Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielka transformacja kulturowa w mikroregionalnej perspektywie. Trendy zmian w łonie naddunajskich rolników w Małopolsce - studium interdyscyplinarne

2016/21/B/HS3/03137

Słowa kluczowe:

neolit kompleks osadniczy Targowisko-Szarów rolnicy naddunajscy zmiana kulturowa badania geomagnetyczne wykopaliska

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Sławomir Kadrow 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 610 368 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-27

Zakończenie projektu: 2021-02-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Macro and Micro Scale Neolithisation Processes in South-Eastern Poland against the Background of Central-Eastern Europe
  Autorzy:
  Sławomir Kadrow
  Czasopismo:
  Lietuvos Archeologija (rok: 2020, tom: 46, strony: 171-189), Wydawca: Lietuvos Istorijos Institutas
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33918/25386514-046006 - link do publikacji
 2. The environmental context of Early Neolithic cultural transformation in the Targowisko settlement region (Southern Poland).
  Autorzy:
  Jacek Forysiak, Sławomir Kadrow, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Daniel Okupny, Thomas Saile, Juliusz Twardy, Izabela Zawiska
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2021, tom: 73(1), strony: 177-201), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/SA/73.2021.1.2686 - link do publikacji
 3. Great transformations on a micro scale: the Targowisko settlement region IF: 1,06
  Autorzy:
  Adam Golański, Sławomir Kadrow
  Czasopismo:
  Open Archaeology (rok: 2021, ), Wydawca: De Gruyter Open Access
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.33918/25386514-046006 - link do publikacji
 4. Technological indicators in the pottery production of the late Linear Pottery culture and the Malice culture
  Autorzy:
  Anna Rauba-Bukowska
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2021, tom: 73(1), strony: 119-151), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/SA/73.2021.1.2698 - link do publikacji
 5. The Process of Neolithisation in South-Eastern Poland – Selected Problems
  Autorzy:
  Sławomir Kadrow
  Czasopismo:
  Archaeologia Polona (rok: 2019, tom: 57, strony: 35-45), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  DOI:23858/APa57.2019.003 - link do publikacji
 6. The Early Neolithic Cultural Transformation in the Targowisko Settlement Region, SE Poland IF: 0,556
  Autorzy:
  Sławomir Kadrow, Jacek Forysiak, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Daniel Okupny, Thomas Saile, Martin Posselt, Anna Rauba-Bukowska, Marcin Wąs, Juliusz Twardy, Adam Golański, Joanna Abramów, Izabela Zawiska
  Czasopismo:
  Praehistorische Zeitchrift (rok: 2022, ), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1515/pz-2022-0038 - link do publikacji
 7. Culture transformation in the Targowisko microregion. Trends of changes among Danubian farmers
  Autorzy:
  Sławomir Kadrow, Martin Posselt, Thomas Saile, Marcin Wąs, Joanna Abramów, Adam Golański
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2021, tom: 73(1), strony: 153-176), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/SA/73.2021.1.2684 - link do publikacji
 8. Prospekcja geomagnetyczna wczesnoneolitycznego kompleksu osadniczego w Targowisku, woj. małopolskie
  Autorzy:
  Adam Golański, SŁawomir Kadrow, Martin Posselt
  Czasopismo:
  Raport (rok: 2019, tom: 14, strony: 45127), Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
  Status:
  Opublikowana
 1. Transformacja kulturowa we wczesnym neolicie południowo-wschodniej Polski w świetle wybranych aspektów technologii ceramiki
  Autorzy:
  Sławomir Kadrow
  Książka:
  VIR BIMARIS, Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (rok: 2019, tom: 5, strony: 313-322), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana