Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Cykliczne aminoalkohole jako pomocniki chiralne w syntezie enancjomerycznie czystych P-stereogennych fosfin i ich pochodnych

2016/23/N/ST5/02716

Słowa kluczowe:

pomocniki chiralne rozdział enancjomerów synteza diastereoselektywna fosfiny

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Adam Włodarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-09-01

Zakończenie projektu: 2021-08-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Prolinol as a Chiral Auxiliary in Organophosphorus Chemistry IF: 3,021
  Autorzy:
  Anna E. Kozioł, Adam Włodarczyk
  Czasopismo:
  European Journal of Organic Chemistry (rok: 2021, tom: 2021, strony: 1931-1941), Wydawca: Wiley Interscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejoc.202100196 - link do publikacji