Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania adsorpcji związków biologicznie czynnych na granicy faz metal/roztwór i tlenek metalu/roztwór przy wykorzystaniu technik SERS, TERS i SEIRA.

2016/21/B/ST4/02135

Słowa kluczowe:

powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana SERS efekt Ramana wzmocniony ostrzem TERS powierzchniowo wzmocniona odbiciowa absorpcja w podczerwieni SEIRS procesy adsorpcji koloidy powłoki bioaktywne nowotwory centralnego układu nerwowego apoptoza komórek proliferacja komórek wtórne przekaźniki (cAMP IP3)

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Edyta Proniewicz 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 1 710 730 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-22

Zakończenie projektu: 2020-03-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. cela do pomiarów spektroelektrochemicznych (z zestawem wymiennych elektrod i rurką doprowadzającą gazy). Za kwotę 50 000 PLN
 2. Dyspersyjny spektrometr Ramana z mikroskopem. Za kwotę 497 000 PLN
 3. przystawka spektroelektrochemiczna do spektrometru FT-IR. Za kwotę 82 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Adsorption of (Phe-h5)/(Phe-d5)-substituted peptides from neurotensin family on the nanostructured surfaces of Au and Cu: SERS studies IF: 3,232
  Autorzy:
  E. Proniewicz*, I. Małuch, A. Kudelski, and A. Prahl
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A (rok: 2020, tom: 242, strony: 118748 (8)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2020.118748 - link do publikacji
 2. Application of Alanine Scanning to Determination of Amino Acids Essential for Peptide Adsorption at the Solid/Solution Interface and Binding to the Receptor: Surface-Enhanced Raman/Infrared Spectroscopy versus Bioactivity Assays IF: 6,205
  Autorzy:
  Edyta Proniewicz*, Grzegorz Burnat, Helena Domin, Izabela Małuch, Marta Makowska, Adam Prahl
  Czasopismo:
  Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2021, tom: 64, strony: 8410-8422), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jmedchem.1c00397 - link do publikacji
 3. Biological application of water-based electrochemically synthesized CuO leaf-like arrays: SERS response modulated by the positional isomerism and interface type IF: 4,123
  Autorzy:
  E. Proniewicz*, S. Vantasin, T. K. Olszewski, B. Boduszek, Y. Ozaki
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2017, tom: 19, strony: 31842–31855), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CP06001G - link do publikacji
 4. Is the electrochemical or the green chemistry method the optimal method for the synthesis of ZnO nanoparticles for applications to biological material? Characterization and SERS on ZnO IF: 3,99
  Autorzy:
  E. Proniewicza*, A. Tąta, M. Starowicz, A. Wójcik, J. Pacek, M. Molenda
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2021, tom: 609, strony: 125771 (12)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2020.125771 - link do publikacji
 5. Ions-free electrochemically synthetized in aqueous media flakelike CuO nanostructures as SERS reproducible substrates for the detection of neurotransmitters IF: 2,88
  Autorzy:
  E. Proniewicz*, A. Tąta, M. Starowicz, A. Szkudlarek, J. Pacek, M. Molenda, P. Kuśtrowski
  Czasopismo:
  Spectrochim. Acta A (rok: 2019, tom: 215, strony: 24-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2019.02.051 - link do publikacji
 6. Aqueous platinum nanoparticles solution for the detection of pyridine derivatives of alpha-aminophosphinic acid. Influence of positional isomerism. IF: 3,387
  Autorzy:
  E. Proniewicz*, B. Gralec, T. K. Olszewski, B. Boduszek
  Czasopismo:
  Appl. Surf. Sci. (rok: 2017, tom: 425, strony: 941-947), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.07.110 - link do publikacji
 7. Electrochemically synthesized γ-Fe2O3 nanoparticles as peptide carriers and sensitive and reproducible SERS biosensors. Comparison of adsorption on γ-Fe2O3 versus Fe IF: 5,155
  Autorzy:
  E. Proniewicz*, A. Tąta, A. Szkudlarek, J. Świder, M. Molenda, M. Starowicz, Y. Ozaki
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 495, strony: 143578 (16)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2019.143578 - link do publikacji
 8. Is the use of SEIRA justified in the selection of peptide fragments playing a role in the substrate-receptor interaction? SEIRA of amino acids and neurotransmitters on colloidal Ag and Au nanoparticles IF: 2,857
  Autorzy:
  E. Proniewicz*, A. Tąta, E. Iłowska, A. Prahl
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry B (rok: 2021, tom: 125, strony: 2328-2338), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.1c00546 - link do publikacji
 9. Peptides of human body fluids as sensors of corrosion of titanium to titanium dioxide. SERS application. IF: 4,439
  Autorzy:
  A. Tąta, A.Szkudlarek, J. Pacek, M. Molenda, E. Proniewicz*
  Czasopismo:
  Appl. Surf. Sci (rok: 2019, tom: 473, strony: 107-120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.12.158 - link do publikacji
 10. SERS activity and spectroscopic properties of Zn and ZnO nanostructures obtained by electrochemical and green chemistry methods for applications in biology and medicine IF: 3,567
  Autorzy:
  E. Proniewicz*, A. Tąta, A.Wójcik, M. Starowicz, J. Pacek, and M. Molenda
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2020, tom: 22, strony: 28100-28114), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0cp03517c - link do publikacji
 11. Unsupported platinum nanoparticles as effective sensors of neurotransmitters and possible drug couriers IF: 3,387
  Autorzy:
  A. Tąta, B. Gralec, E. Proniewicz*
  Czasopismo:
  Appl. Surf. Sci. (rok: 2018, tom: 435, strony: 256–264), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.11.100 - link do publikacji