Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wprowadzenie fragmentu cyklopentadienowego w architekturę mezo-arylo podstawionych porfirynoidów - w poszukiwaniu doskonałego makrocyklicznego otoczenia dla chemii metaloorganicznej

2016/23/B/ST5/00161

Słowa kluczowe:

porfiryna karbaporfiryna żelazo aromatyczność ferrocen urządzenia molekularne NMR

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Cyryl Latos-Grażyński 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 1 590 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-19

Zakończenie projektu: 2022-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Kontroler próżni. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne (5 szt.). Za kwotę 4 000 PLN
 3. Płaszcz grzejny (4 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
 4. Spektrofotometr UV-Vis. Za kwotę 70 000 PLN
 5. Wirówka laboratoryjna. Za kwotę 4 000 PLN
 6. Cyrkulator chłodzący. Za kwotę 25 000 PLN
 7. Mieszadło magnetyczne z ogrzewaniem i kontrolą temperatury (5 szt.). Za kwotę 22 500 PLN
 8. Płaszcze grzejne.
 9. Suszarka próżniowa. Za kwotę 10 000 PLN
 10. System do chromatografii typu "flash". Za kwotę 190 000 PLN
 11. System próżniowy. Za kwotę 25 000 PLN
 12. Waga analityczna. Za kwotę 7 995 PLN
 13. Membranowa pompa próżniowa (5 szt.). Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (21)
 1. Chemistry inside a porphyrin skeleton: platinacyclopentadiene from tellurophene. IF: 4,857
  Autorzy:
  Pacholska-Dudziak Ewa, Vetter Grzegorz, Góratowska Aleksandra, Białońska Agata, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2020, tom: 26, strony: 16011-16018), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.202002677 - link do publikacji
 2. Conformation-Dependent Response to the Protonation of Diphenanthrioctaphyrin(1.1.1.0.1.1.1.0) - A Route to Pseudorotaxane-like Structures IF: 4,857
  Autorzy:
  Szyszko Bartosz, Przewoźnik Monika, Białek Michał, Białońska Agata, Chmielewski Piotr, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2020, tom: 26, strony: 855-866), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.202000940 - link do publikacji
 3. Dicarba[26]hexaporphyrinoids(1.1.1.1.1.1) with an embedded cyclopentene moiety—conformational switching. IF: 4,857
  Autorzy:
  Berlicka Anna, Stanowska Justyna, Białek Michał J., Ślepokura Katarzyna, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Chemistry-A European Journal, 2020, 26, 12322-12327 (rok: 2020, tom: 26, strony: 12322-12327), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.202002603 - link do publikacji
 4. Expanded Porphyrin Contraction: from [22]Triphyrin(6.6.0) to [22]Triphyrin(6.5.0) IF: 5,16
  Autorzy:
  Pacholska-Dudziak Ewa, Hojniak-Thyssen Sandra, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2019, tom: 25, strony: 11859-11863), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201903181 - link do publikacji
 5. Helicenophyrins: expanded carbaporphyrins incorporating aza-[5]helicene and heptacyclic S-shaped aza[5]helicene motifs IF: 12,102
  Autorzy:
  Szyszko Bartosz, Przewoźnik Monika, Białek Michał J., Białońska Agata, Chmielewski Piotr J., Cichos Jakub, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie-International Edition (rok: 2018, tom: 57, strony: 4030-4034), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201800879 - link do publikacji
 6. Inversion triggered by protonation : a rubyrin with embedded α,β′-pyridine moieties. IF: 12,102
  Autorzy:
  Myśliborski, R.; Hurej, K.; Pawlicki, M.; Latos-Grażyński, L.
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie-International Edition (rok: 2018, tom: 57, strony: 16866-16870), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201811138 - link do publikacji
 7. Three-stage aromaticity switching in boron(III) and phosphorus(V) N-fused p-benziporphyrin. IF: 5,16
  Autorzy:
  Idec Aneta, Pawlicki Miłosz, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Chemistry-A European Journal (rok: 2019, tom: 25, strony: 200-204), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201804983 - link do publikacji
 8. A flexible expanded heterocorrole: Tellura[22]porphyrin(6.1.1.0) IF: 1,292
  Autorzy:
  Hojniak-Thyssen Sandra, Szczepaniak Michał , Latos-Grażyński Lechosław, Pacholska-Dudziak Ewa
  Czasopismo:
  Journal of Porphyrin and Phthalocyanines (rok: 2019, tom: 23, strony: 1470-1477), Wydawca: World Scientific Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1088424619501621 - link do publikacji
 9. Expanded Carbaporphyrinoids IF: 12,959
  Autorzy:
  Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie International Edition (rok: 2020, tom: 59, strony: 16874-16901), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201914840 - link do publikacji
 10. Incorporation of a p-phenylene unit into the azuliporphyrinogens frame-oxidation and ruthenium cluster coordination. IF: 5,16
  Autorzy:
  Sprutta Natasza, Hassa Agnieszka, Białek Michał J., Kodź-Wichowska Karolina, Kupietz Kamil, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2018, tom: 24, strony: 14686-14692), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201802972 - link do publikacji
 11. Organocopper(III) Phenanthriporphyrin-Exocyclic Transformations IF: 4,7
  Autorzy:
  Kupietz Kamil, Białek Michał J., Białońska Agata, Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 1451−1461), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b02997 - link do publikacji
 12. meso-Tetraaryl-21-carbaporphyrin – Incorporation of a Cyclopentadiene Unit into a Porphyrin Architecture IF: 12,102
  Autorzy:
  Garbicz Mateusz, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie - International Edition (rok: 2019, tom: 52, strony: 6089–6093), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201901808 - link do publikacji
 13. Aromaticity control via modifications of a macrocyclic frame: 5,6-dimethoxyphenanthriporphyrin and 5,6-dioxophenanthriporphyrin IF: 5,455
  Autorzy:
  Kupietz Kamil, Białek Michał J., Białońska Agata, Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Organic Chemistry Frontiers (rok: 2018, tom: 5, strony: 3068-3076), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8qo00751a - link do publikacji
 14. C-H and C-M Activation, Aromaticity Tuning, and Co···Ru Interactions Confined in the Azuliporphyrin Framework IF: 5,16
  Autorzy:
  Białek Michał J.,Chmielewski Piotr J.; Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2019, tom: 25, strony: 14536-14545), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201903215 - link do publikacji
 15. 28-Hetero-2,7-Naphthiporphyrins: Horizontal Expansion of the m‑Benziporphyrin Macrocycle IF: 6,55
  Autorzy:
  Hirka Serhii, Pacholska-Dudziak Ewa, Białońska Agata, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Organic Letters (rok: 2019, tom: 21, strony: 7009-7014), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1021/acs.orglett.9b02587 - link do publikacji
 16. 21-Carbaporphyrin: A cyclopentadiene moiety entrapped into a porphyrin scaffold IF: 1,292
  Autorzy:
  Berlicka Anna, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Journal of Porphyrin and Phthalocyanines (rok: 2020, tom: 24, strony: 44946), Wydawca: World Scientific Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1088424619300143 - link do publikacji
 17. An exocyclic π-system extension of the phenanthriporphyrin framework : towards azaaceneporphyrinoids. IF: 5,155
  Autorzy:
  Szyszko Bartosz, Dróżdż Damian, Sarwa Aleksandra, Mucha Sebastian G., Białońska Agata, Białek Michał J., Matczyszyn Katarzyna, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Organic Chemistry Frontiers (rok: 2020, tom: 7, strony: 1430-1436), Wydawca: Royal Society of Chemistry, Chinese Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0qo00436g - link do publikacji
 18. Diphenanthrioctaphyrin(1.1.1.0.1.1.1.0): Conformational Switching Controls the Stereochemical Dynamics of the Topologically Chiral System IF: 14,985
  Autorzy:
  Szyszko Bartosz, Chmielewski Piotr J., Przewoźnik Monika, Białek Michał J. , Kupietz Kamil, Białońska Agata, Latos-Grażynński Lechosław
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2019, tom: 141, strony: 6060-6072), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.9b01357 - link do publikacji
 19. Kinetic versus Thermodynamic Control over Multiple Conformations of di-2,7-Naphthihexaphyrin(1.1.1.1.1.1) IF: 12,959
  Autorzy:
  Szyszko Bartosz, Rymut Paweł, Matviyishyn Maksym, Białońska Agata, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie-International Edition (rok: 2020, tom: 59, strony: 20137-20146), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.202008518 - link do publikacji
 20. Oxygenation of Phenanthriporphyrin and Copper(III) Phenanthriporphyrin: An Efficient Route to Phenanthribilinones IF: 4,85
  Autorzy:
  Kupietz Kamil, Białek Michał J., Hassa Karolina, Białońska Agata, Latos-Grażyński Lechosław
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 12466-124566), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.9b02183 - link do publikacji
 21. Shaping a Porphyrinoid Frame by Heteroatoms Extrusion: Formation of an Expanded [22]Triphyrin(6.6.0) IF: 5,16
  Autorzy:
  Pacholska-Dudziak Ewa, Latos-Grażyński Lechosław, Białońska Agata
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2019, tom: 25, strony: 10088-10997), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201901571 - link do publikacji