Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika prewitryfikacyjna w modelowych układach eksperymentalnych: ciekłych kryształach oraz kryształach plastycznych

2016/21/B/ST3/02203

Słowa kluczowe:

ciekłe kryształy kryształy plastyczne przejście do stanu szkła dynamika thermodynamika wysokie ciśneinia

Deskryptory:

 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,...)
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz
 • ST3_19: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Drozd-Rzoska 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 1 436 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-15

Zakończenie projektu: 2021-02-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. termostat z zewnętrzną cyrkulacją. do temp. minimu 60 C - z ospsrzętem. Za kwotę 70 000 PLN
 2. Układ wysokociśnieniowy do microskopowych obserwacji miękkiej materii z wyposażeniem. Za kwotę 200 000 PLN
 3. 13System mikroskopowy, o krótkiej stolikiem oraz wsparciem oprogramowania dla dynamicznego podążania za śledzonym obiektem - z osprzętem. Za kwotę 71 942 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (22)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Activation volume in superpressed glass-formers IF: 4,609
  Autorzy:
  Aleksandra Drzozd-Rzoska
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: 9, strony: 13787 (9)), Wydawca: Nature-Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-019-49848-w - link do publikacji
 2. Combining high hardness and crack resistance in mixed network glasses through high-temperature densification IF: 3
  Autorzy:
  Saurabh Kapoor, Kacper Januchta, Randall E. Youngman2 Xiaoju Guo, John C. Mauro, Mathieu Bauchy,4 Sylwester J. Rzoska, Michal Bockowski, Lars R. Jensen, and Morten M. Smedskjaer1,
  Czasopismo:
  Physical Review Materials (rok: 2018, tom: 2, strony: 63603), Wydawca: APS Physics USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevMaterials.2.063603 - link do publikacji
 3. Unique dynamic crossover in supercooled x,3-dihydroxypropyl acrylate (x = 1, 2) isomers mixture IF: 1,464
  Autorzy:
  Szymon Starzonek, Aleksandra Kędzierska-Sar, Aleksandra Drozd-Rzoska, Mikołaj Szafran, Sylwester J. Rzoska
  Czasopismo:
  European Physical Journal E (rok: 2018, tom: 41, strony: 108), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epje/i2018-11714-8. - link do publikacji
 4. Dynamics and Pretransitional Effects in C60 Fullerene Nanoparticles and Liquid Crystalline Dodecylcyanobiphenyl (12CB) Hybrid System IF: 4,034
  Autorzy:
  Sylwester J. Rzoska, Szymon Starzonek, Joanna Łoś, Aleksandra Drozd-Rzoska, Samo Kralj
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2020, tom: 10, strony: 2343(12)), Wydawca: MDPI (Switzerland)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano10122343 - link do publikacji
 5. Modifier field strength effects on densification behavior and mechanical properties of alkali aluminoborate glasses IF: 2
  Autorzy:
  Kacper Januchta, Mathieu Bauchy, Randall E. Youngman, Sylwester J. Rzoska, Michal Bockowski, and Morten M. Smedskjaer
  Czasopismo:
  Physical Review Materials (rok: 2017, tom: 1, strony: 063603(12)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevMaterials.1.063603 - link do publikacji
 6. New dynamics in poly(propylene glycol) based glass-forming nanocomposites IF: 1,93
  Autorzy:
  M. Głuszek, A. Antosik, R. Żurowskia, M. Szafran, S.J. Rzoska, M. Zalewski, E. Pawlikowska, S. Starzonek⁎
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2017, tom: 471, strony: 95-100), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2017.05.022 - link do publikacji
 7. Polyvinylidene difluoride-based composite: glassy dynamics and pretransitional behaviour IF: 1,32
  Autorzy:
  S. Starzonek, K. Zhang, A. Drozd-Rzoska, S J. Rzoska, E. Pawlikowska, M. Szafran, F. Gao
  Czasopismo:
  European Physical Journal B (rok: 2020, tom: 93, strony: 44571), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjb/e2020-100130-y - link do publikacji
 8. Pretransitional Effects of the Isotropic Liquid–Plastic Crystal Transition IF: 3,267
  Autorzy:
  A. Drozd-Rzoska, S. Starzonek1, S. J. Rzoska, J. Łoś, Z. Kutnjak, S. Kralj
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2021, tom: 26, strony: 429), Wydawca: MDPI, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules26020429 - link do publikacji
 9. The new paradigm for melting/freezing discontinuous phase transition IF: 2,529
  Autorzy:
  Aleksandra Drozd-Rzoska1, and Sylwester J. Rzoska, Aleksander Szpakiewicz-Szatan, Joanna Łoś, Kazimierz Orzechowskii
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2021, ), Wydawca: APS ISA
  Status:
  Złożona
 10. Impact of ferroelectric and superparaelectric nanoparticles on phase transitions and dynamics in nematic liquid crystals IF: 2,315
  Autorzy:
  Szymon Starzonek, Sylwester J. Rzoska, and Aleksandra Drozd-Rzoska, Krzysztof Czuprynski, Samo Kralj
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2017, tom: 96, strony: 022705(7)), Wydawca: American Pysical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.96.022705 - link do publikacji
 11. Nanoparticle-controlled glassy dynamics in nematogen-based nanocolloids IF: 2,366
  Autorzy:
  Aleksandra Drozd-Rzoska, Szymon Starzonek, and Sylwester J. Rzoska, Samo Kral
  Czasopismo:
  Physical Review E (rok: 2019, tom: 99, strony: 52703), Wydawca: APS Physics (USA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevE.99.052703 - link do publikacji
 12. Polymer matrix ferroelectric composites under pressure: Negative electric capacitance and glassy dynamics IF: 1,802
  Autorzy:
  Szymon Starzonek, Aleksandra Drozd-Rzoska, Sylwester J. Rzoska, Kena Zhang, Emilia Pawlikowska, Aleksandra Kędzierska-Sar, Mikołaj Szafran, Feng Gao
  Czasopismo:
  European Physcal Journal E (rok: 2019, tom: 42, strony: 118 (7)), Wydawca: Sprimger
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epje/i2019-11876-9 - link do publikacji
 13. FNew scaling paradigm for dynamics in glass-forming systems IF: 39,58
  Autorzy:
  Sylwester J. Rzoska, Aleksandra Drozd-Rzoska, Szymon Starzonek
  Czasopismo:
  Progress in Material Science (rok: 2021, ), Wydawca: Ellsevier
  Status:
  Złożona
 14. Dissolution Kinetics of Hot Compressed Oxide Glasses IF: 3,18
  Autorzy:
  Nerea Mascaraque, Mathieu Bauchy, Jose Luis G. Fierro, Sylwester J. Rzoska, Michal Bockowski, and Morten M. Smedskjaer
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2017, tom: 121, strony: 9063-9072), Wydawca: ACS: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.7b04535 - link do publikacji
 15. New Challenges for the Pressure Evolution of the Glass Temperature IF: 6,4
  Autorzy:
  Sylwester J. Rzoska
  Czasopismo:
  Frontiers in Materials: Glass Science (rok: 2017, tom: 4, strony: 33(11)), Wydawca: Frontiers Editorial Office Avenue du Tribunal Fédéral 34 CH – 1005 Lausanne Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fmats.2017.00033 - link do publikacji
 16. Universal behavior of the apparent fragility in ultraslow glass forming systems IF: 4,609
  Autorzy:
  Aleksandra Drozd-Rzoska
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: 9, strony: 6816 (9)), Wydawca: Springer-Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-019-42927-y - link do publikacji
 17. Long-Range Static and Dynamic Previtreous Effects in Supercooled Squalene—Impact of Strong Electric Field IF: 4,56
  Autorzy:
  Szymon Starzonek, Sylwester J. Rzoska, and Aleksandra Drozd-Rzoska
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2021, tom: 26, strony: 5881), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules26195811 - link do publikacji
 18. Pressure-driven structural depolymerization of zinc phosphate glass IF: 1,93
  Autorzy:
  S. Kapoor, N. Lönnroth, R. E. Youngman, S. J. Rzoska, M. Bockowski, L. R. Jensen, M. M. Smedskjaer,⁎
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2017, tom: 469, strony: 31-38), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2017.04.011 - link do publikacji
 19. Pressure-related universal previtreous behavior of the structural relaxation time and apparent fragility IF: 2,008
  Autorzy:
  Aleksandra Drozd-Rzoska
  Czasopismo:
  Frontiers in Materials: Glass Science (rok: 2019, tom: 6, strony: 103 (10)), Wydawca: Frontiies Media, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fmats.2019.00103 - link do publikacji
 20. Supercritical anomalies in liquid ODIC-forming cyclooctanol under the strong electric field IF: 6,165
  Autorzy:
  Aleksandra Drozd-Rzoska, Aleksander Szpakiewicz-Szatan, Sylwester J Rzoska, Szymon Starzonek, Joanna Łoś, Kazimierz Orzechowski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2021, tom: 345, strony: 117849), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2021.117849 - link do publikacji
 21. New paradigm for configurational entropy in glass-forming systems IF: 4,379
  Autorzy:
  Aleksandra Drozd-Rzoska, Sylwester J. Rzoska, Szymon Starzonek
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2021, tom: 1, strony: 1), Wydawca: Nature - Springer
  Status:
  Złożona
  Doi:
  12.21203/rs.3.rs-841680/v1 - link do publikacji
 22. Universal Scaling Patterns in 8OCB-Based Nanocolloids IF: 4,411
  Autorzy:
  Joanna Łoś, Aleksandra Drozd-Rzoska, Sylwester J. Rzoska, Szymon Starzonek, Krzysztof Czupryński
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2021, ), Wydawca: MDPI
  Status:
  Złożona
 1. Nonlinear Dielectric Effect in Critical Liquids
  Autorzy:
  Sylwester J. Rzoska, Aleksandra Drozd-Rzoska and Szymon Starzonek
  Książka:
  Nonlinear Dielectric Spectrosopy (rok: 2018, tom: 5, strony: 187-217), Wydawca: Nonlinear Dielectric Effect in Critical Liquids
  Status:
  Opublikowana