Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena wpływu bioaugmentacji osadu czynnego zdefiniowanym konsorcjum bakteryjnym na efektywność procesu oczyszczania zafenolowanych odcieków ze składowisk odpadów przemysłowych

2016/23/N/NZ9/00158

Słowa kluczowe:

osad czynny związki fenolowe odcieki bioaugmentacja konsorcjum bakteryjne

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Justyna Michalska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 99 980 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-09-08

Zakończenie projektu: 2019-09-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Spektrofotometr VIS z technologią RFID. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Impact of the Biological Cotreatment of the Kalina Pond Leachate on Laboratory Sequencing Batch Reactor Operation and Activated Sludge Quality IF: 2,524
  Autorzy:
  Justyna Michalska, Izabela Greń, Joanna Żur, Daniel Wasilkowski, Agnieszka Mrozik
  Czasopismo:
  Water (rok: 2019, tom: 11, strony: 44585), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/w11081539 - link do publikacji
 2. Zastosowanie bioaugmentacji w procesach biologicznego oczyszczania ścieków i utylizacji osadów IF: 0,603
  Autorzy:
  Justyna Michalska, Agnieszka Mrozik
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2018, tom: 40, strony: 35-44), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (Polish Sanitary Engineers' Association) Oddział Dolnośląski
  Status:
  Opublikowana
 3. Cele, strategie i ocena efektywności bioaugmentacji osadu czynnego zdefiniowanymi mikroorganizmami w usuwaniu toksycznych związków chemicznych IF: 0,354
  Autorzy:
  Justyna Michalska, Izabela Greń, Agnieszka Mrozik
  Czasopismo:
  Postępy Mikrobiologii (rok: 2018, tom: 52, strony: 125-137), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Status:
  Opublikowana