Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fire, and then the ice: calibrating southern Africa's position within the Neoproterozoic supercontinent Rodinia

2016/23/P/ST10/02423

Słowa kluczowe:

Rodinia Neoproterozoic Large Igneous Province Dyke Swarm Snowball Earth Kalahari Craton U-Pb Geochronology Paleomagnetism

Deskryptory:

  • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
  • ST10_3: Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, grawimetria, geomagnetyzm, magnetotelluryka

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ashley Gumsley 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: POLONEZ 3 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 858 336 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-01

Zakończenie projektu: 2019-11-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.