Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne aspekty ingerencji w mechanizm reakcji katalizowanej przez syntazę tymidylanową powoli wiązanego inhibitora N4-hydroksy-dCMP

2016/21/B/NZ1/00288

Słowa kluczowe:

Syntaza tymidylanowa Kataliza enzymatyczna Mechanizm inhibicji Mechanizm katalityczny NMR Obliczenia QM/MM

Deskryptory:

  • NZ1_2: Biochemia
  • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wojciech Rode 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 724 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-08

Zakończenie projektu: 2022-03-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.