Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Właściwości transportowe grafenowych zaworów spinowych z kontaktami ze stopów Heuslera

2016/23/D/ST3/02121

Słowa kluczowe:

grafen spintronika stopy Heuslera

Deskryptory:

 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_11: Magnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karol Załęski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 785 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-10

Zakończenie projektu: 2022-08-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. High-temperature Magnetodielectric Bi(Fe0.5Mn0.5)O3 Thin Films with Checkerboard-Ordered Oxygen Vacancies and Low Magnetic Damping IF: 4,782
  Autorzy:
  E. Coy, I. Fina, K. Załęski, A. Krysztofik, L. Yate, L. Rodriguez, P. Graczyk, H. Głowiński, C. Ferrater, J. Dubowik, M. Varela
  Czasopismo:
  Physical Review Applied (rok: 2018, tom: 10, strony: 54072), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Local manipulation of metamagnetism by strain nanopatterning IF: 12,319
  Autorzy:
  Michael Foerster, Enric Menéndez, Emerson Coy, Alberto Quintana, Carles Gómez-Olivella, Daniel Esqué de los Ojos, Oriol Vallcorba, Carlos Frontera, Lucia Aballe, Josep Nogués, Jordi Sort and Ignasi Fina
  Czasopismo:
  Materials Horizons (rok: 2020, tom: 7, strony: 2056-2062), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0MH00601G - link do publikacji
 3. Study of nanostructured ultra-refractory Tantalum-Hafnium-Carbide electrodes with wide electrochemical stability window IF: 13,273
  Autorzy:
  E. Coy, V. Babacic, L. Yate, K. Załęski, Y. Kim, J.S. Reparaz, B. Dorling, B. Graczykowski, I. Iatsunskyi, K. Siuzdak
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2021, tom: 415, strony: 128987), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2021.128987 - link do publikacji
 4. Enhanced thermoelectric power factor of half-Heusler solid solution Sc1-xTmxNiSb prepared by high-pressure high-temperature sintering method IF: 2,21
  Autorzy:
  I. Wolańska, K. Synoradzki, K. Ciesielski, K. Załęski, P. Skokowski, D. Kaczorowski
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2019, tom: 227, strony: 29-35), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2019.01.056 - link do publikacji
 5. High Electrocatalytic Response of Ultra-refractory Ternary Alloys of Ta-Hf-C Carbide toward Hydrogen Evolution Reaction in Acidic Media IF: 4,484
  Autorzy:
  D.P. Valencia, L. Yate, W. Aperador, Y. Li, E. Coy
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2018, tom: 122 (44), strony: 25433-25440), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.8b08123 - link do publikacji
 6. Ultrafast magnetization dynamics in an epitaxial Ni54.3Mn31.9Sn13.8 Heusler-alloy film close to the Curie temperature IF: 3,736
  Autorzy:
  A. Bonda, L. Uba, K. Załęski, and S. Uba
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2019, tom: 99, strony: 184424), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.99.184424 - link do publikacji
 1. Growth of Co2FeSi Heusler alloy thin films on graphene – influence of surface potential
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, J.M. Lopes, J. Herfort
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: Organizing Comitee of the NanoTech Poland 2021
  Data:
  konferencja 44356
  Status:
  Opublikowana
 2. Surface potential influence on the growth of Co2FeSi Heusler allots thin films on graphene
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, J.M. Lopes, J. Herfort
  Konferencja:
  Physics of Magnetism 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 44375
  Status:
  Opublikowana
 3. Tailoring nanocomposite carbide electrodes for efficient hydrogen evolution reaction
  Autorzy:
  E. Coy, L. Yate, D.P. Valencia, W. Aperador, K. Siuzdak, P. Torruella, S. Estrade, K. Załęski, I. Iatsunskyi, F. Peiro, X. Zhang, J. Tejada, Y. Li, R.F. Ziolo
  Konferencja:
  3rd International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications (rok: 2018, ), Wydawca: Organising Committee of the 3rd International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications
  Data:
  konferencja 25-26 września
  Status:
  Opublikowana
 4. High-temperature Magnetodielectric Bi(Fe0.5Mn0.5)O3 Thin Films with Checkerboard-Ordered Oxygen Vacancies and Low Magnetic Damping
  Autorzy:
  E. Coy, I. Fina, K. Załęski, A. Krysztofik, L. Yate, L. Rodriguez, H. Głowiński, C. Ferrater, J. Dubowik, M. Varela
  Konferencja:
  Physics of Magnetism 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 44375
  Status:
  Opublikowana
 5. Thin films of Heusler alloy Co2FeSi on graphene and HOPG - the candidate for highly spin-polarized injector for graphene spintronics
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, M. Kempiński, H-P. Schönherr, J.M Lopes, J. Herfort, F. Stobiecki
  Konferencja:
  2nd European Conference on Molecular Spintronics (rok: 2018, ), Wydawca: Organising Committee of the 2nd European Conference on Molecular Spintronics
  Data:
  konferencja 21-24 października
  Status:
  Opublikowana
 6. Thin films of Heusler alloy Co2FeSi on graphene and HOPG – the candidate for highly spin-polarized injector for graphene spintronics (invited talk)
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, M. Kempiński, H-P. Schönherr, J.M Lopes, J. Herfort, F. Stobiecki
  Konferencja:
  QuTecNOMM 2019 The Fifth Poznań Symposium on Quantum Technologies, Nonlinear Optics, Magnonics, and Metamaterials (rok: 2019, ), Wydawca: Organizign Committee of the QuTecNOMM 2019 The Fifth Poznań Symposium on Quantum Technologies, Nonlinear Optics, Magnonics, and Metamaterials
  Data:
  konferencja 43784
  Status:
  Opublikowana
 7. CIENKIE WARSTWY STOPU HEUSLERA Co2FeSi NA GRAFENIE I HOPG - IDEALNY MATERIAŁ DLA SPINTRONIKI GRAFENOWEJ
  Autorzy:
  K. Załęski, E. Coy, M. Kempiński, H.-P. Shönherr, J.M Lopes, J. Herfort, F. Stobiecki
  Konferencja:
  I Poznańskie Mikrosympozjum Grafenowe (rok: 2019, ), Wydawca: Komitet organizacyjny I-go Poznańskiego Sympozjum Grafenowego
  Data:
  konferencja 43539
  Status:
  Opublikowana
 8. Non-monotonic dependence of concentration on magnetic properties of Ni2Mn1+xZ1-x (Z=In, Sn, Sb) Heusler alloys: a local atomic configuration approach
  Autorzy:
  K. Załęski, M. Ekholm, B. Alling, I. Abrikosov, J. Dubowik
  Konferencja:
  21st International Conference on Magnetism (rok: 2018, ), Wydawca: Organising Committee of the 21st International Conference on Magnetism
  Data:
  konferencja 15-20 lipca
  Status:
  Opublikowana
 9. Wide Potential Window In Mechanically Enhanced Ta-Hf-C Thin Film Electrodes With Competitive Thermal Conductivity
  Autorzy:
  E. Coy, V. Babačić, K. Siuzdak, K. Załęski, L. Yate, A. Pshyk, S. Reparaz, B. Graczykowski, I. Iatsunskyi
  Konferencja:
  NanoTech Poland 2019 & Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea Region (rok: 2019, ), Wydawca: Organizing Comitee of the NanoTech Poland 2019
  Data:
  konferencja 43621
  Status:
  Opublikowana
 1. When Art Meets Science
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszak; Olena Ivashchenko; Barbara Peplińska; Jagoda Litowczenko; Igor Iatsunskyi; Karol Załęski; Alicja Warowicka; Błażej Scheibe; Dorota Flak; Beata Wereszczyńska; Jacek Wychowaniec; Maciej Kasprzak; Klaudia Golba; Radosław Mrówczyński; Patryk Florczak; Ahmed Subrati; Ahmet Kertmen; Mikhael Bechelany; Emerson Coy; Nataliya Babayevska; Katarzyna Szcześniak; Mateusz Kempiński; Artur Jędrzak; Bartosz Kawczyński; Marek Nowak
  Książka:
  When Art Meets Science (rok: 2019, tom: I, strony: 1-110), Wydawca: Krzysztof Tadyszak, NanoBioMedical Centre at the Adam Mickiewicz University
  Status:
  Opublikowana
 2. Microstructures - photo album
  Autorzy:
  Krzysztof Tadyszak, Olena Ivashchenko, Barbara Peplińska, Jagoda Litowczenko, Igor Iatsunskyi, Karol Załęski, Alicja Warowicka, Błażej Scheibe, Dorota Flak, Beata Wereszczyńska, Jacek Wychowaniec, Maciej Kasprzak, Klaudia Golba, Radosław Mrówczyński, Patryk Florczak, Piotr Graczyk, Ahmet Kertmen, Mikhael Bechelany, Emerson Coy, Edgar Gonzalez, Nataliya Babayevska, Katarzyna Szcześniak, Mateusz Kempiński, Bartosz Kawczyński, Marek Nowak
  Książka:
  Microstructures - photo album (rok: 2018, tom: I, strony: 1-212), Wydawca: Krzysztof Tadyszak, NanoBioMedical Centre at the Adam Mickiewicz University
  Status:
  Opublikowana