Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe ekrany scyntylacyjne na bazie warstw monokrystalicznych mieszanych perowskitów i tlenków

2016/21/B/ST8/03200

Słowa kluczowe:

scyntylatory warstwy monokrystaliczne metoda epitaksji z cieczy granaty perowskity roztwory stale

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Yuriy Zorenko 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 1 207 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-04-21

Zakończenie projektu: 2020-11-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Głowica goniometryczna do diamentowej piły drutowej. Za kwotę 9 500 PLN
 2. Moduł diodowy.
 3. komorka diamentowa do pomiaró ciśnieniowych. Za kwotę 50 000 PLN
 4. Oświetlacz diodowy.
 5. Pastylkarka. Za kwotę 2 952 PLN
 6. Spektrofotometr Cary 300 produkcji Agilent Technology dla pomiarów widm absorpcji w zakresie długości fal 190-900 nm. Za kwotę 120 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (29)
 1. Influence of Dy3+ co-doping on the luminescent properties of bluish-green Ba1-0.5ySr1-0.5yAl2SiO7:yEu2+ phosphors IF: 3,288
  Autorzy:
  Deshmukh Abdul Hakeema, Amir Muhammad Afzal, Asad Syedd, Hongli Wen, Andrzej Suchocki
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2020, tom: 44, strony: 15821-15827), Wydawca: Rolal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0NJ03423A - link do publikacji
 2. LPE growth and study of the Ce3+ incorporation in LuAlO3:Ce single crystalline film scintillators IF: 3,382
  Autorzy:
  M. Buryi, V. Laguta, M. Nikl, V. Gorbenko, T. Zorenko and Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2019, tom: 21, strony: 3313-3321), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9CE00193J - link do publikacji
 3. Luminescent and Scintillation Properties of CeAlO3 Crystals and Phase-Separated CeAlO3/CeAl11O18 Metamaterials IF: 2,061
  Autorzy:
  Oleg Sidletskiy, Pavlo Arhipov, Serhii Tkachenko, Iaroslav Gerasymov Georgy Trushkovsky, Tetyana Zorenko, Yuriy Zorenko, Pavel Mateychenko, Anna Puzan, Wojciech Gieszczyk and Pawel Bilski
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2019, tom: 9, strony: 296 (10)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst9060296 - link do publikacji
 4. Scintillation and Energy-Storage Properties of Micro-Pulling-Down Grown Crystals of Sc3+- and La3+-Doped YAlO3 Perovskite IF: 2,404
  Autorzy:
  Wojciech Gieszczyk, Anna Mrozik, Paweł Bilski, Vitaliy Vistovskyy, Anatoliy Voloshinovskii, Kazimierz Paprocki, Tetiana Zorenko and Yuriy Zorenko
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2020, tom: 10, strony: 385 (13)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst10050385 - link do publikacji
 5. Comparative study of the luminescent properties of oxide compounds under synchrotron radiation excitation: Lu2O3:Eu nanopowders, ceramics and films IF: 2,732
  Autorzy:
  T. Zorenko, V. Gorbenko, N. Dulina, N. Matveevskaya, R. Yavetskiy, N. Babayevskaya, Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 199, strony: 461-464), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.03.044 - link do publikacji
 6. Epitaxial growth of single crystalline film scintillating screens based on Eu3+ doped RAlO3 (R= Y, Lu, Gd, Tb) perovskites IF: 3,474
  Autorzy:
  V. Gorbenko, T.Zorenko, K. Paprocki, F. Riva, P.A. Douissard, T.Martin, Ya. Zhydachevskii, A. Suchocki, A. Fedorov and Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2018, tom: 20, strony: 937–945), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CE02074K - link do publikacji
 7. LPE Growth of Single Crystalline Film Scintillators Based on Ce3+ Doped Tb3GdxAl5-yGayO12 Mixed Garnets IF: 1,566
  Autorzy:
  Vitalii Gorbenko,Tetiana Zorenko, Sandra Witkiewicz, Kazimierz Paprocki, Oleg Sidletskiy, Alexander Fedorov, Paweł Bilski, AnnaTwardak and Yuriy Zorenko
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2017, tom: 7, strony: 262), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst7090262 - link do publikacji
 8. Luminescent properties of Tb and Eu activated AxB1-xAlO3 (A = Y, Lu, Gd; B = Lu; x = 0, 0.5, 1) mixed oxides crystals prepared by micro-pulling-down method IF: 1,435
  Autorzy:
  W. Gieszczyk, P. Bilski, M. Kłosowski, A. Mrozik, T. Zorenko, S. Witkiewicz, Yu Zorenko
  Czasopismo:
  Radiation Measurements (rok: 2019, tom: 126, strony: 106140), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radmeas.2019.106140 - link do publikacji
 9. Novel all-solid-state composite scintillators based on the epitaxial structures of LuAG garnet doped with Pr, Sc and Ce ions IF: 1,44
  Autorzy:
  S. Witkiewicz-Lukaszek, V. Gorbenko, T. Zorenko, K. Paprocki, O. Sidletskiy, I. Gerasymov, J.A. Mares, R. Kucerkova, M. Nikl, Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  IEEE TNS (rok: 2018, tom: 65(8), strony: 2114-2119), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TNS.2018.2838333 - link do publikacji
 10. Development of Composite Scintillators Based on Single Crystalline Films and Crystals of Ce3+-Doped (Lu,Gd)3(Al,Ga)5O12 Mixed Garnet Compounds IF: 3,972
  Autorzy:
  S. Witkiewicz-Lukaszek, V. Gorbenko, T. Zorenko, O. Sidletskiy, I. Gerasymov, A. Fedorov, A. Yoshikawa, J. A. Mares, M. Nikl, and Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2018, tom: 18(3), strony: 1834–1842), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.7b01695 - link do publikacji
 11. Electronic structure of Ce3+ in yttrium and lutetium orthoaluminate crystals and single crystal layers IF: 3,133
  Autorzy:
  Yongjie Wang, D. Włodarczyk, Li Li, A.Wittlin, H.Przybylińska, P. Sybilski, Ya. Zhydachevskii, Chong-Geng Ma, M.G.Brik, M.Malinowski, Yu. Zorenko, V.Gorbenko, A.Suchocki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 723, strony: 157-163), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.06 - link do publikacji
 12. Epitaxial growth of composite scintillator based on the Tb3Al5O12:Ce single crystalline film and Gd3Al2.5Ga2.5O12:Ce crystal substrates IF: 3,304
  Autorzy:
  S. Witkiewicz-Lukaszek, V. Gorbenko, T. Zorenko, K. Paprocki, O. Sidletskiy, A. Fedorov, J.A. Mares, R. Kucerkova, M. Nikl, Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2018, tom: 20, strony: 3994-4002), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8CE00536B - link do publikacji
 13. Epitaxial growth of single crystalline film scintillators based on the Pr3+ doped solid solution of Lu3Al5−xGaxO12 garnet IF: 3,474
  Autorzy:
  V. Gorbenko, T. Zorenko, K. Paprocki, B. Machlovanyi, B. Mazalon, A. Fedorov, Ya. Zhydachevskyy, A. Suchockid and Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2017, tom: 19, strony: 7031–7040), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CE01376K - link do publikacji
 14. Fabrication and VUV luminescence of Lu2O3:Eu3+ (5 at.%) nanopowders and transparent ceramics IF: 2,687
  Autorzy:
  N.A.Safronova, R.P.Yavetskiy, O.S. Kryzhanovska, S.V. Parkhomenko, A.G. Doroshenko, M.V. Dobrotvorska, A.V.Tolmachev, R. Boulesteix, A.Maître, T. Zorenko, Yu Zorenko
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2020, tom: 101,, strony: 109730), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2020.109730 - link do publikacji
 15. In silico Raman spectroscopy of YAlO3 single-crystalline film IF: 2,931
  Autorzy:
  Wioletta Dewo, Katarzyna Łuczyńska, Yuriy Zorenko, Kacper Drużbicki, Tomasz Runka
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2020, tom: 231, strony: 118111), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2020.118111 - link do publikacji
 16. Influence of high pressure on Eu3+ luminescence in epitaxial RAlO3 (R= Gd, Tb, Lu, Gd0,6Lu0,4, or Y) single crystalline films IF: 2,961
  Autorzy:
  Lev-Ivan Bulyk, Yu. Zorenko, V. Gorbenko, and Andrzej Suchocki
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2019, tom: 220, strony: 116991), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2019.116991. - link do publikacji
 17. Intrinsic and defect-related luminescence of YAlO3 and LuAlO3 single crystals and films IF: 2,339
  Autorzy:
  T. Zorenko, V. Gorbenko, A. Petrosyan, W. Gieszczyk, P. Bilski, Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 86, strony: 376–381), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 18. Luminescent properties of Ce3+ doped LiLuP4O12 tetraphosphate under synchrotron radiation excitation IF: 2,961
  Autorzy:
  T. Zorenko, K. Paprocki, I. Levchuk, M. Batentschuk, B. Epelbaum, A. Fedorov, Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2019, tom: 210, strony: 47-51), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2019.02.016 - link do publikacji
 19. Raman spectroscopy of Ce3+ doped Lu3Al5O12 single crystalline films grown onto Y3Al5O12 substrate IF: 2,687
  Autorzy:
  Wioletta Dewo, Vitaliy Gorbenko, Yuriy Zorenko, Tomasz Runka
  Czasopismo:
  Optical Materials: X (rok: 2019, tom: 3, strony: 100029), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.omx.2019.100029 - link do publikacji
 20. Comparison of the luminescent properties of Y3Al5O12:Pr crystals and films under synchrotron radiation excitation IF: 0,857
  Autorzy:
  T. Zorenko, V. Gorbenko, S. Nizankovskiy, Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 133, strony: 948-953), Wydawca: Insitute of Physics PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.948 - link do publikacji
 21. Epitaxial growth of single crystalline film scintillators based on the Tb3+ and Tb3+-Ce3+ doped Gd1-xLuxAlO3 (x=0-1) mixed perovskites IF: 3,304
  Autorzy:
  V. Gorbenko, T. Zorenko, K. Paprocki, F. Riva, P.A. Douissard, T. Martin, Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8CE01889H - link do publikacji
 22. Luminescent properties of undoped and Ce3+ doped crystals in Y2O3 -Lu2O3-Al2O3 triple oxide system grown by micro-pulling-down method IF: 2,687
  Autorzy:
  W. Gieszczyk, P. Bilski, M. Kłosowski, A. Mrozik, Yu. Zorenko, T. Zorenko, K. Paprocki
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2019, tom: 89, strony: 408-413), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2019.01.023 - link do publikacji
 23. Mn2+ luminescence of Gd(Zn,Mg)B5O10 pentaborate under high pressure IF: 4,174
  Autorzy:
  L.-I. Bulyk, L. Vasylechko, V. Mykhaylyk, C. Tang, Ya. Zhydachevskyy, Y. A. Hizhnyi, S. G. Nedilko, N. I. Klyui and A. Suchocki
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 4268–14279), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 24. Composite scintillators based on the crystals and single crystalline films of LuAG garnet doped with Ce3+, Pr3+ and Sc3+ ions IF: 2,339
  Autorzy:
  S. Witkiewicz-Lukaszek, V. Gorbenko, T. Zorenko, K. Paprocki, O. Sidletski, I. Gerasymov, J.A.Mares, R. Kucerkova, M. Nikl, Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 84, strony: 593-599), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.07.066 - link do publikacji
 25. EPR study of Ce3+ luminescent centers in the Y2SiO5 single crystalline films IF: 2,238
  Autorzy:
  V. Laguta, Yu. Zorenko, M. Buryi, V. Gorbenko, T. Zorenko, J.A. Maresa, M. Nikl
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2017, tom: 72, strony: 833-837), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2017.09.035 - link do publikacji
 26. Hole Trapping Process and Highly Sensitive Ratiometric Thermometry over a Wide Temperature Range in Pr3+- Doped Na2La2Ti3O10 Layered Perovskite Microcrystals IF: 2,641
  Autorzy:
  Yongjie Wang, Volodymyr Tsiumra, Qi Peng, Hongbin Liang, Yaroslav Zhydachevskyy, Mykhailo Chaika, Piotr Dlużewski, Hanka Przybylińska, and Andrzej Suchocki
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2019, tom: 123 (18), strony: 4021−4033), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.9b01759 - link do publikacji
 27. Radio-, Thermo- and Photoluminescence Properties of Lu2O3:Eu and Lu2O3:Tb Nanopowder and Film Scintillators IF: 2,061
  Autorzy:
  P. Popielarski , J. Zeler, P. Bolek , T. Zorenko, K. Paprocki, E. Zych, and Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2019, tom: 9, strony: 148 (13)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst9030148 - link do publikacji
 28. Thermoluminescent properties of cerium doped Lu2SO5 and Y2SiO5 single crystalline films grown from PbO-B2O3 and Bi2O3 fluxes IF: 2,144
  Autorzy:
  A. Kilian, P. Bilski, V. Gorbenko, T. Zorenko, S. Witkiewicz, K. Paprocki, Yu. Zorenko
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2018, tom: 8, strony: 120(12)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 29. Investigations of the influence of Am-241 photons on the measured alpha particle response of luminescent materials IF: 1,435
  Autorzy:
  A. Mrozik, P., Bilski, W. Gieszczyk, Yu, Zorenko
  Czasopismo:
  Radiation Measurements. (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona