Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inżynieria stanów elektronowych nowym podejściem w projektowaniu materiałów dla ogniw Na-ion dla wielkoskalowych magazynów energii

2016/23/B/ST8/00199

Słowa kluczowe:

Akumulatory Na-ion i Li-ion Sodowe tlenki metali prtzejściowych NaxMO2 Struktura elektronowa Właściwości transportowe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janina Molenda 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 1 290 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-09

Zakończenie projektu: 2021-02-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Facile aqueous synthesis of high performance Na2FeM(SO4)3 (M = Fe, Mn, Ni) alluaudites for low cost Na-ion batteries IF: 10,733
  Autorzy:
  Anna Plewa, Andrzej Kulka, Emil Hanc, Wojciech Zając, Jianguo Sun, Li Lu, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry A (rok: 2020, tom: 8, strony: 2728-2740), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9ta11565j - link do publikacji
 2. Alluaudite-Na1.47Fe3(PO4)3: Structural and electrochemical properties of potential cathode material for Na-ion Batteries IF: 2,155
  Autorzy:
  Katarzyna Walczak, Andrzej Kulka, Janina Molenda,
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2019, tom: 87, strony: 21-26), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Correlation between electronic structure, transport and electrochemical properties of a LiNi1_y_zCoyMnzO2 cathode material IF: 3,43
  Autorzy:
  Janina Molenda, Anna Milewska, Wojciech Zając, Michal Rybski, Janusz Tobola
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 25697--25706), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp04633b - link do publikacji
 4. Exploring the Role of Manganese on Structural, Transport, and Electrochemical Properties of NASICON-Na3Fe2−yMny(PO4)3− Cathode Materials for Na-Ion Batteries IF: 8,456
  Autorzy:
  Katarzyna Walczak, Bartłomiej Gędziorowski, Andrzej Kulka, Wojciech Zając, Magdalena Ziąbka, Rafał Idczak, Vinh Hung Tran, Janina Molenda
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 43046-43055), Wydawca: ACS publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.9b10184 - link do publikacji
 5. Electronic structure and magnetism of Lix(Ni-Co-Mn)O2 in view of KKR-CPA calculations IF: 2,64
  Autorzy:
  M. Rybski, J. Tobola, S. Kaprzyk, J. Molenda
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2018, tom: 321, strony: 23-28), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2018.03.030 - link do publikacji
 6. Phase diagram of NaFeyCo1-yO2 and evolution of its physico- and electrochemical properties with changing iron content IF: 7,467
  Autorzy:
  Anna Plewa, Andrzej Kulka, Łukasz Kondracki, Li Lu, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2019, tom: 419, strony: 42-51), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2019.02.012 - link do publikacji
 7. The effect of O3–P3–P'3 phases coexistence in NaxFe0.3Co0.7O2 cathode material on its electronic and electrochemical properties. Experimental and theoretical studies IF: 7,467
  Autorzy:
  Janina Molenda, Anna Plewa, Andrzej Kulka, Łukasz Kondracki, Katarzyna Walczak, Anna Milewska, Michał Rybski, Li Lu, Janusz Tobola
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2020, tom: 449, strony: 227471-227481), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2019.227471 - link do publikacji
 8. Beneficial effect of phase transition on kinetics of deintercalation/intercalation process in lithium–manganese spinel IF: 2,509
  Autorzy:
  Łukasz Kondracki, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2019, tom: 23, strony: 837-846), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-018-04187-0 - link do publikacji
 9. High‐Power and High‐Energy Cu‐Substituted LixNi0.88–yCoyMn0.1Cu0.02O2 Cathode Material for Li‐Ion Batteries IF: 1,759
  Autorzy:
  Janina Molenda, Anna Milewska, Michal Rybski, Li Lu, Wojciech Zajac, Sergii Gerasin i Janusz Tobola
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi (a) Applications and Materials Science (rok: 2020, tom: 217, strony: 1900951-1900959), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssa.201900951 - link do publikacji
 10. Overcoming transport and electrochemical limitations in the high-voltage Na0.67Ni0.33Mn0.67-yTiyO2 (0 ≤ y ≤ 0.33) cathode materials by Ti-doping IF: 6,945
  Autorzy:
  Anna Milewska, Konrad Świerczek, Wojciech Zając, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2018, tom: 404, strony: 39-46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S03787753 - link do publikacji
 1. Cathode material based on NaxFe1-yMnyO2 for Na-ion batteries
  Autorzy:
  K. Redel, K. Walczak, J. Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Cu-substitution in Na0.67Ni0.33-yCuyTi0.67O2 and Na0.67Ni0.33-yCuyMn0.33Ti0.33O2 cathode materials
  Autorzy:
  Anna Milewska, Wojciech Zając, Anita Trenczek Zając, Janina Molenda
  Konferencja:
  22nd International Conference on Solid State Ionics (rok: 2019, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 16-21 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. High-voltage Na0.67Ni0.33Mn0.67−yTiyO2−δ (0 ≤ y ≤ 0.33) cathodes for Na-ion batteries
  Autorzy:
  A.Milewska, W. Zając, K. Świerczek, J. Toboła, J. Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: poster i publikacja
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Electronic structure engineering" as a new approach to materials design for Li-ion and Na-ion batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: wystapienie konferencyjne
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Nax(LiyTi1-y)O2 layered oxides as negative electrode for Na-ion batteries
  Autorzy:
  D. Baster, Ł. Kondracki, A. Plewa, J. Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Perspektywy rozwoju ogniw litowych i sodowych/Nowa Energia
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego, Centrum Studiów Zaawansowanych, Wydział Zarządzania oraz Centrum Informatyzacji, Politechnika Warszawska (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia"
  Data:
  konferencja 6 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Structural evolution of the NaxFe0.33Ni0.33Ti0.33O2 cathodes
  Autorzy:
  A. Milewska, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Akumulatory Li-ion i Na-ion strategią rozwoju polskiej gospodarki/Biuletyn AGH
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  2 nd Conference "E-mobility - challenges for the power industry, local governments and transport" (rok: 2018, ), Wydawca: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Data:
  konferencja 19 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Electronic structure engineering as a new tool in development of Li-ion and Na-ion batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  2019 - Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition (rok: 2019, ), Wydawca: wystąpienie
  Data:
  konferencja 23-27 październik
  Status:
  Opublikowana
 10. Wyzwania i możliwości w projektowaniu ogniw Li-ion i Na-ion dla pojazdów elektrycznych i wielkoskalowych magazynów energii elektrycznej
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  61. Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2018, ), Wydawca: prezentacja
  Data:
  konferencja 19 września
  Status:
  Opublikowana
 11. XAS-XES studies of Fe environment in cathode materials for Na−ion and Li−ion batteries
  Autorzy:
  D. Baster, S. Lafuerza, J. Molenda
  Konferencja:
  EMN Meeting on Materials Chemistry 2017, 6-10 listopada (rok: 2017, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 6-10 listopada
  Status:
  Opublikowana
 12. Akumulatory Li-ion i Na-ion strategią rozwoju polskiej gospodarki, Li-ion and Na-ion batteries as a strategy for development of Polish economy/Biuletyn PSWiOP
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  VI Polish Forum Smart Energy Conversion and Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 13. High-power and high-energy Cu-substituted LixNi0.88-yCoyMn0.1Cu0.02O2 cathode material for Li-ion batterie
  Autorzy:
  Anna Milewska, Janina Molenda, Michal Rybski, Li Lu, Janusz Tobola
  Konferencja:
  2019 - Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition (rok: 2019, ), Wydawca: poster
  Data:
  konferencja 23-27 październik
  Status:
  Opublikowana
 14. New tool in the development of cathode materials for Li-ion and Na-ion batteries
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  EMN Meeting on Materials Chemistry 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: prezentacja
  Data:
  konferencja 6-10 listopada
  Status:
  Opublikowana
 15. Rola Ti jako dodatku do nowych wysokonapięciowych materiałów katodowych Na0,67Ni0,33Mn0,67-yTiyO2 (0 ≤ y ≤ 0,33)
  Autorzy:
  A. Milewska, K. Świerczek, W. Zając, J. Molenda
  Konferencja:
  XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów (rok: 2018, ), Wydawca: prezentacja
  Data:
  konferencja 26-29 września
  Status:
  Opublikowana
 16. Wysokosprawne i skalowalne systemy magazynowania energii
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Konferencja:
  XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów (rok: 2018, ), Wydawca: prezentacja
  Data:
  konferencja 26-29 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Cathode electronic structure impact on lithium and sodium batteries parameters
  Autorzy:
  Janina Molenda
  Książka:
  Lithium-ion Batteries - Thin Film for Energy Materials and Devices (rok: 2018, tom: I, strony: 44945), Wydawca: IntechOpen
  Status:
  Opublikowana