Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza elektrochemiczna procesu korozji fazy międzymetalicznej Al2Cu w roztworach kwaśnych, w obecności nieorganicznych inhibitorów korozji

2016/23/D/ST5/01343

Słowa kluczowe:

korozja inhibitory korozji kwas siarkowy(VI) kwas ortofosforowy(V) badania elektrochemiczne faza Al2Cu molibdeniany wolframiany wanadany

Deskryptory:

 • ST5_5: Korozja
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Przemysław Kwolek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 387 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-12

Zakończenie projektu: 2021-01-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Specjalistyczne oprogramowanie. Za kwotę 9 000 PLN
 2. Łaźnia wodna z modułem cyrkulacji zewnętrznej. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Kanał pomiarowy AC/DC do potencjostatu. Za kwotę 35 000 PLN
 4. Spektrofotometr UV-Vis-NIR z oprogramowaniem i systemem kuwety przepływowej. Za kwotę 110 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Spectrophotometric study of corrosion inhibition of aluminium in orthophosphoric acid aqueous solutions by using sodium molybdate IF: 1,071
  Autorzy:
  Marek Wojnicki, Przemysław Kwolek
  Czasopismo:
  Corrosion Engineering Science and Technology (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1478422X.2018.1557914 - link do publikacji
 2. Corrosion behaviour of 7075 aluminium alloy in acidic solution IF: 3,119
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2020, tom: 10, strony: 26078–26089), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0ra04215c - link do publikacji
 3. Corrosion of structural constituents of 2017 aluminium alloy in acidic solutions containing inhibitors IF: 1,533
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Magdalena Wytrwał-Sarna
  Czasopismo:
  Materials and Corrosion (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/maco.202012046 - link do publikacji
 4. Influence of molybdophosphoric acid on the kinetics of the anodic coating dissolution IF: 2,906
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek, Aneta Pustuła, Wojciech J. Nowak
  Czasopismo:
  Surface & Coatings Technology (rok: 2019, tom: 357, strony: 535-542), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Effect of Na3VO4 inhibitor on the corrosion resistance of Al2Cu intermetallic phase in H3PO4 aqueous solution IF: 0,697
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2020, tom: 65, strony: 175-183), Wydawca: Polish Institute of Sciences, Committe of Metallurgy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2019.131112 - link do publikacji
 6. Orthophosphoric acid solutions of sodium orthovanadate, sodium tungstate, and sodium molybdate as potential corrosion inhibitors of the Al2Cu intermetallic phase IF: 2,531
  Autorzy:
  Kwolek Przemysław, Kamil Dychtoń, Maciej Pytel
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2019, tom: 23, strony: 3019-3029), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-019-04397-0 - link do publikacji
 7. Selective corrosion of Al2Cu intermetallic phase in orthophosphoric acid aqueous solutions IF: 0,697
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek, Andrzej Gradzik, Dariusz Szeliga, Barbara Kościelniak
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2019, tom: 64, strony: 1223-1229), Wydawca: Polish Academy of Sciences Committee of Metallurgy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2019.130084 - link do publikacji
 8. Mechanism of corrosion inhibition of intermetallic Al2Cu in acidic solution IF: 6,182
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek, Marek Wojnicki, Edit Csapó
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2021, tom: 551, strony: 149436), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2021.149436 - link do publikacji
 9. Pentavalent Vanadium Species as Potential Corrosion Inhibitors of Al2Cu Intermetallic Phase in the Sulfuric(VI) Acid Solutions IF: 3,057
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek, Barbara Kościelniak, Magdalena Wytrwał-Sarna
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 1946), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13081946 - link do publikacji
 10. Sodium molybdate as the corrosion inhibitor of aluminium alloys in the acidic solution
  Autorzy:
  Przemysław Kwolek, Jan Sieniawski
  Czasopismo:
  Ochrona przed korozją (rok: 2018, tom: 61, strony: 86-89), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/40.2018.4.2 - link do publikacji