Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

High-pressure optoelectronic and vibrational properties of transition metal dichalcogenides

2016/23/P/ST3/04278

Słowa kluczowe:

Raman spectroscopy photoluminescence photoreflectance time-resolved spectroscopy high-pressure van der Waals crystals

Deskryptory:

  • ST3_7: Półprzewodniki
  • ST3_6: Dynamika sieci krystalicznych

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Robert Oliva 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: POLONEZ 3 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 844 176 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-12-01

Zakończenie projektu: 2019-11-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.