Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zaprojektowanie nanowektorów do pracy z plazmą w celu wzmocnienia teranostyki w medycynie regeneracyjnej

2016/22/Z/ST8/00694

Słowa kluczowe:

nanowektory biomateriały materiały funkcjonalne interakcje komórka-biomateriał

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • NZ1_8: Inżynieria tkankowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grażyna Ginalska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: UNISONO

Przyznana kwota: 1 648 838 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-01

Zakończenie projektu: 2020-12-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Positive effect of cold atmospheric nitrogen plasma on the behavior of mesenchymal stem cells cultured on a bone scaffold containing iron oxide-loaded silica nanoparticles catalyst. IF: 4,556
  Autorzy:
  Przekora Agata, Audemar Maïté, Pawlat Joanna, Canal Cristina, Thomann Jean-Sébastien, Labay Cédric, Wójcik Michał, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Ginalska Grazyna, Hermans Sophie, Duday David
  Czasopismo:
  Int. J. Mol. Sci. (rok: 2020, tom: brak, strony: 44947), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21134738 - link do publikacji
 2. The effect of low temperature atmospheric nitrogen plasma on MC3T3-E1 preosteoblast proliferation and differentiation in vitro IF: 3,169
  Autorzy:
  Przekora Agata, Pawlat Joanna, Terebun Piotr, Duday David, Ginebra Maria-Pau, Hermans Sophie, Audemar Maïté, Canal Cristina, Thomann Jean-Sébastien, Ginalska Grazyna
  Czasopismo:
  J. Phys. D: Appl. Phys. (rok: 2019, tom: brak, strony: 89674), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6463/ab1a02 - link do publikacji
 3. Current Trends in Fabrication of Biomaterials for Bone and Cartilage Regeneration: Materials Modifications and Biophysical Stimulations IF: 4,556
  Autorzy:
  Przekora Agata
  Czasopismo:
  Int J Mol Sci (rok: 2019, tom: 20, strony: PMC6359292), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms20020435 - link do publikacji
 4. Catalytic enrichment of plasma with hydroxyl radicals in the aqueous phase at room temperature IF: 5,721
  Autorzy:
  Audemar Maïté, Vallcorba Oriol, Peral Inma, Thomann Jean-Sébastien, Przekora Agata, Pawlat Joanna, Canal Cristina, Ginalska Grazyna, Kwiatkowski Michał, Duday David, Hermans Sophie
  Czasopismo:
  Catal. Sci. Technol. (rok: 2020, tom: brak, strony: 44939), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0cy01557a - link do publikacji
 1. The effect of plasma treatment on surface physicochemical properties of chitosan/glucan/HA biomaterial
  Autorzy:
  Przekora Agata, Pawlat Joanna, Terebuń Piotr, Kwiatkowski Michał, Ginalska Grażyna
  Konferencja:
  27th Annual Conference: 'Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow, Scientific Publishing House AKAPIT
  Data:
  konferencja 11-14 October
  Status:
  Opublikowana