Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kolorowa precyzja dla Wielkiego Zderzacza Hadronow

2016/23/D/ST2/02605

Słowa kluczowe:

LHC Symulacje Monte Carlo QCD struktura koloru nieperturbacyjne QCD

Deskryptory:

 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Siódmok 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 136 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-06-27

Zakończenie projektu: 2020-06-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Herwig 7.2 release note IF: 5,12
  Autorzy:
  J.Bellm, G. Bewick, S. Ferrario Ravasio, S. Gieseke, D. Grellscheid, P. Kirchgaeßer, F. Loshaj, M. R. Masouminia, G. Nail, A. Papaefstathiou, S. Plätzer, R. Podskubka, M. Rauch, Ch. Reuschle, P. Richardson, P. Schichtel, M. H. Seymour, A. Siódmok, S. Webster
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2020, tom: 80, strony: 452), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-020-8011-x - link do publikacji
 2. Colour Reconnection from Soft Gluon Evolution IF: 5,541
  Autorzy:
  Stefan Gieseke, Patrick Kirchgaeßer, Simon Plätzer, Andrzej Siodmok
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2018, tom: 1811, strony: 149), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP11(2018)149 - link do publikacji
 3. Spacetime colour reconnection in Herwig 7 IF: 5,172
  Autorzy:
  Johannes Bellm, Cody B Duncan, Stefan Gieseke, Miroslav Myska, Andrzej Siódmok
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2019, tom: 12, strony: 1003), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-019-7533-6 - link do publikacji
 4. Improving the Simulation of Quark and Gluon Jets with Herwig 7 IF: 5,172
  Autorzy:
  Daniel Reichelt, Peter Richardson, Andrzej Siodmok
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2017, tom: C77, strony: 876), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-017-5374-8 - link do publikacji
 5. Systematics of quark/gluon tagging IF: 5,541
  Autorzy:
  Philippe Gras, Stefan Höche, Deepak Kar, Andrew Larkoski, Leif Lönnblad, Simon Plätzer, Andrzej Siódmok, Peter Skands, Gregory Soyez, Jesse Thaler
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2017, tom: 1707, strony: 91), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP07(2017)091 - link do publikacji
 6. Studying minijets and MPI with rapidity correlations IF: 5,172
  Autorzy:
  Maxim Azarkin, Piotr Kotko, Andrzej Siodmok, Mark Strikman
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2019, tom: 79, strony: 180), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-019-6670-2 - link do publikacji
 1. Quark/Gluon Jets Discrimination and Its Connection to Colour Reconnection
  Autorzy:
  A. Siódmok
  Konferencja:
  XLI International Conference of Theoretical Physics Matter to the Deepest (rok: 2017, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B
  Data:
  konferencja 3–8/9/2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Soft Gluon Evolution as Guiding Principle for Colour Reconnection
  Autorzy:
  S. Gieseke, P. Kirchgaeßer, S. Plätzer, A. Siódmok.
  Konferencja:
  43rd International Conference of Theoretical Physics : Matter to the Deepest, Recent Developments In Physics Of Fundamental Interactions (MTTD2019) (rok: 2020, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B
  Data:
  konferencja 1-6.09
  Status:
  Opublikowana
 3. VBSCan Thessaloniki 2018 Workshop Summary
  Autorzy:
  Riccardo Bellan at al. (64 authors including A. Siodmok)
  Konferencja:
  VBSCan Thessaloniki 2018 Workshop (rok: 2018, ), Wydawca: arXiv
  Data:
  konferencja 43270
  Status:
  Opublikowana
 4. Les Houches 2017: Physics at TeV Colliders Standard Model Working Group Report
  Autorzy:
  J.R. Andersen et al..
  Konferencja:
  Les Houches 2017: Physics at TeV Colliders (rok: 2017, ), Wydawca: Arxiv
  Data:
  konferencja 5-23/06/2017
  Status:
  Opublikowana
 5. SPACETIME INFORMATION AS A GUIDING PRINCIPLE FOR COLOR RECONNECTION
  Autorzy:
  Johannes Bellm, Cody B Duncan, Stefan Gieseke, Miroslav Myska, Andrzej Siódmok
  Konferencja:
  XXVI Cracow Epiphany Conference on LHC Physics: Standard Model and Beyond (rok: 2020, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B
  Data:
  konferencja January 7–10
  Status:
  Opublikowana