Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestrzenna dystrybucja zanieczyszczeń pyłowych w glebach stref podkoronowych wybranych gatunków iglastych i liściastych - badania w oparciu o zintegrowane metody magnetyczne i geochemiczne.

2016/23/D/NZ9/00550

Słowa kluczowe:

strefy podkoronowe dystrybucja zanieczyszczeń metale ciężkie cząstki magnetyczne

Deskryptory:

 • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa
 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Łukasik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 12 - ogłoszony 2016-09-15

Przyznana kwota: 263 670 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-09-06

Zakończenie projektu: 2021-06-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Three-dimensional model of magnetic susceptibility in forest topsoil: an indirect method to discriminate contaminant migration. IF: 8,071
  Autorzy:
  Adam Łukasik, Marcin Szuszkiewicz, Tomasz Wanic, Piotr Gruba
  Czasopismo:
  Environmental Pollution (rok: 2021, tom: 273, strony: 116491), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.envpol.2021.116491 - link do publikacji
 2. Quantification of pedogenic particles masked by geogenic magnetic fraction. IF: 4,379
  Autorzy:
  Marcin Szuszkiewicz, Hana Grison, Eduard Petrovský, Maria Magdalena Szuszkiewicz, Beata Gołuchowska & Adam Łukasik
  Czasopismo:
  Scientific reports (rok: 2021, tom: 11, strony: 14800), Wydawca: nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-021-94039-1 - link do publikacji
 3. Technogenic contamination or geogenic enrichment in Regosols and Leptosols? Magnetic and geochemical imprints on topsoil horizons IF: 6,114
  Autorzy:
  Marcin Szuszkiewicz, Eduard Petrovský, Adam Łukasik, Piotr Gruba, Hana Grison, Maria Magdalena Szuszkiewicz
  Czasopismo:
  Geoderma (rok: 2021, tom: 381, strony: 114685), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geoderma.2020.114685 - link do publikacji
 4. MAGNETYZM ŚRODOWISKOWY: BADANIA PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ W MIKROSKALI Z OBRAZOWANIEM 3D
  Autorzy:
  Adam Łukasik, Maria Magdalena Szuszkiewicz, Marcin Szuszkiewicz
  Czasopismo:
  Przegląd Geofizyczny (rok: 2020, tom: 44989, strony: 167-177), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geofizyczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.32045/PG-2020-015 - link do publikacji