Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Szkła germanianowe domieszkowane lantanowcami - badania spektroskopowe i strukturalne

2016/23/B/ST8/00706

Słowa kluczowe:

szkła germanianowe właściwości strukturalne jony ziem rzadkich luminescencja włókna aktywne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dominik Dorosz 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 829 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-24

Zakończenie projektu: 2021-06-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Detektor podczerwieni. Za kwotę 22 000 PLN
 2. Piec próżniowy. Za kwotę 150 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Influence of barium oxide on glass-forming ability and glass stability of the tellurite–phosphate oxide glasses IF: 2,471
  Autorzy:
  M. Lesniak R. Szal, B. Starzyk, M. Gajek, M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, J. Dorosz, M. Sitarz, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2019, tom: 138, strony: 4295–4302), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-019-08715-6 - link do publikacji
 2. Investigation of the aluminum oxide content on structural and optical properties of germanium glasses doped with RE ions IF: 2,88
  Autorzy:
  R. Jadach, J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, J. Pisarska, W.A. Pisarski, M. Sołtys, M. Leśniak, M. Sitarz, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 201, strony: 143-152), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.04.043 - link do publikacji
 3. Spectroscopic Properties of Erbium-Doped Oxyfluoride Phospho-Tellurite Glass and Transparent Glass-Ceramic Containing BaF2 Nanocrystals IF: 2,972
  Autorzy:
  Magdalena Lesniak, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Gabriela Mach, Marta Kuwik, Joanna Pisarska, Wojciech A. Pisarski, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, 3429, strony: 44592), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12203429 - link do publikacji
 4. Investigation of the structure in oxyfluoride TeO2eP2O5 based glasses with the various BaF2 content IF: 2,463
  Autorzy:
  M. Lesniak, G. Mach, B. Starzyk, A. Baranowska, M. Bik, M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, M. Sitarz, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2020, tom: 1217, strony: 44573), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2020.128452 - link do publikacji
 5. Luminescent Studies on Germanate Glasses Doped with Europium Ions for Photonic Applications IF: 3,057
  Autorzy:
  Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Piotr Golonko, Agata Baranowska, Tomasz Ragin, Jan Dorosz, Marta Kuwik, Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Renata Szal, Gabriela Mach, Bartosz Starzyk, Magdalena Lesniak, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 44574), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13122817 - link do publikacji
 6. Luminescent properties of active optical fibers
  Autorzy:
  Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jan Dorosz, Agata Baranowska, Magdalena Leśniak, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  PHOTONICS LETTERS OF POLAND (rok: 2019, tom: 11 (2), strony: 50-52), Wydawca: Photonics Society of Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.v11i2.908 - link do publikacji
 7. Spectroscopic properties of antimony modified germanate glass doped with Eu3+ ions IF: 3,45
  Autorzy:
  R. Szal,∗, J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, J. Dorosz, M. Lesniak, P. Jeleń,B. Starzyk, M. Sitarz, M. Kuwik, J. Pisarska, W.A. Pisarski, Y. Iijima, T. Mori, D. Dorosz
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2019, tom: 45, strony: 24811-24817), Wydawca: Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2019.08.223 - link do publikacji
 8. Tm3+/Ho3+ co-doped germanate glass and double-clad optical fiber for broadband emission and lasing above 2 µm IF: 2,566
  Autorzy:
  M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, A. Baranowska, M. Leich, A. Schwuchow, M. Jäger, M. Kuwik, J. Pisarska, W. A. Pisarski, D. Dorosz
  Czasopismo:
  OPTICAL MATERIALS EXPRESS (rok: 2019, tom: Vol. 9, No. 3, strony: 349308), Wydawca: The Optical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OME.9.00145 - link do publikacji
 9. Investigation of the TeO2/GeO2 Ratio on the Spectroscopic Properties of Eu3+ Doped Oxide Glasses for Optical Fiber Application IF: 3,623
  Autorzy:
  Magdalena Lesniak, Jakub Zeid, Bartłomiej Starzyk, Marcin Kochanowicz, Marta Kuwik, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Agata Baranowska, Jan Dorosz, Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Dominik Dorosz
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2022, tom: 15, strony: 44584), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma15010117 - link do publikacji
 1. STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF BARIUM GALLO-GERMANATE GLASSES
  Autorzy:
  G. Mach, B. Starzyk, M. Lesniak, M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Baranowska, P. Miluski, J. Dorosz, M. Kuwik, J. Pisarska, W. A. Pisarski, M. Sitarz, D. Dorosz
  Konferencja:
  XLIII-nd IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 43611
  Status:
  Opublikowana
 2. The barium-gallo-germanate glasses as a perfect matrix for RE ions to induce intense emission in UV, VIS and IR region
  Autorzy:
  Renata Szal, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  8th European Young Engineers Conference (rok: 2019, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 43563
  Status:
  Opublikowana
 3. The effect of modifier additive on Barium-Gallo-Germanate glass structure and optical properties
  Autorzy:
  Renata Jadach, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  European Young Engineers Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja Warszawa, kwiecień 23–25 2018.
  Status:
  Opublikowana
 4. Influence of P2O5 content on structural and luminescent properties of antimony-germinate glass-ceramics co-doped with Eu3+/Tb3+ ions
  Autorzy:
  Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Agata Baranowska,Maciej Sitarz, Magdalena Lesniak, Renata Szal, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska, Marta Kuwik, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  XVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 43723
  Status:
  Opublikowana
 5. Transparent Er3+ doped oxyfluoride tellurite glass-ceramic for photonics applications
  Autorzy:
  M. Lesniak, M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Baranowska, P. Miluski, J. Dorosz, G. Mach, M. Kuwik, J. Pisarska, W. A. Pisarski, M. Sitarz, D. Dorosz
  Konferencja:
  19th Conference on Optical Fibers and Their Applications (rok: 2020, ), Wydawca: Bialystok University of Technology
  Data:
  konferencja 27.01.2020 – 31.01.2020
  Status:
  Opublikowana
 6. Spectroscopic properties of gallo-germanate glasses doped with Eu3+ and Er3+ ions
  Autorzy:
  / R. Jadach, M. Sitarz, D. Dorosz, M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, W. Pisarski, J. Pisarska, A. Lukwiak, M. Ferrari, G. Righini
  Konferencja:
  PRE'17 : photonic materials and devices : 7th international workshop on Photoluminescence in Rare Earths (rok: 2017, ), Wydawca: Società di Ottica e Fotonica (SIOF)
  Data:
  konferencja Rzym, Włochy, listopad 30 – grudzień 2, 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Structural changes and their impact on luminescence properties of gallo-germanate optical glasses
  Autorzy:
  R. Szal, M. Leśniak, B. Starzyk, M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Baranowska, P. Miluski, J. Dorosz, M. Sitarz, J. Pisarska, W. Pisarski, D. Dorosz
  Konferencja:
  TAL 2018: conference on Optical fibers and their applications (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
  Data:
  konferencja Lublin-Nałęczów, 20–23.11.2018.
  Status:
  Opublikowana
 8. Właściwości spektroskopowe szkieł germanianowych domieszkowanych lantanowcami
  Autorzy:
  R. Jadach, M. Leśniak, M. Sitarz, M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Baranowska, P. Miluski, J. Dorosz, J. Pisarska, W. Pisarski, D. Dorosz
  Konferencja:
  STL 2018 XII Sympozjum Techniki Laserowej (rok: 2018, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja Jastarnia wrzesień 25–27 2018.
  Status:
  Opublikowana
 9. Effect of P2O5 on luminescent and structural properties of germanate glass doped with europium ions
  Autorzy:
  J.Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, A. Baranowska, M. Leśniak, R. Szal, M. Sitarz, M. Kuwik, W. Pisarski, J. Pisarska, D. Dorosz
  Konferencja:
  15th Laser Ceramics Symposium (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, Poland
  Data:
  konferencja 13-15 September
  Status:
  Opublikowana
 10. STRUCTURAL AND LUMINESCENT PROPERTIES OF OXYFLUORIDE TELLURITE GLASSES DOPED Er3+
  Autorzy:
  M. Lesniak, G. Mach, B. Starzyk, M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Baranowska, P. Miluski, J. Dorosz, M. Kuwik, J. Pisarska, W. A. Pisarski, M. Sitarz, D. Dorosz
  Konferencja:
  XLIII-nd IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 43611
  Status:
  Opublikowana
 11. Spectroscopic properties of rare earth doped germanate glasses
  Autorzy:
  R. Jadach, J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, M. Leśniak, M. Sołtys, J. Pisarska, W. A. Pisarski, A. Lukowiak, M. Siatrz, D. Dorosz, M. Ferrari, G. Righini
  Konferencja:
  Fiber lasers and glass photonics: materials through applications (rok: 2018, ), Wydawca: Proc. of SPIE
  Data:
  konferencja Strasbourg, France 22–26 kwiecień 2018.
  Status:
  Opublikowana
 12. Structural investigation on gallo-germanate glasses modified with various content of barium oxide
  Autorzy:
  Renata Szal, Jacek Zmojda, Marcin Kochanowicz, Piotr Miluski, Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  8th European Young Engineers Conference (rok: 2019, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 43563
  Status:
  Opublikowana
 13. Antimony modified germanate oxide glass doped with rare earth ions - structural and optical properties
  Autorzy:
  Renata Jadach, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Wojciech Pisarski, Joanna Pisarska, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  European Young Engineers Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja Warszawa, kwiecień 23–25 2018.
  Status:
  Opublikowana
 14. Broadband infrared luminescence of nickel-doped germanate glass-ceramics
  Autorzy:
  Marcin Kochanowicz, Magdalena Lesniak, Jacek Zmojda, Agata Baranowska, Piotr Miluski, Jan Dorosz, Marta Kuwik, Joanna Pisarska, Wojciech A. Pisarski, Bartek Starzyk, Gabriela Mach, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  XVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 43723
  Status:
  Opublikowana
 15. Effect of BaF2 addition on spectroscopic properties of oxyfluoride tellurite phosphate glasses
  Autorzy:
  Magdalena Lesniak, Bartek Starzyk, Gabriela Mach, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Agata Baranowska, Piotr Miluski, Maciej Sitarz, Dominik Dorosz
  Konferencja:
  XVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 43723
  Status:
  Opublikowana
 16. Effect of Te/Ge ratio on structural and spectroscopic properties of Eu3+-doped tellurite-germanate glasses
  Autorzy:
  B. Satrzyk, M. Lesniak, M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Baranowska, P. Miluski, J. Dorosz, M. Kuwik, J. Pisarska, W. A. Pisarski, M. Sitarz, D. Dorosz
  Konferencja:
  19th Conference on Optical Fibers and Their Applications (rok: 2020, ), Wydawca: Bialystok University of Technology
  Data:
  konferencja 27.01.2020 – 31.01.2020
  Status:
  Opublikowana
 1. The Luminescent Properties of Photonic Glasses and Optical Fibers
  Autorzy:
  J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski D. Dorosz
  Książka:
  Molecular Spectroscopy—Experiment and Theory (rok: 2018, tom: 26, strony: 427-456), Wydawca: Springer Nature Switzerland
  Status:
  Opublikowana