Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu - przełamywanie barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali.

2016/21/B/ST4/03866

Słowa kluczowe:

ciężkie metale przejściowe lantanowce procesy redox chemia obliczeniowa

Deskryptory:

 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Szarek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 627 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-20

Zakończenie projektu: 2021-03-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Licencja GaussView.
 2. Zewnętrzne przechowywanie danych. Za kwotę 3 000 PLN
 3. Licencje Windows 10 i ESET do update-u komputera kierownika projektu.
 4. Stanowisko komputerowe dla post-doca. Za kwotę 5 000 PLN
 5. Stanowisko komputerowe dla studentów (2 szt.). Za kwotę 3 650 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. The high covalence of metal-ligand bonds as stability limiting factor: the case of Rh(IX)O4+ and Rh(IX)NO3 IF: 1,346
  Autorzy:
  M. Domański, Ł. Wolański, P. Szarek, W. Grochala
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Modeling (rok: 2020, tom: 26, strony: 52), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00894-020-4308-9 - link do publikacji
 2. PtX as the limit of high oxidation states in oxide–nitride species IF: 5,996
  Autorzy:
  Ł. Wolański, M. Domański, P. Szarek, W. Grochala
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2020, tom: 56(86), strony: 13137-13140), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0CC05361A - link do publikacji
 3. Cover Feature: Beyond Oxides: Nitride as a Ligand in a Neutral IrIXNO3 Molecule Bearing a Transition Metal at High Oxidation State IF: 5,16
  Autorzy:
  Łukasz Wolański, Mateusz Domański, Wojciech Grochala, Paweł Szarek
  Czasopismo:
  Chemistry A European Journal (rok: 2019, tom: 25, strony: 10248-10248), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201902720 - link do publikacji
 1. Lessons from the Maximum Hardness Principle
  Autorzy:
  P. Szarek, W. Grochala
  Książka:
  Chemical reactivity: theories, principles and approaches (rok: 2021, ), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji