Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transport kwantowy w nanostrukturach wykonanych z izolatora topologicznego HgTe/HgCdTe

2016/23/N/ST3/03500

Słowa kluczowe:

Izolatory topologiczne epitaksja z wiazek molekularnych transport kwantowy

Deskryptory:

 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ewa Bobko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 99 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-07-18

Zakończenie projektu: 2021-01-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Mikroskop optyczny. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne z akcesoriami. Za kwotę 3 500 PLN
 3. Myjka ultradźwiękowa z akcesoriami. Za kwotę 4 500 PLN
 4. Kamera do mikroskopu metalograficznego z adapterem.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Conductance resonances and crossing of the edge channels in the quantum Hall ferromagnetic state of Cd(Mn)Te microstructures IF: 3,736
  Autorzy:
  E. Bobko, D. Płoch, D. Śnieżek, M. Majewicz, M. Foltyn, T. Wojciechowski, S. Chusnutdinow, T. Wojtowicz, and J. Wróbel
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2019, tom: 99, strony: 195446), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.99.195446 - link do publikacji