Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena możliwości zastosowania analiz pełnego składu izotopowego wody (zawartość deuteru, tlenu-18 oraz tlenu-17) w hydrologii

2016/23/B/ST10/00909

Słowa kluczowe:

izotopy trwałe deuter tlen-18 tlen-17 hydrologia wody podziemne

Deskryptory:

 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Kazimierz Różański 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 608 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-09-01

Zakończenie projektu: 2021-02-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Automatyczna stacja meteorologiczna z oprzyrządowaniem. Za kwotę 8 000 PLN
 2. Komputer stacjonarny z drukarką oraz laptop. Za kwotę 8 000 PLN
 3. Stanowisko badawcze do wysokotemperaturowej destylacji próżniowej stężonych solanek do analiz izotopowych. Za kwotę 50 000 PLN
 4. Laboratoryjna łaźnia wodna. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. High precision measurements of d2H, d18O and d17O in water with the aid of cavity ring-down laser spectrometry IF: 1,527
  Autorzy:
  A. Pierchała, K. Różański, M. Duliński, Z. Gorczyca, M. Marzec, R. Czub
  Czasopismo:
  Isotopes in Environmental and Health Studies (rok: 2019, tom: 55, strony: 290-307), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10256016.2019.1609959 - link do publikacji
 2. Isotopic composition of precipitation in Poland: a 44-year record IF: 0,917
  Autorzy:
  M. Duliński, K. Różański, A. Pierchała, Z. Gorczyca, M. Marzec
  Czasopismo:
  Acta Geophysica (rok: 2019, tom: 67, strony: 1637-1648), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11600-019-00367-2 - link do publikacji
 3. Quantification the diffusion-induced fractionation of 1H217O isotopologue in air accompanying the process of water evaporation IF: 4,664
  Autorzy:
  A. Pierchala, K. Różański, M.Duliński, Z.Gorczyca
  Czasopismo:
  Geochimica et Cosmochimica Acta (rok: 2022, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gca.2022.01.020 - link do publikacji
 4. Triple-isotope calibration of in-house water standards supplemented by determination of 17O content of USGS49-50 reference materials using cavity ring-down laser spectrometry IF: 1,708
  Autorzy:
  A. Pierchala, K. Różański, M. Dulinski, Z. Gorczyca, R. Czub
  Czasopismo:
  Isotopes in Environmental and Health Studies (rok: 2021, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10256016.2021.1875222 - link do publikacji
 5. Triple-isotope mass balance of mid-latitude groundwater controlled lake IF: 7,96
  Autorzy:
  A. Pierchała, K. Różański, M. Duliński, Z. Gorczyca
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2022, tom: 814, strony: 151935), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2021.151935 - link do publikacji