Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Selektywnie degradujące nanocząstki polimerowe do transportu przezskórnego

2016/23/D/ST5/01312

Słowa kluczowe:

polimery miktoramienne amfifile nanoprecypitacja

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Mielańczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 508 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-19

Zakończenie projektu: 2022-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Systemu pionowych komór dyfuzyjnych (system komór dyfuzyjnych Franza) z termostatem cyrkulacyjnym. Za kwotę 150 000 PLN
 2. inkubator z wytrząsaniem.
 3. pompa strzykawkowa.
 4. pompa olejowa z filtrem mgły olejowej.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Functional (mikto)stars and star-comb copolymers from D-gluconolactone derivative: An efficient route for tuning the architecture and responsiveness to stimuli IF: 3,636
  Autorzy:
  Anna Mielańczyk; Maria Kupczak, Małgorzata Burek; Łukasz Mielańczyk; Olesya Klymenko; Ilona Wandzik; Dorota Neugebauer
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2018, tom: 146, strony: 331-343), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2018.05.046 - link do publikacji
 2. Synthesis and in vitro cytotoxicity evaluation of star-shaped polymethacrylic conjugates with methotrexate or acitretin as potential antipsoriatic prodrugs IF: 3,17
  Autorzy:
  Anna Mielańczyk, Katarzyna Mrowiec, Maria Kupczak, Łukasz Mielańczyk, Dorota Ścieglinska, Agnieszka Gogler-Piglowska, Marek Michalski, Andrzej Gabriel, Dorota Neugebauer, Magdalena Skonieczna
  Czasopismo:
  European Journal of Pharmacology (rok: 2020, tom: 866, strony: 1728043), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejphar.2019.172804 - link do publikacji
 3. The influence of polymer composition on the hydrolytic and enzymatic degradation of polyesters and their block copolymers with PDMAEMA IF: 3,623
  Autorzy:
  Maria Kupczak, Anna Mielańczyk, Dorota Neugebauer
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 44936), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14133636 - link do publikacji