Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dendrymery jako platforma do projektowania biologicznie czynnych nosników

2016/23/B/ST5/02788

Słowa kluczowe:

Dendrymery PAMAM Kompleksy PAMAM-białka Kompleksy PAMAM-dubstancja aktywna

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Jachimska 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 1 037 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-04

Zakończenie projektu: 2021-07-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Dichroiz kołowy (CD). Za kwotę 420 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (29)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Mechanism of lysozyme adsorption onto gold surface determined by quartz crystal microbalance and surface plasmon resonance IF: 4,722
  Autorzy:
  P. Komorek, M. Wałek, B. Jachimska
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2020, tom: 135, strony: 107582), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2020.107582 - link do publikacji
 2. Analysis of dendrimer-protein interactions and their implications on potential applications of dendrimers in nanomedicine IF: 6,895
  Autorzy:
  J. M. Rae and B. Jachimska
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2021, tom: 13, strony: 2703-20713), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0nr07607d - link do publikacji
 3. Detecting Lysozyme Unfolding via the Fluorescence of Lysozyme Encapsulated Gold Nanoclusters IF: 5,047
  Autorzy:
  N. Alkudasi, B. A. Russell, B. Jachimska, D. Birch, Y. Chen
  Czasopismo:
  J. Mater. Chem. B (rok: 2019, tom: 7, strony: 1167-1175), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9tb00009g - link do publikacji
 4. Protein interactions with negatively charged inorganic surfaces: simulation and experiment IF: 7,188
  Autorzy:
  K. Kubiak-Ossowska, B. Jachimska, M. A. Qaraghuli, P. A. Mulheran
  Czasopismo:
  Current Opinion in Colloid & Interface Science (rok: 2019, tom: 41, strony: 104-117), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cocis.2019.02.001 - link do publikacji
 5. Adsorption effectiveness of β-lactoglobulin onto gold surface determined by quartz crystal microbalance IF: 4,74
  Autorzy:
  B. Jachimska, S. Świątek, J. I. Loch, K. Lewiński, T. Luxbacher
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2018, tom: 121, strony: 95-104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1016/j.bioelechem.2018.01.010 - link do publikacji
 6. Adsorption of β-lactoglobulin A on gold surface determined in situ by QCM-D measurements IF: 5,25
  Autorzy:
  S. Światek, P. Komorek, B. Jachimska
  Czasopismo:
  Food Hydrocolloids (rok: 2019, tom: 91, strony: 48-56), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodhyd.2019.01.007 - link do publikacji
 7. Characterization of G4 PAMAM Dendrimer Complexes with 5-Fluorouracil and their Interactions with Bovine Serum Albumin IF: 2,852
  Autorzy:
  K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A (rok: 2019, tom: 561, strony: 357-363), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Polyallylamine hydrochloride coating enhances the fluorescence emission of Human Serum Albumin encapsulated gold nanoclusters IF: 3,337
  Autorzy:
  B. A. Russell1, B. Jachimska, Y. Chen
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology, (rok: 2018, tom: 187, strony: 131-137), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotobiol.2018.08.018 - link do publikacji
 9. β-lactoglobulin as a potential carrier for bioactive molecules IF: 3,631
  Autorzy:
  S. Świątek, P. Komorek, G. Turner, B. Jachimska
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2019, tom: 126, strony: 137-145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2018.12.006 - link do publikacji
 10. Adsorption and Conformation Behavior of Lysozyme on Gold Surface Determined by QCM-D, MP-SPR, and FTIR IF: 4,556
  Autorzy:
  P. Komorek, E. Martin, B. Jachimska
  Czasopismo:
  Int. J. Mol. Sci. (rok: 2021, tom: 22, strony: 1322), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms22031322 - link do publikacji
 11. Adsorption of lysozyme on gold surfaces in the presence of an external electric potential IF: 5,373
  Autorzy:
  P. Komorek, B. Jachimska, I. Brand
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2021, tom: 142, strony: 107946), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2021.107946 - link do publikacji
 12. Poly(amidoamine) dendrimers as nanocarriers for 5-fluorouracil: effectiveness of complex formation and cytotoxicity studies IF: 5,923
  Autorzy:
  M. Szota, K. Reczyńska-Kolman, E. Pamuła, O. Michel, J. Kulbacka, B. Jachimska
  Czasopismo:
  Jnt. J.Mol. Sci. (rok: 2021, tom: 22, strony: 11167), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms222011167 - link do publikacji
 1. Bovine β-lactoglobulin as biomolecules carriers"
  Autorzy:
  S. Świątek, G. Turner, P. Komorek, B. Jachimska
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te OKK, Kraków, (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Self-Assembling Behavior of Biopolyelectrolytes
  Autorzy:
  P. Komorek, S. Swiatek, K. Tokarczyk, B. Jachimska
  Konferencja:
  International Workshop on Polyelectrolytes in Chemistry, Biology and Technology 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Nanyang Technological University Singapore
  Data:
  konferencja 12-14.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. β-Lactoglobulin as a platform for designing biologically active carriers: simulation and experiment
  Autorzy:
  G. Turner, S. Świątek, P. Komorek, B. Jachimska
  Konferencja:
  2nd Wroclaw Scientific Meetings (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo naukowe Tygiel
  Data:
  konferencja 02.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Changes in lysozyme's II-structure as a result of its interaction with a gold surface – a crucial step for Alzheimer's disease mystery solving
  Autorzy:
  P. Komorek, E. Martin, M. Wałek, I. Brand, B. Jachimska
  Konferencja:
  Fifth Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences, "IC-ANMBES 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Transilvania University Press
  Data:
  konferencja 23-25.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Changes In Lysozyme's II-Structure as a Result of its Interaction with a Gold Surface – Preferred Conditions for Lysozyme's Aggregates Formation in Neurodegenerative Disease Development
  Autorzy:
  P. Komorek, I. Brand, B. Jachimska
  Konferencja:
  3rd Wroclaw Scientific Meetings (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 01.02-02.02
  Status:
  Opublikowana
 6. Combining Surface Plasmon Resonance and Quartz Crystal Microbalance to Determine Hydration of Dendrimer Monolayers
  Autorzy:
  B. Jachimska
  Konferencja:
  6th Annual Conference of AnalytiX 2018 (AnalytiX-2018) Session 307: Advances in Applied Spectroscopy (rok: 2018, ), Wydawca: BITs
  Data:
  konferencja 26-28.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Development of dendrimer based drug delivery system
  Autorzy:
  B.Jachimska
  Konferencja:
  Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of Physical Chemistry PAS
  Data:
  konferencja 08-12.11.2019
  Status:
  Opublikowana
 8. Optimal conditions for efficient formation of PAMAM dendrimers complexes with 5-fluorouracil
  Autorzy:
  M. Szota, J. Mooney, B. Jachimska
  Konferencja:
  4th International Wroclaw Scientific Meeting, Wroclaw (online) (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Tygiel
  Data:
  konferencja 44113
  Status:
  Opublikowana
 9. PAMAM dendrimers as effective 5-Fluorouracil delivery systems"
  Autorzy:
  M. Szota, K. Reczyńska, E. Pamuła, O. Michel, J. Kulbacka, B. Jachimska
  Konferencja:
  II Sympozjum Biomateriały w Medycynie i Kosmetologii (rok: 2021, ), Wydawca: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 28.01.2021
  Status:
  Opublikowana
 10. PAMAM dendrimers as nanocarriers for 5-fluorouracil: effectiveness of complex formation and cytotoxicity studies
  Autorzy:
  M. Szota, K. Reczyńska, E. Pamuła, O. Michel, J. Kulbacka, B. Jachimska
  Konferencja:
  Spring 2021 American Chemical Society National Meeting (rok: 2021, ), Wydawca: ACS
  Data:
  konferencja 05-16.04.2021
  Status:
  Opublikowana
 11. Self-Assembling Behavior of Proteins: Effect of the Interaction between Protein and Surface
  Autorzy:
  B. Jachimska, K. Tokarczyk, K.Kubiak-Ossowska, P. Komorek, S.Swiatek, P. Mulheran
  Konferencja:
  22nd Topical ISE Meeting in Tokyo (rok: 2018, ), Wydawca: Waseda University
  Data:
  konferencja 15-18.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 12. Structure and Function of Protein Corona on the Dendrimer Surface
  Autorzy:
  B. Jachimska, M. Szota, K. Rakowski
  Konferencja:
  Spring 2021 American Chemical Society National Meeting (on-line) (rok: 2021, ), Wydawca: ACS
  Data:
  konferencja 05-16.04.2021
  Status:
  Opublikowana
 13. Corona Formation and Conformational Changes in Proteins on Dendrimers
  Autorzy:
  B. Jachimska, M. Szota, K. Rakowski
  Konferencja:
  XXVIth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: BES
  Data:
  konferencja 09-13.05.2021
  Status:
  Opublikowana
 14. Physicochemical characterisation of PAMAM dendrimer as a multifunctional nanocarriers"
  Autorzy:
  B. Jachimska
  Konferencja:
  International Workshop on Polyelectrolytes in Chemistry, Biology and Technology 2018, (rok: 2018, ), Wydawca: Nanyang Technological University Singapore
  Data:
  konferencja 12-14.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 15. Poly(amidoamine) dendrimers as nanocarriers for anticancer drugs and their interactions with plasma proteins
  Autorzy:
  M. Szota, K. Reczyńska, E. Pamuła, O. Michel, J. Kulbacka, B. Jachimska
  Konferencja:
  INTERFACES INTERNATIONAL CONFERENCE From new materials to life science – Structure, Interactions, Dynamics and Activity, University of Cagliari (rok: 2021, ), Wydawca: University of Cagliari
  Data:
  konferencja 21-25.09.2021
  Status:
  Opublikowana
 16. Conformational insights of Lysozyme adsorption onto gold surface – an important factor in Alzheimer's disease diagnostics
  Autorzy:
  P. Komorek, M. Wałek, B. Jachimska
  Konferencja:
  2nd Wroclaw Scientific Meetings (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwi naukowe Tygiel
  Data:
  konferencja 02.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 17. Conformational stability of lysozyme adsorbed onto gold surfaces
  Autorzy:
  P. Komorek, E. Martin, M. Wałek, I. Brand, B. Jachimska
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 & 50-te OKK (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 18. Effect of the surface charge on the structure of lysozyme adsorbed on the gold surface
  Autorzy:
  P. Komorek, I. Brand, B. Jachimska
  Konferencja:
  4th International Wroclaw Scientific Meeting, Wroclaw (online) (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Tygiel
  Data:
  konferencja 44113
  Status:
  Opublikowana
 19. Lactoglobulin as a platform for designing biologically active carriers
  Autorzy:
  B.Jachimska, S. Swiatek
  Konferencja:
  25th International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics of the Bioelectrochemical Society (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Limerick
  Data:
  konferencja 26.05.-30.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 20. Physicochemical Characterization Of Poly-L-Lysine and Its Interactions With Globular Proteins
  Autorzy:
  P. Komorek, R. Stokłosa, J. Zemła, M. Lekka, B Jachimska
  Konferencja:
  Fifth Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences, "IC-ANMBES 2018" (rok: 2018, ), Wydawca: Transilvania University Press
  Data:
  konferencja 23-25.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 21. Physicochemical characterisation of PAMAM dendrimer as multifunctional nanocarriers
  Autorzy:
  B.Jachimska
  Konferencja:
  Spring 2019 American Chemical Society National Meeting Orlando (rok: 2019, ), Wydawca: ACS
  Data:
  konferencja 28.03-03.04.2019
  Status:
  Opublikowana
 22. Wpływ procesu adsorpcji lizozymu na orientację, konformację oraz hydratację uzyskanych warstw białkowych
  Autorzy:
  P. Komorek, M. Wałek, I. Brand, B. Jachimska
  Konferencja:
  Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW (rok: 2020, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 24-27.08.2020
  Status:
  Opublikowana
 23. Changes in Lysozyme's II-Structure and Aggregates Formation as a Result of Its Interactions with a Gold Surface
  Autorzy:
  P. Komorek, E. Martin, I. Brand, B. Jachimska
  Konferencja:
  The FEBS Congress (rok: 2019, ), Wydawca: FEBS Open Bio
  Data:
  konferencja 06-11.07.2019
  Status:
  Opublikowana
 24. Changes in protein's II-structure as a result of its interactions with a gold surface – favorable conditions for aggregates formation
  Autorzy:
  P. Komorek, E. Martin, M. Wałek, I. Brand, B. Jachimska
  Konferencja:
  VII Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 09-10.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 25. Changes in protein's secondary structure as a result of its interaction with a gold surface
  Autorzy:
  P. Komorek, E. Martin, M. Wałek, I. Brand, B. Jachimska
  Konferencja:
  Spring 2019 American Chemical Society National Meeting Orlando (rok: 2019, ), Wydawca: ACS
  Data:
  konferencja 28.03-03.04.2019
  Status:
  Opublikowana
 26. Orientacja, konformacja oraz hydratacja lizozymu na powierzchni Au
  Autorzy:
  P. Komorek, M. Wałek, B. Jachimska
  Konferencja:
  E-zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa (rok: 2020, ), Wydawca: PTCH
  Data:
  konferencja 15.12.2020
  Status:
  Opublikowana
 27. Physicochemical and structural characterization of poly-L-lysine (PLL) monolayers on gold surface
  Autorzy:
  B. Jachimska, P. Komorek, R. Stokłosa
  Konferencja:
  International Workshop on Polyelectrolytes in Chemistry, Biology and Technology 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Nanyang Technological University Singapure
  Data:
  konferencja 12-14.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 28. Physicochemical characterization of poly-L-lysine and its interactions with globular proteins
  Autorzy:
  P. Komorek, R. Stokłosa, B. Jachimska
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 08.12.2018
  Status:
  Opublikowana
 29. Protein corona formation: impact on nanoparticles bio-behavior
  Autorzy:
  B. Jachimska, M. Szota, J. Rea, K. Rakowski
  Konferencja:
  10th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing – SMCBS'2021 (rok: 2021, ), Wydawca: Instytut Chemii Fizycznej PAN
  Data:
  konferencja 05-09-11.2021
  Status:
  Złożona
 1. Physicochemical characterisation of PAMAM dendrimer as a multifunctional nanocarriers
  Autorzy:
  B. Jachimska
  Książka:
  Nanoparticles in Pharmacotherapy (rok: 2019, tom: 3, strony: 44585), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana