Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie hormonalnych i molekularnych mechanizmów rozwoju nowotworu w tkance interstycjalnej gonady męskiej

2016/23/B/NZ4/01788

Słowa kluczowe:

gonada męska Leydigioma receptor estrogenowy zwiazany z białkiem G receptor aktywowany proliferatorami peroksysomów

Deskryptory:

 • NZ4_6: Endokrynologia
 • NZ4_2: Fizjologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Bilińska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 1 210 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-24

Zakończenie projektu: 2021-06-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny.
 2. komora laminarna II klasy bezpieczeństwa. Za kwotę 40 000 PLN
 3. System do oczyszczania wody. Za kwotę 20 000 PLN
 4. wytrząsarka kołyskowa.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Interstitial Leydig cell tumorigenesis – leptin and adiponectin signaling in relation to aromatase expression in the human testis IF: 4,556
  Autorzy:
  Duliban M, Gorowska-Wojtowicz E, Tworzydlo W, Rak A, Brzoskwinia M, Krakowska I, Wolski JK, Kotula-Balak M, Płachno BJ, Bilinska B.
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: 3649), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21103649 - link do publikacji
 2. Telocytes in the mouse testicular interstitium: implications of G-protein-coupled estrogen receptor (GPER) and estrogen-related receptor (ERR) in the regulation of mouse testicular interstitial cells. IF: 2,457
  Autorzy:
  Pawlicki P, Hejmej A, Milon A, Lustofin K, Płachno BJ, Tworzydlo W, Gorowska-Wojtowicz E, Pawlicka B, Kotula-Balak M, Bilinska B.
  Czasopismo:
  Protoplasma (rok: 2018, tom: 5, strony: xx-xx), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00709-018-1305-2. - link do publikacji
 3. Do estrogens regulate lipid status in testicular steroidogenic Leydig cell? IF: 1,73
  Autorzy:
  A. Milon, M. Kaczmarczyk, P. Pawlicki, B. Bilinska, M. Duliban, E. Gorowska-Wojtowicz, W. Tworzydlo, M. Kotula-Balak
  Czasopismo:
  Acta Histochemica (rok: 2019, tom: 16, strony: 611-618), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acthis.2019.04.012 - link do publikacji
 4. Flutamide alters the expression of chemerin, apelin, and vaspin and their respective receptors in the testes of adult rats IF: 4,556
  Autorzy:
  Brzoskwinia M, Pardyak L, Kaminska A, Hejmej A, Kotula-Balak M, Marek S, Bilinska B
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: 4439), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms211244392020 - link do publikacji
 5. Mouse testicular transcriptome after modulation of non-canonical oestrogen receptor activity IF: 1,67
  Autorzy:
  Duliban M, Gurgul A, Szmatola T, Pawlicki P, Milon A, Arent ZJ, Grzmil P, Kotula-Balak M, Bilinska B.
  Czasopismo:
  Reproduction, Fertility and Development (rok: 2020, tom: 32, strony: 903-913), Wydawca: CSIRO Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1071/RD20025 - link do publikacji
 6. Regulation of steroidogenic function of mouse Leydig cells: G-coupled membrane estrogen receptor and peroxisome proliferator-activated receptor partnership. IF: 2,386
  Autorzy:
  Gorowska-Wojtowicz E, Dutka P, Kudrycka M, Pawlicki P, Milon A, Plachno BJ, Tworzydlo W, Pardyak L, Kaminska A, Hejmej A, Bilinska B, Kotula-Balak M.
  Czasopismo:
  J Physiol Pharmacol. (rok: 2018, tom: 69(3), strony: 44579), Wydawca: POLISH PHYSIOLOGICAL SOCIETY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26402/jpp.2018.3.04. - link do publikacji
 7. Towards understanding biology of leydigioma. Does G protein-coupled receptor and peroxisome proliferator-activated receptor crosstalk regulate lipid metabolism and steroidogenesis in Leydig cell tumors? IF: 2,751
  Autorzy:
  Kotula-Balak M, Gorowska-Wojtowicz E, Milon A, Pawlicki P, Tworzydlo W, Płachno BJ, Krakowska I, Hejmej A, Wolski JK, Bilinska B
  Czasopismo:
  Protoplasma (rok: 2020, tom: 257, strony: 1149-1163), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00709-020-01488-y - link do publikacji
 8. Transcriptome analysis of human Leydig cell tumors reveals potential mechanisms underlying its development IF: 2,775
  Autorzy:
  Kotula-Balak M, Duliban, M, Gurgul A, Krakowska I, Grzmil P, Bilinska B, Wolski JK.
  Czasopismo:
  Andrologia (rok: 2021, tom: xx, strony: xx-xx), Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 9. Flutamide treatment reveals a relationship between steroidogenic activity of Leydig cells and ultrastructure of their mitochondria IF: 4,379
  Autorzy:
  Brzoskwinia M, Pardyak L, Kaminska A, Tworzydlo W, Hejmej A, Marek S, Bilinski SM, Bilinska B
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2021, tom: 11, strony: 13772), Wydawca: Nature Publishing Group - Nature Portfolio
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-021-93292-8 - link do publikacji
 10. Leydig cell tumorigenesis - implication of G-protein-coupled membrane estrogen receptor, peroxisome proliferator-activated receptor and xenoestrogen exposure. In vivo and in vitro appraisal IF: 1,38
  Autorzy:
  E. Gorowska-Wojtowicz. M. Duliban, M. Kudrycka, P. Dutka, P. Pawlicki, A. Milon, M. Zarzycka, W. Placha, M. Kotula-Balak, A. Ptak, J.K. Wolski, B. Bilinska
  Czasopismo:
  Tissue and Cell (rok: 2019, tom: 61, strony: 51-60), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tice.2019.08.001. - link do publikacji
 1. "Do G protein-coupled estrogen receptor (GPER) and peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) regulate lipid metabolism and steroidogenesis in Leydig cell tumors?
  Autorzy:
  B. Bilinska, E. Gorowska-Wojtowicz, A. Milon, P. Pawlicki, M. Kotula-Balak, A. Hejmej, JK. Wolski.
  Konferencja:
  ICA Andrology 2020 (rok: 2020, ), Wydawca: Uniwersytet Muenster, Germany
  Data:
  konferencja 5-9 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 2. "Impact of ERR knockdown on exportin 5, dicer, drosha and argonaute2 expression in bank vole (Myodes glareolus) Leydig cell in vitro"
  Autorzy:
  M. Duliban, P.Dutka, M.Kudrycka, E.Górowska-Wójtowicz, A.Milon, P.Pawlicki, A.Kaminska, K.Knapczyk-Stwora, A.Hejmej, M.Kotula-Balak
  Konferencja:
  The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction Central and Local Regulations of Reproductive Processesˮ Zakopane (rok: 2019, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 13-15 lutego
  Status:
  Opublikowana
 3. An involvement of G protein coupled membrane estrogen receptor and peroxisome proliferator activated receptor in regulation of steroidogenic function in MA-10 Leydig cells.
  Autorzy:
  B.Bilinska, E. Gorowska-Wojtowicz, A. Milon, P. Pawlicki, M. Kotula-Balak, J.K. Wolski, A. Hejmej.
  Konferencja:
  21th European Testis Workshop (rok: 2021, ), Wydawca: Hiszpania - Virtual Edition
  Data:
  konferencja 30maja-3 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Effect of G-protein-coupled receptor blockage on lipid status in Leydig cells
  Autorzy:
  M. Duliban, E. Gorowska-Wojtowicz, A.Milon, P.Pawlicki, M.Kotula-Balak, B.Bilinska
  Konferencja:
  12th Network for Young Researchers in Andrology (NYRA) Meeting (rok: 2019, ), Wydawca: Giessen, Germany
  Data:
  konferencja 23-24 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Aktywność steroidogenna komórek Leydiga a ultrastruktura ich mitochondriów
  Autorzy:
  M. Brzoskwinia, L. Pardyak, A. Kamińska, W. Tworzydło, A. Hejmej, S. Marek, B. Bilińska
  Konferencja:
  22. Dzień Andrologiczny (rok: 2021, ), Wydawca: Postępy Andrologii Online
  Data:
  konferencja 14-15 maja
  Status:
  Opublikowana
 6. Impact of estrogens on regulation of lipid status in testicular steroidogenic cells
  Autorzy:
  M.Duliban, E.Górowska-Wójtowicz, A.Milon, P.Pawlicki, M.Kotula-Balak, B.Bilinska
  Konferencja:
  XXVII International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes in the Organism" (rok: 2019, ), Wydawca: UJ Kraków
  Data:
  konferencja 12 października
  Status:
  Opublikowana
 7. Regulation of steroidogenic function of mouse Leydig cells: GPER and PPAR partnership
  Autorzy:
  E.Górowska-Wójtowicz, M.Duliban, M.Kaczmarczyk, M.Kotula-Balak, B.Bilinska
  Konferencja:
  12th Network for Young Researchers in Andrology (NYRA) Meeting (rok: 2019, ), Wydawca: Giessen, Germany
  Data:
  konferencja 23-24 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Genetyczna kontrola funkcjonowania komórek jądra w stanie zdrowia i choroby
  Autorzy:
  M. Duliban, P. Pawlicki, A. Miloń, E. Górowska-Wójtowicz, B. Bilińska, M. Kotula-Balak
  Konferencja:
  22. Dzień Andrologiczny (rok: 2021, ), Wydawca: Postępy Andrologii Online
  Data:
  konferencja 14-15 maja
  Status:
  Opublikowana
 9. Nieklasyczna sygnalizacja estrogenowa w tkance interstycjalnej jądra
  Autorzy:
  M. Kotula-Balak, A. Miłoń, P. Pawlicki, E. Gorowska-Wojtowicz, M. Duliban, B. Bilińska
  Konferencja:
  22. Dzień Andrologiczny (rok: 2021, ), Wydawca: Postępy Andrologii Online
  Data:
  konferencja 14-15 maja
  Status:
  Opublikowana
 1. Receptory androgenowe i estrogenowe u mężczyzn
  Autorzy:
  Bilinska B, Hejmej A, Kotula-Balak M.
  Książka:
  "Andrologia. Zdrowie mężczyzny od fizjologii do patologii" (rok: 2021, tom: Wydanie I, strony: 209-223), Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie
  Status:
  Opublikowana