Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Protokarpaty - rekonstrukcja paleogeograficzna i paleozoiczna ewolucja tektoniczna na podstawie analizy skał krystalicznych z utworów Karpat Zewnętrzych

2016/23/B/ST10/01896

Słowa kluczowe:

Karpaty paleogeografia tektonika płyt egzotyki granity ofiolity

Deskryptory:

 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Golonka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 531 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-20

Zakończenie projektu: 2021-06-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Deep structure of the Pieniny Klippen Belt in Poland. IF: 2,028
  Autorzy:
  Golonka, J., Pietsch, K., Marzec, P., Kasperska M., Dec J. , Cichostępski K., Lasocki S.
  Czasopismo:
  Swiss Journal of Geosciences. (rok: 2019, tom: 112, strony: 475-506), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00015-019-00345 - link do publikacji
 2. The Pieniny Klippen Belt in Poland IF: 0,1
  Autorzy:
  3.Golonka J., Krobicki M. Waśkowska, A
  Czasopismo:
  Geology, Geophysics & Environment (rok: 2018, tom: 44, strony: 111–125), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/geol.2018.44.1.111 - link do publikacji
 3. Tracing Pre-Mesozoic Tectonic Sutures in the Crystalline Basement of the Protocarpathians: Evidence from the Exotic Blocks from Subsilesian Nappe, OuterWestern Carpathians, Poland. IF: 2,38
  Autorzy:
  Golonka J.; Gawęda A.; Waśkowska A.; Chew D.; Szopa K.; Drakou F.
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2021, tom: 11, 571, strony: 44581), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min11060571 - link do publikacji
 4. Cadomian protolith ages of exotic mega blocks from Bugaj and Andrychów (Western Outer Carpathians, Poland) and their palaeogeographic significance IF: 1,428
  Autorzy:
  Burda J, Woskowicz-Ślęzak B, Klötzli U, Gawęda A
  Czasopismo:
  Geochronometria (rok: 2019, tom: 46, strony: 25–36), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/geochr-2015-0102 - link do publikacji
 5. Late Devonian paleogeography in the framework of global plate tectonics. IF: 4,746
  Autorzy:
  Golonka, J.
  Czasopismo:
  Global and Planetary Change (rok: 2020, tom: 186, strony: art. no. 103129, s. 1–19), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gloplacha.2020.103129 - link do publikacji
 6. Rocky Sandstone Landforms in Istebna, Silesian Beskid (Outer Carpathians, Poland). Piaskowcowe formy skałkowe w Istebnej (Beskid Śląski, Karpaty Zewnętrzne).
  Autorzy:
  Starzec K., Waśkowska A., Golonka J., Gawęda, A., Szopa, K.
  Czasopismo:
  Geoturystyka. Geotourism (rok: 2018, tom: 1‒2 (52‒53), strony: 13-26), Wydawca: AGH University of Science and Technology Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/geotour.2018.52-53.2 - link do publikacji
 7. Seismic imaging of mélanges – Pieniny Klippen Belt case study. IF: 3,345
  Autorzy:
  Marzec, P., Golonka, J., Pietsch, K., Kasperska M., Dec J. , Cichostępski K., Lasocki S.
  Czasopismo:
  Journal of the Geological Society (rok: 2019, tom: jgs2018-220, strony: jgs2018-220), Wydawca: Geological Society of London
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  Geological - link do publikacji
 8. Central European Variscan Basement in the Outer Carpathians: A Case Study from the Magura Nappe, Outer Western Carpathians, Poland IF: 2,38
  Autorzy:
  Gawęda A.; Golonka J.; Chew D.; Waśkowska A.; Szopa K.
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2021, tom: 11, 256, strony: 44579), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min11030256 - link do publikacji
 9. Neoproterozoic crystalline exotic clasts in the Polish Outer Carpathian flysch: remnants of the Proto-Carpathian continent? IF: 2,619
  Autorzy:
  Gawęda, A., Golonka, J., Waśkowska, A. Szopa, K., Chew, D., Starzec, K., Wieczorek, A.
  Czasopismo:
  International Journal of Earth Sciences (rok: 2019, tom: 108, strony: 1409–1427), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00531-019-01713-x - link do publikacji
 10. The Late Jurassic–Palaeogene Carbonate Platforms in the OuterWestern Carpathian Tethys—A Regional Overview. IF: 2,38
  Autorzy:
  Kowal-Kasprzyk, J.;Waśkowska, A.; Golonka, J.; Krobicki, M.; Skupien, P.; Słomka, T.
  Czasopismo:
  Minerals (rok: 2021, tom: 11, 747, strony: 44587), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min11070747 - link do publikacji
 11. The North European Platform suture zone in Poland. IF: 0,1
  Autorzy:
  Golonka J., Pietsch K., Marzec P.
  Czasopismo:
  Geology, Geophysics & Environment (rok: 2018, tom: 44, strony: 5–16), Wydawca: Wydawnictwa AGh
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/geol.2018.44.1.5 - link do publikacji
 1. Zircon morphology as an indicator of provenance: a comparison of detrital zircon from Silesia Nappe, exotic blocks (Outer Carpathians, Poland) and the Marmarosh Massif (Outer Carpathians, Ukraine).
  Autorzy:
  Wieczorek A., Gawęda A., Waśkowska A., Szopa K.
  Konferencja:
  2 GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019 : 2–4 September 2019, Tarnowskie Gór (rok: 2019, ), Wydawca: FACULty OF EARTH SC|ENCES UNlVER5lTY oF SlL€SłA
  Data:
  konferencja 2–4 September 2019,
  Status:
  Opublikowana
 2. The North European Platform suture zone in Poland.
  Autorzy:
  Golonka J., Pietsch K., Marzec P
  Konferencja:
  CETEG 2018 : 16th meeting of the Central European Tectonic Groups: Rytro, Poland (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwa AGH
  Data:
  konferencja 8–21 April 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. The Protocarpathian continent: a fragment of Brunovistulia?
  Autorzy:
  Gawęda, A., Golonka J., Szopa, K. Chew, D., Waśkowska A., Starzec K., Wieczorek, A.
  Konferencja:
  CETEG 2019 : 17th meeting of the Central European Tectonic Groups (rok: 2019, ), Wydawca: Prague : Czech Geological Survey
  Data:
  konferencja 43582
  Status:
  Opublikowana
 4. Exotics of the Protocarpathians in the western area of the Silesian Nappe
  Autorzy:
  Starzec, K., Golonka J., Waśkowska A., Gawęda, A., Szopa, K.
  Konferencja:
  CBGA 2018 – Austria : advances of geology in southeast European mountain belts : XXI international congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA) : Salzburg (Austria) (rok: 2018, ), Wydawca: Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, cop. 2018. — (Geologica Balcanica).
  Data:
  konferencja September 10–13, 2018
  Status:
  Opublikowana
 5. The Cadomian exotics in the Polish Outer Carpathian flysch.
  Autorzy:
  Waśkowska A., Gawęda, A., Golonka J., Szopa, K., Chew, D
  Konferencja:
  CBGA 2018 – Austria : advances of geology in southeast European mountain belts : XXI international congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA) : Salzburg (Austria) (rok: 2018, ), Wydawca: Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, cop. 2018. — (Geologica Balcanica).
  Data:
  konferencja September 10–13, 2018
  Status:
  Opublikowana
 6. The Silesian Ridge in Carpathian Tethys: its origin and evolution
  Autorzy:
  Jan Golonka, Anna Waśkowska, Andrzej Ślączka, Krzysztof Starzec, Aleksandra Gawęda, Tadeusz Słomka, Sławomir Bębenek, Krzysztof Szopa, Marek Cieszkowski
  Konferencja:
  ETEG 2019 : 17th meeting of the Central European Tectonic Groups : Rozdrojovice, 24–27 April, 2019 : abstract volume / ed. by K. Hrdličková, L. Daňková (rok: 2019, ), Wydawca: Prague : Czech Geological Survey
  Data:
  konferencja 43582
  Status:
  Opublikowana