Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali o nietypowej geometrii i z użyciem nowych, nietypowych ligandów

2016/22/E/ST5/00055

Słowa kluczowe:

nanomagnetyzm związki organometaliczne relaksacja magnetyczna kryształy molekularne

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dawid Pinkowicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 6 - ogłoszony 2016-06-15

Przyznana kwota: 1 497 483 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-04-13

Zakończenie projektu: 2022-04-12

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komora rękawicowa do pracy w warunkach beztlenowych i bezwodnych. Za kwotę 290 890 PLN
 2. Pompa próżniowa do komory rękawicowej.
 3. Indukcyjne mieszadło magnetyczne 1.
 4. Waga analityczna do gloveboxa. Za kwotę 3 300 PLN
 5. Dwustopniowa rotacyjna pompa próżniowa do linii Schlenka. Za kwotę 11 700 PLN
 6. Indukcyjne mieszadło magnetyczne 2.
 7. System oczyszczania rozpuszczlaników w atmosferze gazu obojętnego. Za kwotę 160 110 PLN
 8. Zakrzywiony monochromator krystaliczny do rentgenowskiego dyfraktometru monokrystalicznego. Za kwotę 145 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (25)
 1. A new look at molecular and electronic structure of homoleptic diiron (II, II) complexes with N, N‐bidentate ligands: Combined experimental and theoretical study IF: 5,236
  Autorzy:
  Krzesimir Korona, Michał Terlecki, Iwona Justyniak, Michał Magott, Jan Żukrowski, Arkadiusz Kornowicz, Dawid Pinkowicz, Adam Kubas, Janusz Lewinski
  Czasopismo:
  Chemistry–A European Journal (rok: 2022, tom: online, strony: online), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.202200620 - link do publikacji
 2. An intermetallic molecular nanomagnet with the lanthanide coordinated only by transition metals IF: 14,919
  Autorzy:
  Michał Magott, Maria Brzozowska, Stanisław Baran, Veacheslav Vieru, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2022, tom: 13, strony: 2014), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41467-022-29624-7 - link do publikacji
 3. Bis(triphenylphosphine)iminium Salts of Dioxothiadiazole Radical Anions: Preparation, Crystal Structures, and Magnetic Properties IF: 2,061
  Autorzy:
  PAweł Pakulski, Mirosław Arczyński, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2019, tom: 9, strony: 30), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst9010030 - link do publikacji
 4. Cyanide vs. azide ''magnetic arm wrestling'': MnII–NbIV and MnII–MoIV magnetic coordination polymers with mixed bridging IF: 6,319
  Autorzy:
  Gabriela Handzlik, Marcin Kozieł, Anna Olejniczak, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2017, tom: 53, strony: 9753-9756), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cc05319c - link do publikacji
 5. Influence of the Increasing Number of Organic Radicals on the Structural, Magnetic, and Electrochemical Properties of the Copper(II)–Dioxothiadiazole Family of Complexes IF: 4,825
  Autorzy:
  Mirosław Arczyński, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 13489-13501), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.0c01904 - link do publikacji
 6. Large breathing effect induced by water sorption in a remarkably stable nonporous cyanide-bridged coordination polymer IF: 9,825
  Autorzy:
  Michał Magott, Bartłomiej Gaweł, Marcin Sarewicz, Mateusz Reczyński, Karolina Ogorzały, Wacław Makowski, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Chemical Science (rok: 2021, tom: 12, strony: 9176-9188), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D1SC02060A - link do publikacji
 7. Light‐Induced Spin‐State Switching of the MoIV Centre in Trinuclear [CuII(diamine)2]2[MoIV(CN)8] Molecules IF: 2,507
  Autorzy:
  Tomasz Korzeniak, Sujit Sasmal, Dawid Pinkowicz, Olaf Stefańczyk, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 2018, strony: 2019-2025), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201800138 - link do publikacji
 8. Molecular realizations of 3D Heisenberg magnet: Critical scaling IF: 3,779
  Autorzy:
  Robert Pełka, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, Magdalena Fitta
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 765, strony: 520-526), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.06.171 - link do publikacji
 9. Pseudo-tetrahedral vs. pseudo-octahedral ErIII single molecule magnets and the disruptive role of coordinated TEMPO radical IF: 6,569
  Autorzy:
  Maria Brzozowska, Gabriela Handzlik, Katarzyna Kurpiewska, Mikołaj Zychowicz, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Frontiers (rok: 2021, tom: 8, strony: 2817-2828), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D1QI00262G - link do publikacji
 10. Magnetization Dynamics and Coherent Spin Manipulation of a Propeller Gd(III) Complex with the Smallest Helicene Ligand IF: 6,71
  Autorzy:
  Gabriela Handzlik, Michał Magott, Mirosław Arczyński, Alena M. Sheveleva, Floriana Tuna, Marcin Sarewicz, Artur Osyczka, Michał Rams, Veacheslav Vieru, Liviu F. Chibotaru, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2020, tom: 11, strony: 1508-1515), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpclett.9b03275 - link do publikacji
 11. Reversible Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation in Photomagnetic Cyanido-Bridged Cd4M2 Octahedral Molecules IF: 4,857
  Autorzy:
  Tomasz Korzeniak, Robert Jankowski, Marcin Kozieł, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 12914-12919), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b01708 - link do publikacji
 12. Syntheses, crystal structures and magnetic properties of a series of ZnII2LnIII2 compounds (Ln = Gd, Tb, Dy, Ho and Er): contrasting structural and magnetic features IF: 3,201
  Autorzy:
  Sagar Ghosh, Nairita Hari, Dawid Pinkowicz, Magdalena Fitta, Sasankasekhar Mohanta
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2018, tom: 42, strony: 15917-15929), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8NJ02532K - link do publikacji
 13. 1,2,5-Thiadiazole 1,1-dioxides and Their Radical Anions: Structure, Properties, Reactivity, and Potential Use in the Construction of Functional Molecular Materials IF: 4,412
  Autorzy:
  Paweł Pakulski, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2021, tom: 26, strony: 4873), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules26164873 - link do publikacji
 14. Heterotrimetallic Cyanide-Bridged 3d-4d-5d Frameworks Based on a Photomagnetic Secondary Building Unit IF: 4,825
  Autorzy:
  Michał Magott, Marcin Sarewicz, Szymon Buda, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Inorganic Chemisry (rok: 2020, tom: 59, strony: 8925-8934), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.0c00737 - link do publikacji
 15. How to Make a Better Magnet? Insertion of Additional Bridging Ligands into a Magnetic Coordination Polymer
  Autorzy:
  Gabriela Handzlik, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Magnetochemistry (rok: 2018, tom: 4, strony: 41), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/magnetochemistry4030041 - link do publikacji
 16. Identical anomalous Raman relaxation exponent in a family of single ion magnets: towards reliable Raman relaxation determination? IF: 4,174
  Autorzy:
  Gabriela Handzlik, Michał Magott, Mirosław Arczyński, Alena M. Sheveleva, Floriana Tuna, Stanisław Baran, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 11942-11949), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0dt02439b - link do publikacji
 17. Iron(II) spin crossover (SCO) materials based on dipyridyl-N-alkylamine IF: 2,144
  Autorzy:
  Taous Houari, Emmelyne Cuza, Dawid Pinkowicz, Mathieu Marchivie, Said Yefsah, Smail Triki
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2018, tom: 8, strony: 401), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst8110401 - link do publikacji
 18. Photoinduced Mo-CN Bond Breakage in Octacyanomolybdate Leading to Spin Triplet Trapping IF: 12,959
  Autorzy:
  Xinghui Qi, Sebastien Pillet, Coen de Graaf, Michał Magott, El-Eulmi Bendeif, Philippe Guionneau, Mathieu Rouzieres, Valerie Marvaud, Olaf Stefańczyk, Dawid Pinkowicz, Corine Mathoniere
  Czasopismo:
  Angewante Chemie International Edition (rok: 2020, tom: 59, strony: 44932), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201914527 - link do publikacji
 19. A photomagnetic sponge: high-temperature light-induced ferrimagnet controlled by water sorption IF: 14,357
  Autorzy:
  Michał Magott, Mateusz Reczyński, Bartłomiej Gaweł, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2018, tom: 140, strony: 15876-15882), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.8b09322 - link do publikacji
 20. Correlating magnetic anisotropy with [Mo(CN)7]4− geometry of MnII–MoIII magnetic frameworks IF: 4,052
  Autorzy:
  Michał Magott, Kim R. Dunbar, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 15493-15500), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9dt02164g - link do publikacji
 21. Cross-linking of cyanide magnetic coordination polymers by rational insertion of formate, cyanide or azide IF: 4,099
  Autorzy:
  Gabriela Handzlik, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2018, tom: 47, strony: 11888-11894), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8DT01513A - link do publikacji
 22. How to Quench Ferromagnetic Ordering in a CN-Bridged Ni(II)-Nb(IV) Molecular Magnet? A Combined High-Pressure Single-Crystal X-Ray Diffraction and Magnetic Study
  Autorzy:
  Gabriela Handzlik, Barbara Sieklucka, Hanna Tomkowiak, Andrzej Katrusiak, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Magnetochemistry (rok: 2019, tom: 5, strony: 33), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/magnetochemistry5020033 - link do publikacji
 23. Low-Coordinate Dinuclear Dysprosium (III) Single Molecule Magnets Utilizing LiCl as Bridging Moieties and Tris (amido) amine as Blocking Ligands IF: 2,193
  Autorzy:
  Maria Brzozowska, Gabriela Handzlik, Mikolaj Zychowicz, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Magnetochemistry (rok: 2021, tom: 7, strony: 125), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/magnetochemistry7090125 - link do publikacji
 24. Site-Selective Photoswitching of Two Distinct Magnetic Chromophores in a Propeller-Like Molecule To Achieve Four Different Magnetic States IF: 14,695
  Autorzy:
  Mirosław Arczyński, Jan Stanek, Barbara Sieklucka, Kim R. Dunbar, Dawid Pinkowicz
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2019, tom: 141, strony: 19067-19077), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.9b09576 - link do publikacji
 25. The photomagnetic effect in 2-D cyanido-bridgedcoordination polymer [Cu(aepa)]10[Mo(CN)8]5.30H2O IF: 3,201
  Autorzy:
  Tomasz Korzeniak, Sujit Sasmal, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2018, tom: 42, strony: 17009-17015), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8NJ02952K - link do publikacji