Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym

2016/22/M/HS3/00163

Słowa kluczowe:

Galicja miasta kataster józefiński społeczeństwo

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Ślusarek 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: HARMONIA 8 - ogłoszony 2016-06-15

Przyznana kwota: 452 023 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-04-11

Zakończenie projektu: 2020-10-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (66)
 1. From the East, this town borders the river Zbruch bordering Poland ...": towns in the Galicia, Volhynia and Podolia borderland in the late 18th century: urban, public, political and socio-economic spaces
  Autorzy:
  Tomasz Kargol, Krzysztof Ślusarek
  Czasopismo:
  Studia Historiae Oeconomicae (rok: 2018, tom: 36, strony: 45006), Wydawca: Instytut Historii UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/sho-2018-0001 - link do publikacji
 2. Przestrzeń miejska Zbaraża w świetle akt podatkowych z lat 80. XVIII wieku
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Czasopismo:
  Galicja. Studia i materiały (rok: 2018, tom: 4, strony: 229-248), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/galisim.2018.4.12 - link do publikacji
 3. Las w mieście. Rola lasów w gospodarce miejskiej i życiu społecznym mieszczan w XIX wie-ku – próba rekonesansu badawczego
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Czasopismo:
  "Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" (rok: 2018, tom: 17, strony: 333-349), Wydawca: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
  Status:
  Opublikowana
 4. Податкові документи 1780-х років як джерело до історії галицьких міст (Podatkowi dokumenty 1780-ch rokiw jak dżereło do istorji hałyc'kych mist)
  Autorzy:
  Wolodymyr Dolinovskyi, Krzysztof Ślusarek
  Czasopismo:
  "Archivy Ukrainy" (rok: 2018, tom: 5-6 (317), strony: 56-71), Wydawca: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Grzegorz Zamoyski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XLVII: Bóbrka, Mikołajów i Świrz (rok: 2020, tom: XLVII, strony: 82 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Grzegorz Zamoyski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXIX: Strusów, Tłuste i Uścieczko (rok: 2020, tom: XXIX, strony: 80 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Michał Baczkowski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XVI: Śniatyn (rok: 2019, tom: XVI, strony: 43+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 4. -
  Autorzy:
  Michał Baczkowski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. Tom IV: Suchostaw, Tarnoruda i Touste (rok: 2018, tom: IV, strony: 64+83 tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 5. -
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Książka:
  Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku / Міста та містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. V: Rzymskokatolickіе instytucje religijne w miastach Galicji / Римо-католицькі релігійні інституції в містах Галичини (rok: 2020, tom: V, strony: 1-232 + wklejka), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 6. -
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XIX: Barysz, Jazłowiec, Jezierzany i Probużna (rok: 2019, tom: XIX, strony: 77+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 7. -
  Autorzy:
  red. Tomasz Kargol, Bogdana Petryszak, Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku / Міста та містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. VII: Miasta na pograniczach – konteksty i odniesienia / Міста на пограниччі — контексти і приклади (rok: 2020, tom: VIII, strony: 1-170), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 8. -
  Autorzy:
  Łukasz Jewuła
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXVII: Leszniów, Mielnica, Uście Biskupie i Zaleszczyki (rok: 2020, tom: XXVII, strony: 86 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 9. Konfrontacja metryki józefińskiej z innymi źródłami historycznymi na przykładzie topografii i społeczeństwa Brodów w II połowie XVIII wieku
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Książka:
  Galicyjskie miasta i miasteczka w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku / Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть. Zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka / Збірник наукових праць під редакцією Томаша Карголя, Богдани Петришак і Кшиштофа Слюсарка (rok: 2018, tom: -, strony: 131-148), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 10. Materiały wojskowe jako źródło do badania miast galicyjskich przełomu XVIII i XIX wieku
  Autorzy:
  Michał Baczkowski
  Książka:
  Galicyjskie miasta i miasteczka w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku / Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть. Zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka / Збірник наукових праць під редакцією Томаша Карголя, Богдани Петришак і Кшиштофа Слюсарка (rok: 2018, tom: -, strony: 45127), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 11. Proces eksploatacji i wyprzedaży miejskich realności Funduszu Religijnego na przełomie XVIII i XIX wieku na przykładzie Tarnowa i Ropczyc
  Autorzy:
  Łukasz Jewuła
  Książka:
  Galicyjskie miasta i miasteczka w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku / Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть. Zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka / Збірник наукових праць під редакцією Томаша Карголя, Богдани Петришак і Кшиштофа Слюсарка (rok: 2018, tom: -, strony: 105-122), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 12. -
  Autorzy:
  Bogdana Petryszak
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XLIV: Jezierna i Podkamień (rok: 2020, tom: XLIV, strony: 66 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 13. -
  Autorzy:
  Grzegorz Zamoyski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXXII: Busk, Kutkorz, Pomorzany, Radziechów i Stanisławczyk (rok: 2020, tom: XXXII, strony: 160 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 14. -
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku / Міста та містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. IV: Typologia funkcjonalna miast Galicji / Функціональна типологія міст Галичини (rok: 2020, tom: IV, strony: 1-170), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 15. -
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, Tom pod red. nauk. K. Ślusarka, XV: Obertyn, Tłumacz i Zabłotów (rok: 2019, tom: XV, strony: 77+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 16. -
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXX: Podgrodzie, Podkamień i Strzeliska Nowe (rok: 2020, tom: XXX, strony: 98 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 17. -
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. Tom III: Zbaraż (rok: 2018, tom: III, strony: 58+128 tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 18. -
  Autorzy:
  Michał Baczkowski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXIII: Brzeżany i Kąkolniki (rok: 2019, tom: XXIII, strony: 57+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 19. -
  Autorzy:
  Rostyslav Melnyk
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XIII: Chorostków i Trembowla (rok: 2019, tom: XIII, strony: 63+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 20. -
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XLI: Przemyślany i Załoźce Nowe (rok: 2020, tom: XLI, strony: 90 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 21. -
  Autorzy:
  Volodymyr Dolinovskyi
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, Tom IX: Olesko i Skałat (rok: 2018, tom: IX, strony: 80+142 tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 22. -
  Autorzy:
  Volodymyr Dolinovskyi
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XX: Bohorodczany i Stanisławów (rok: 2019, tom: XX, strony: 65+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 23. -
  Autorzy:
  Volodymyr Dolinovskyi, Bogdana Petryszak, Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XLVI: Tyśmienica i Uście Zielone (rok: 2020, tom: XLVI, strony: 82 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 24. Соціально-професійна структура міщан Олеська на підставі інвентаря будинків 1789 р.
  Autorzy:
  Volodymyr Dolinovskyi
  Książka:
  Galicyjskie miasta i miasteczka w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku / Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть. Zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka / Збірник наукових праць під редакцією Томаша Карголя, Богдани Петришак і Кшиштофа Слюсарка (rok: 2018, tom: -, strony: 51-80), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 25. -
  Autorzy:
  Kamil Ruszała
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXXVII: Bursztyn, Delatyn i Kozowa (rok: 2020, tom: XXXVII, strony: 98 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 26. -
  Autorzy:
  Michał Baczkowski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XII: Biały Kamień i Chołojów (rok: 2019, tom: XII, strony: 84+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 27. -
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XIV: Budzanów i Skała (rok: 2019, tom: XIV, strony: 75+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 28. -
  Autorzy:
  Volodymyr Dolinovskyi
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXXIII: Chodorów i Rozdół (rok: 2020, tom: XXXIII, strony: 74 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 29. -
  Autorzy:
  Volodymyr Dolinovskyi
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. Tom II: Husiatyn i Tarnopol (rok: 2018, tom: II, strony: 58+97 tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 30. -
  Autorzy:
  red. Tomasz Kargol, Bogdana Petryszak i Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku / Міста та містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. I: Władza i społeczeństwo / Влада і суспільство (rok: 2020, tom: I, strony: 1-174), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 31. -
  Autorzy:
  Łukasz Jewuła
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXI: Dobrotwór i Gołogóry (rok: 2019, tom: XXI, strony: 83+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 32. -
  Autorzy:
  Łukasz Jewuła
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. Tom VII: Grzymałów i Kopyczyńce (rok: 2018, tom: VII, strony: 60+132 tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 33. -
  Autorzy:
  Bogdana Petryszak
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXIV: Szczurowice i Witków Nowy (rok: 2019, tom: XXIV, strony: 72 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 34. -
  Autorzy:
  Grzegorz Zamoyski
  Książka:
  Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku / Міста та містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. III: Przestrzeń fizyczna miast Galicji / Фізичний простір міст Галичини (rok: 2020, tom: III, strony: 1-138), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 35. -
  Autorzy:
  Grzegorz Zamoyski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXV: Narajów, Sokołowka i Wybranówka (rok: 2019, tom: XXV, strony: 70 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 36. -
  Autorzy:
  Ivanna Stadnyk
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXXIX: Złoczów (rok: 2020, tom: XXXIX, strony: 54 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 37. -
  Autorzy:
  Ivanna Stadnyk
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. Tom V: Gliniany i Janów (rok: 2018, tom: V, strony: 68+218 tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 38. -
  Autorzy:
  Kamil Ruszała
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XVII: Jabłonów, Peczeniżyn i Pistyń (rok: 2019, tom: XVII, strony: 62+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 39. -
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXVIII: Chocimierz i Kamionka Wielka (rok: 2020, tom: XXVIII, strony: 86 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 40. -
  Autorzy:
  Michał Baczkowski
  Książka:
  Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku / Міста та містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. VI: Wpływ armii austriackiej na miasta Galicji / Вплив австрійської армії на міста Галичини (rok: 2020, tom: VI, strony: 1-134), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 41. -
  Autorzy:
  Michał Baczkowski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXXVI: Podhajce, Stratyn i Zawałów (rok: 2020, tom: XXXVI, strony: 82 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 42. -
  Autorzy:
  Rostyslav Melnyk
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XL: Nadwórna i Zborów (rok: 2020, tom: XL, strony: 72 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iegellonica"
  Status:
  Opublikowana
 43. -
  Autorzy:
  Rostyslav Melnyk
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XLIII: Czortków, Korolówka i Krzywcze (rok: 2020, tom: XLIII, strony: 82 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 44. -
  Autorzy:
  Volodymyr Dolinovskyi
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXII: Łysiec i Ułaszkowce (rok: 2019, tom: XXII, strony: 61+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 45. -
  Autorzy:
  Volodymyr Dolinovskyi
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXXI: Niżniów i Sołotwina (rok: 2020, tom: XXXI, strony: 78 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 46. -
  Autorzy:
  red. Tomasz Kargol, Bogdana Petryszak, Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku / Міста та містечка Східної Галичини наприкінці XVIII століття, T. II: Gospodarka i przestrzeń miejska / Господарство і міський простір (rok: 2020, tom: II, strony: 1-162), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 47. Analiza i sposób prezentacji masowych źródeł podatkowych z obszaru Galicji – na przykładzie katastru józefińskiego i franciszkańskiego
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, red. nauk. Jolanta Sikorska-Kulesza (rok: 2018, tom: -, strony: 85-104), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 48. Materiały podatkowe jako źródło do dziejów miasta galicyjskich w czasach józefińskich
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Galicyjskie miasta i miasteczka w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku / Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть. Zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka / Збірник наукових праць під редакцією Томаша Карголя, Богдани Петришак і Кшиштофа Слюсарка (rok: 2018, tom: -, strony: 269-288), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 49. -
  Autorzy:
  Bogdana Petryszak
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. Tom VI: Mikulińce i Zarudzie (rok: 2018, tom: VI, strony: 74+92 tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 50. -
  Autorzy:
  Grzegorz Zamoyski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXXIV: Czernelica, Horodenka i Kudryńce (rok: 2020, tom: XXXIV, strony: 78 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 51. -
  Autorzy:
  Ivanna Stadnyk
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XVIII: Buczacz i Złoty Potok (rok: 2019, tom: XVIII, strony: 59+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 52. -
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, Tom VIII: Kamionka Strumiłowa i Toporów (rok: 2018, tom: VIII, strony: 78+77 tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 53. -
  Autorzy:
  Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXVI: Gwoździec i Kułaczkowce (rok: 2020, tom: XXVI, strony: 82 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 54. -
  Autorzy:
  Michał Baczkowski
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom X: Markopol i Sasów (rok: 2019, tom: X, strony: 64+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 55. -
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XLV: Borszczów, Kozłów i Manasterzyska (rok: 2020, tom: XLV, strony: 94 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 56. -
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XLVIII: Dunajów, Firlejów i Rohatyn (rok: 2020, tom: XLVIII, strony: 94 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 57. -
  Autorzy:
  Tomasz Kargol
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. Tom I: Brody (rok: 2018, tom: I, strony: 40+147 tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 58. -
  Autorzy:
  Volodymyr Dolinovskyi
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XI: Jagielnica i Jezupol (rok: 2019, tom: XI, strony: 61+tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 59. -
  Autorzy:
  Volorymyr Dolinovskyi, Ivanna Stadnyk
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXXV: Brzozdowce i Knihynicze (rok: 2020, tom: XXXV, strony: 72 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 60. -
  Autorzy:
  ed. Bohdana Petryshak, Tomasz Kargol and Krzysztof Ślusarek
  Książka:
  At the Meeting Point of Cultures and Nations. Galician Towns and Small Towns in the Josephinian Cadastral Survey. A Collection of Studies, ed. Bohdana Petryshak, Tomasz Kargol and Krzysztof Ślusarek (rok: 2020, tom: -, strony: 1-138), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 61. -
  Autorzy:
  Łukasz Jewuła
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XLII: Bołszowce, Dźwinogród, Gródek, Mariampol i Otynia (rok: 2020, tom: XLII, strony: 102 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 62. -
  Autorzy:
  Łukasz Jewuła
  Książka:
  Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, pod red. nauk. K. Ślusarka, Tom XXXVIII: Kołomyja, Kosów i Kuty (rok: 2020, tom: XXXVIII, strony: 78 + tabele), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 63. Nowy Targ i jego mieszkańcy w świetle metryki józefińskiej
  Autorzy:
  Grzegorz Zamoyski
  Książka:
  Galicyjskie miasta i miasteczka w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku / Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть. Zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka / Збірник наукових праць під редакцією Томаша Карголя, Богдани Петришак і Кшиштофа Слюсарка (rok: 2018, tom: -, strony: 289-313), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 64. Джерела до історії міст Галичини кінця XVIII – початку XIX ст. у Центральному державному історичному архіві України у Львові (на прикладі міста Теребовлі)
  Autorzy:
  Rostyslav Melnyk
  Książka:
  Galicyjskie miasta i miasteczka w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku / Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть. Zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka / Збірник наукових праць під редакцією Томаша Карголя, Богдани Петришак і Кшиштофа Слюсарка (rok: 2018, tom: -, strony: 185-204), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 65. Книги Великоднього причастя домініканського костелу в Золотому Потоці: характеристика джерела
  Autorzy:
  Ivanna Stadnyk
  Książka:
  Galicyjskie miasta i miasteczka w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku / Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть. Zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka / Збірник наукових праць під редакцією Томаша Карголя, Богдани Петришак і Кшиштофа Слюсарка (rok: 2018, tom: -, strony: 255-268), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana
 66. Особливості діловодства економічної канцелярії Львова останньої третини XVIII ст.
  Autorzy:
  Bogdana Petryszak
  Książka:
  Galicyjskie miasta i miasteczka w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku / Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть. Zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka / Збірник наукових праць під редакцією Томаша Карголя, Богдани Петришак і Кшиштофа Слюсарка (rok: 2018, tom: -, strony: 225-238), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Status:
  Opublikowana