Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza skuteczności antynowotworowej inhibitorów kinazy tyrozynowej połączonych z nanocząstkami w modelu in vitro niedrobnokomórkowego raka płuca przy wykorzystaniu metod spektroskopowych

2016/21/D/ST4/02178

Słowa kluczowe:

inhibitory kinazy tyrozynowej nanocząstki koloidalne spektroskopia oscylacyjna

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Natalia Piergies 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 390 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-17

Zakończenie projektu: 2022-01-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Nanoparticle stabilizer as a determining factor of the drug/gold surface interaction: SERS and AFM-SEIRA studies IF: 6,182
  Autorzy:
  N. Piergies, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2021, tom: 537, strony: 44936), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2020.147897 - link do publikacji
 2. Identification of erlotinib adsorption pattern onto silver nanoparticles: SERS studies IF: 2,879
  Autorzy:
  N. Piergies, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek
  Czasopismo:
  Journal of Raman Spectroscopy (rok: 2018, tom: 49, strony: 1065-1273), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jrs.5384 - link do publikacji
 3. Nanoscale image of the drug/metal mono-layer interaction: Tapping AFM-IR investigations IF: 8,183
  Autorzy:
  N.Piergies, A. Dazzi, A. Deniset-Besseau, J. Mathurin, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek
  Czasopismo:
  Nano Research (rok: 2020, tom: 13, strony: 1020-1028), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12274-020-2738-4 - link do publikacji
 4. IR nanospectroscopy to decipher drug/metal nanoparticle interactions: towards a better understanding of the spectral signal enhancement and its distribution IF: 7,392
  Autorzy:
  N. Piergies, J. Mathurin, A. Dazzi, A. Deniset-Besseau, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek
  Czasopismo:
  Applied Surface Science , Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Złożona
 5. Monitoring the Interfacial Behavior of Selective Y5 Receptor Antagonist on Colloidal Gold Nanoparticle Surfaces: Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy Studies IF: 4,536
  Autorzy:
  E. Pięta, N. Piergies, M. Oćwieja, H. Domin, C. Paluszkiewicz, E. Bielańska, W.M. Kwiatek
  Czasopismo:
  Journal Physical Chemistry C (rok: 2017, tom: 121, strony: 17276-17288), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.7b04435 - link do publikacji
 6. Polarization effect in tip-enhanced infrared nanospectroscopy studies of the selective Y5 receptor antagonist Lu AA33810 IF: 7,994
  Autorzy:
  N. Piergies, E. Pięta, C. Paluszkiewicz, H. Domin, W.M. Kwiatek
  Czasopismo:
  Nano Research (rok: 2018, tom: 11, strony: 4401-4411), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12274-018-2030-z - link do publikacji
 7. Spectroscopic insights into the effect of pH, temperature, and stabilizer on erlotinib adsorption behavior onto Ag nanosurface IF: 2,931
  Autorzy:
  N. Piergies, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M.Kwiatek
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2020, tom: 228, strony: 44934), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2019.117737 - link do publikacji
 8. Vibrational Fingerprint of Erlotinib: FTIR, RS, and DFT Studies IF: 1,376
  Autorzy:
  N. Piergies, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek
  Czasopismo:
  Journal of Spectroscopy (rok: 2019, tom: 2019, strony: 44936), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2019/9191328 - link do publikacji
 9. A physicochemical and spectroscopic characterization of novel erlotinib conjugates with platinum nanoparticles IF: 5,518
  Autorzy:
  P. Gnacek, N. Piergies, D. Duraczyńska, M. Kozak, C. Paluszkiewicz, M. Oćwieja
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2022, ), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2022.130069 - link do publikacji
 1. Monitoring of the Adsorption Process of the Anticancer Drug Erlotinib Onto Potential Colloidal Nanocarriers
  Autorzy:
  N. Piergies, C. Paluszkiewicz, M. Oćwieja, W.M. Kwiatek
  Konferencja:
  LII Zakopane School of Physics (rok: 2017, ), Wydawca: IFJ PAN
  Data:
  konferencja 22.05 - 27.05. 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Temperature and Time - Dependent SERS Investigations: Insights Into the Drug - Nanocarrier Conjugates Stability
  Autorzy:
  N. Piergies, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek
  Konferencja:
  XVth International Conference on Molecular spectroscopy (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 2019-09-15 - 2019-09-19
  Status:
  Opublikowana
 3. A novel approach to characterize a drug-loaded nanoparticle system by means of IR nanospectroscopy
  Autorzy:
  N. Piergies , A. Dazzi, A. Deniset-Besseau, J. Mathurin , M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek
  Konferencja:
  11th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 11) (rok: 2021, ), Wydawca: Jagiellonian University in Krakow
  Data:
  konferencja 23.08 - 26.08.2021 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Adsorption Geometry Variations of the Anticancer Drug Onto Potential Colloidal Nanocarriers
  Autorzy:
  N. Piergies, C. Paluszkiewicz, M. Oćwieja, W.M. Kwiatek
  Konferencja:
  XIVth International Conference On Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja 03.09 - 07.09.2017r.
  Status:
  Opublikowana