Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inżynieria i funkcjonalizacja systemów kontrolowanego uwalniania substancji bioaktywnych z Pelargonium sidoides w leczeniu ognisk zapalnych spowodowanych paradontozą

2016/22/Z/ST5/00692

Słowa kluczowe:

controlled delivery systems bioactive substances,

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Kowalczuk 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: UNISONO

Przyznana kwota: 1 048 681 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-08-24

Zakończenie projektu: 2019-10-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Gellan gum hydrogels cross-linked with carbodiimide stimulates IF: 2,959
  Autorzy:
  E.Pańczyszyn, M.Jaśko, O.Miłek, M.Niedziela, T.Męcik-Kronenberg, A. Hoang-Bujnowicz, M. Zęba, G. Adamus, M. Kowalczuk, A.M.Osyczka, G. Tylko
  Czasopismo:
  Toxicology in Vitro (rok: 2021, tom: 73, strony: 11), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tiv.2021.105111 - link do publikacji
 2. Molecular Level Structure of Biodegradable Poly(Delta-Valerolactone) Obtained in the Presence of Boric Acid IF: 3,098
  Autorzy:
  K. Duale, M. Zięba, P. Chaber, D. J. Di Fouque, A. Memboeuf , C. Peptu, I. Radecka, M. Kowalczuk, G. Adamus
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2018, tom: 23, strony: 203), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules23082034 - link do publikacji
 3. Bioresorbable electrospun mats of poly(D, L)-lactide/poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate] blends for potential use in the treatment of difficult-to-heal skin wounds IF: 3862
  Autorzy:
  M. Zięba, J Włodarczyk, A. Gupta, M. Pastusiak, P. Chaber, H. Janeczek, M. Musioł, W Sikorska, B. Kaczmarczyk,I. Radecka, M. Kowalczuk, A. Savickas, N. Savickiene, G. Adamus
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2021, tom: 147, strony: 14), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2021.110334 - link do publikacji
 4. Mass Spectrometry Reveals Molecular Structure of Polyhydroxyalkanoates Attained by Bioconversion of Oxidized Polypropylene Waste Fragments IF: 3,164
  Autorzy:
  B. Johnston, I. Radecka, E. Chiellini, D. Barsi, V. Ivanova Ilieva, W. Sikorska, M. Musioł, M. Zięba, P. Chaber, A. A. Marek, B. Mendrek, A. Itohowo Ekere, G. Adamus, M. Kowalczuk
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2019, tom: 11, strony: 1580 - 1600), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym11101580 - link do publikacji
 5. "Branched polyurethanes based on synthetic polyhydroxybutyrate with tunable structure and properties" IF: 2,935
  Autorzy:
  J. Brzeska, A. M. Elert, M. Morawska, W. Sikorska, M. Kowalczuk, M. Rutkowska
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10, strony: 826), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym10080826 - link do publikacji
 6. Biomass Extraction Using Non-Chlorinated Solvents for Biocompatibility Improvement of Polyhydroxyalkanoates IF: 2,935
  Autorzy:
  G. Jiang, B. Johnston, D. E. Townrow, I. Radecka, M. Koller, P. Chaber, G. Adamus, M. Kowalczuk
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10, strony: 731), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym10070731 - link do publikacji
 7. The Microbial Production of Polyhydroxyalkanoates from Waste Polystyrene Fragments Attained Using Oxidative Degradation IF: 2,935
  Autorzy:
  B. Johnston, I. Radecka, D. Hill, E. Chiellini, V. I. Ilieva, W. Sikorska, M. Musioł, M. Zięba, A. A. Marek, D. Keddie, B. Mendrek, S. Darbar, G. Adamus, M. Kowalczuk
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10, strony: 957), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym10090957 - link do publikacji
 8. "A comparative study of three-dimensional printing directions: The degradation and toxicological profile of a PLA/PHA blend IF: 3,193
  Autorzy:
  J. Gonzalez-Ausejo, J. Rydz, M. Musioł, W. Sikorska, M. Sobota, J. Włodarczyk, G. Adamus, H. Janeczek, I. Kwiecień, A. Hercog, B. Johnston, H. R. Khan, V. Kannappan, K. R. Jones, M. R. Morris, G. Jiang, I. Radecka, M. Kowalczuk
  Czasopismo:
  Polymer Degradation and Stability (rok: 2018, tom: 152, strony: 191-207), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymdegradstab.2018.04.024 - link do publikacji
 1. "Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego"
  Autorzy:
  M. Kowalczuk, M. Musioł, W. Sikorska
  Książka:
  Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (rok: 2018, tom: 1, strony: 213-225), Wydawca: Polska Izba Opakowań
  Status:
  Opublikowana