Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza skuteczności antynowotworowej inhibitorów kinazy tyrozynowej połączonych z nanocząstkami w modelu in vitro niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu metod spektroskopowych

2016/21/D/ST4/02178

Słowa kluczowe:

inhibitory kinazy tyrozynowej nanocząstki koloidalne spektroskopia oscylacyjna

Deskryptory:

  • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
  • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
  • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Natalia Piergies 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 390 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-17

Zakończenie projektu: 2022-01-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.