Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zróżnicowanie diagenetyczne skał wapienia cechsztyńskiego (Ca1) w rejonie wału wolsztyńskiego w świetle zmian batymetrii zbiornika sedymentacyjnego

2016/23/N/ST10/00350

Słowa kluczowe:

diageneza porowatość wapień cechsztyński wał wolsztyński rafa

Deskryptory:

 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Adam Fheed 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 99 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-17

Zakończenie projektu: 2020-02-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Corel Draw. Za kwotę 550 PLN
 2. Drukarka. Za kwotę 550 PLN
 3. Aparat cyfrowy. Za kwotę 3 500 PLN
 4. Dysk przenośny HDD 2TB + kabel USB + etui (2 zestawy). Za kwotę 565 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Influence of substrate morphology on reef diagenesis: Examples from the Zechstein Limestone formation (SE Wolsztyn Ridge, W Poland) IF: 4,35
  Autorzy:
  Adam Fheed, Anna Świerczewska, Piotr Jan Strzelecki, Natalia Radzik-Hotloś, Beata Gebus-Czupyt
  Czasopismo:
  Marine and Petroleum Geology (rok: 2022, tom: Jest nadawany, strony: Jest nadawany), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.marpetgeo.2021.105442 - link do publikacji
 2. Wykorzystanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej i cyfrowej analizy obrazu do petrologicznej charakterystyki skał węglanowych IF: 0,32
  Autorzy:
  Piotr Jan Strzelecki, Adam Fheed, Natalia Radzik, Anna Świerczewska
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2019, tom: 67, strony: 195–197), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/2019.19 - link do publikacji
 3. The impact of fossils on diagenetically controlled reservoir quality: the Zechstein Brońsko Reef (Upper Permian, W Poland) IF: 1,234
  Autorzy:
  Adam Fheed
  Czasopismo:
  Annales Societatis Geologorum Poloniae (rok: 2019, tom: 89, strony: 47-81), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14241/asgp.2019.07 - link do publikacji
 4. Przestrzenne badanie systemu porowego skał węglanowych na podstawie cyfrowej analizy obrazów mikrotomograficznych z wykorzystaniem języka Python IF: 0,41
  Autorzy:
  Adam Fheed, Piotr Hadro
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2021, tom: 69, strony: 357-360), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny / Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/2021.17 - link do publikacji
 5. 3D Geometric Evaluation of Porosity Types in Carbonates IF: 0,4
  Autorzy:
  Piotr Jan Strzelecki, Adam Fheed, Paweł Raczyński
  Czasopismo:
  American Institute of Physics Conference Proceedings (rok: 2020, tom: 2209, strony: 030002-1 - 030002-7), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/5.0000006 - link do publikacji
 6. Fracture orientation and fluid flow direction recognition in carbonates using diffusion-weighted nuclear magnetic resonance imaging: An example from Permian IF: 1,646
  Autorzy:
  Adam Fheed, Krzysztof Kłodowski, Artur Krzyżak
  Czasopismo:
  Journal of Applied Geophysics (rok: 2020, tom: 174, strony: 103964), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jappgeo.2020.103964 - link do publikacji
 1. Alizarine Red S test and image analysis as dolomitization degree indicators for Zechstein limestone carbonates
  Autorzy:
  Adam Fheed, Natalia Radzik
  Konferencja:
  SGEM 2018 – 18th international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences (rok: 2018, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd.,
  Data:
  konferencja 2-8.07
  Status:
  Opublikowana
 2. Diffusion-weighted nuclear magnetic resonance imaging (DWI) for fluid flow direction and intensity recognition in carbonates – examples from Permian reefs
  Autorzy:
  Adam Fheed, Artur Krzyżak
  Konferencja:
  RDPETRO 2018: Research and Development Petroleum conference and exhibition, Abu Dhabi (rok: 2018, ), Wydawca: American Association of Petroleum Geologists, Society of Exploration Geophysicists, European Association of Geoscientists and Engineers, and Society of Petroleum Engineers
  Data:
  konferencja 9-10.05
  Status:
  Opublikowana
 3. Quantifying carbonate pore space geometry: a numerical approach to porosity type description
  Autorzy:
  Piotr Jan Strzelecki, Adam Fheed
  Konferencja:
  19'CPSYS : XIX Conference of PhD Students and Young Scientists : interdisciplinary topics in mining and geology (rok: 2019, ), Wydawca: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 29-31.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Spatial permeability estimation for carbonates - X-ray microtomography in Zechstein Limestone strata assessment
  Autorzy:
  Piotr Jan Strzelecki, Adam Fheed
  Konferencja:
  SGEM 2018 – 18th international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences (rok: 2018, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd.
  Data:
  konferencja 2-8.07
  Status:
  Opublikowana
 5. The Dependence of Carbonate Pore Geometry on Fossils – Examples from Zechstein, Poland
  Autorzy:
  Adam Fheed
  Konferencja:
  ICGS 2019: International Conference on Geological Sciences (rok: 2019, ), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Geological and Environmental Engineering
  Data:
  konferencja 20.06.19-21.06.19
  Status:
  Opublikowana
 6. Selected applications of X-ray microtomography in studies on reservoir rocks parameters and deformation processes
  Autorzy:
  Piotr Jan Strzelecki, Adam Fheed, Natalia Radzik
  Konferencja:
  11th GEOSYMPOSIUM of Young Researchers SILESIA 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: University of Silesia
  Data:
  konferencja 12-14.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. X-ray microtomography-based pore structure analysis of the Permian Reef rocks (West Poland)
  Autorzy:
  Adam Fheed, Piotr Jan Strzelecki
  Konferencja:
  SGEM Vienna Green: 17th international multidisciplinary scientific geoconference. (rok: 2017, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd
  Data:
  konferencja 27-29.11
  Status:
  Opublikowana
 1. Main diagenetic and petrophysical differences between the reef, slope and basinal facies: the Zechstein Limestone strata (Wolsztyn Ridge, W Poland)
  Autorzy:
  Adam Fheed, Piotr Jan Strzelecki, Natalia Radzik, Artur Krzyżak, Anna Świerczewska; [In]: Hartenfels, S., Herbig, H-G., Amler, M. R. W., Aretz, M. (Eds.)
  Książka:
  19th International Congress on the Carboniferous and Permian Cologne (rok: 2019, tom: 23, strony: 99-100), Wydawca: Kölner Forum für Geologie und Paläontologie
  Status:
  Opublikowana