Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kadra akademicka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939

2016/23/N/HS3/01971

Słowa kluczowe:

Historia polski XX wieku szkolnictwo wyższe w II Rzeczypospolitej Uniwersytet Stefana Batorego 1919-1939 szkolnictwo artystyczne w II RP

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

woj. świętokrzyskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Kania 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 92 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-09-13

Zakończenie projektu: 2019-09-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Wileńskie Szopki Akademickie jako zjawisko artystyczne w środowisku Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
  Autorzy:
  Agnieszka Kania
  Czasopismo:
  Saeculum Christianum (rok: 2019, tom: XXVI, strony: 192-204), Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wydzyńskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Historia sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym
  Autorzy:
  Agnieszka Kania
  Czasopismo:
  Respectus Philologicus (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Vilniaus Universitetas, Jan Kochanowski University
  Status:
  Złożona
 3. Cultural heritage as an important component of urban research (The case of the Department of Architecture at Stefan Batory University in Vilnius in the interwar period)
  Autorzy:
  Agnieszka Kania
  Czasopismo:
  Acheron (rok: 2019, tom: IX, strony: 52-60), Wydawca: Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystricy
  Status:
  Opublikowana
 4. Rola Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w kultywowaniu pamięci o Wileńszczyźnie. Inicjatywy artystyczne i naukowe
  Autorzy:
  Agnieszka Kania
  Czasopismo:
  Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach (rok: 2017, tom: 32, strony: 79-98), Wydawca: Muzeum Narodowe w Kielcach
  Status:
  Opublikowana
 5. Tourism and Guidebooks in the Activities of Academic Staff at the Faculty of Fine Art at Stefan Batory University in Vilnius
  Autorzy:
  Agnieszka Kania
  Czasopismo:
  Respectus Philologicus (rok: 2021, tom: 39 (44), strony: 110-119), Wydawca: Vilniaus universiteto leidykla
  Status:
  Opublikowana
 1. Wilno jako przedmiot zainteresowa naukowych kadry akademickiej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
  Autorzy:
  Agnieszka Kania
  Książka:
  Oblicza kultury w II Rzeczypospolitej (rok: 2017, tom: -, strony: 57-68), Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Status:
  Opublikowana
 2. Lata studenckie na Carskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu w świetle "Dzienników" Ferdynanda Ruszczyca
  Autorzy:
  Agnieszka Kania
  Książka:
  Polska-Rosja. Relacje na przestrzeni dziejów. Ludzie-miejsca-wydarzenia (rok: 2017, tom: -, strony: brak), Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  Status:
  Opublikowana