Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Powierzchniowo modyfikowane hybrydowe, wielofunkcyjne nanomateriały luminescencyjne i ich znaczenie biologiczne

2016/21/B/ST5/00110

Słowa kluczowe:

luminescencja pierwiastki ziem rzadkich nanoluminofory nieorganiczne up-konwersja nanomateriały funkcjonalne domieszkowane nanokryształy modyfikacja powierzchni hybrydy nieorganiczno-organiczne bioaplikacje cytotoksyczność obliczenia teoretyczne

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stefan Lis 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 1 246 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-18

Zakończenie projektu: 2020-12-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Analizator wielkości cząstek i zeta-potencjału - Zetasizer Nano ZS. Za kwotę 280 000 PLN
 2. Eksykator szafkowy. Za kwotę 2 933 PLN
 3. Spektrofotometr UV-VIS-NIR ze sferą całkującą (150 mm) - JASCO V-770. Za kwotę 140 000 PLN
 4. Mikroskop. Za kwotę 1 703 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 1. Luminescent−Magnetic Cellulose Fibers, Modified with LanthanideDoped Core/Shell Nanostructures
  Autorzy:
  Małgorzata Skwierczyńska, Marcin Runowski , Szymon Goderski, Jacek Szczytko, Jarosław Rybusiński, Piotr Kulpiński, and Stefan Lis
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2018, tom: 3, strony: 10383−10390), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.8b00965 - link do publikacji
 2. Praseodymium doped YF3:Pr3+ nanoparticles as optical thermometer based on luminescence intensity ratio (LIR) – Studies in visible and NIR range IF: 2,961
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Przemysław Woźny, Inocencio R. Martín, Víctor Lavín, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2019, tom: 214, strony: 1165712), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2019.116571 - link do publikacji
 3. Surface Modification of Luminescent LnIII Fluoride Core–Shell Nanoparticles with Acetylsalicylic acid (Aspirin): Synthesis, Spectroscopic and in Vitro Hemocompatibility Studies IF: 3,124
  Autorzy:
  Dorota Kwiatek, Lucyna Mrówczynska Mrówczyńska, Natalia Stopikowska, Marcin Runowski, Andrzej Lesicki, Stefan Lis
  Czasopismo:
  ChemMedChem (rok: 2020, tom: 15, strony: 1490-1496), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cmdc.202000269 - link do publikacji
 4. UV-Vis-NIR absorption spectra of lanthanide oxides and fluorides IF: 4,174
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Natalia Stopikowska and Stefan Lis
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49(7), strony: 2129-2137), Wydawca: Royal Socity of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9dt04921e - link do publikacji
 5. Influence of boric acid/Sr2+ ratio on the structure and luminescence properties (colour tuning) of nano-sized, complex strontium borates doped with Sm2+ and Sm3+ ions IF: 2,32
  Autorzy:
  Przemysław Woźny, Marcin Runowski, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 83, strony: 245-251), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.06.027 - link do publikacji
 6. Influence of matrix on the luminescence properties of Eu2+/Eu3+ doped strontium borates: SrB4O7, SrB2O4 and Sr3(BO3)2, exhibiting multicolor tunable emission IF: 4,65
  Autorzy:
  Teng Zheng, Marcin Runowski, Przemysław Woźny, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Alloys Compounds (rok: 2020, tom: 822, strony: 153511), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.153511 - link do publikacji
 7. Modification of cellulose fibers with inorganic luminescent nanoparticles based on lanthanide(III) ions IF: 6,044
  Autorzy:
  Małgorzata Skwierczyńska, Marcin runowski, Piotr Kulpiński, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Carbohydrate Polymers (rok: 2019, tom: 206, strony: 742-748), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbpol.2018.11.058 - link do publikacji
 8. Upconverting Lanthanide Fluoride Core@Shell Nanorods for Luminescent Thermometry in the First and Second Biological Windows: β‑NaYF4:Yb3+− Er3+@SiO2 Temperature Sensor IF: 8,456
  Autorzy:
  Marcin Runowski,* Natalia Stopikowska, Daria Szeremeta, Szymon Goderski, Małgorzata Skwierczynska, and Stefan Lis
  Czasopismo:
  ACS Appl. Mater. interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 13389-13396), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.9b00445 - link do publikacji
 9. Upconverting lanthanide doped fluoride NaLuF4:Yb3+-Er3+-Ho3+ - optical sensor for multi-range fluorescence intensity ratio (FIR) thermometry in visible and NIR regions IF: 2,732
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Aleksandra Bartkowiak, Monika Majewska, Inocencio R. Martín, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 201, strony: 104-109), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.04.040 - link do publikacji
 10. 3,5-Dihydroxy Benzoic Acid-Capped CaF2:Tb3+ Nanocrystals as Luminescent Probes for the WO4 2− Ion in Aqueous Solution IF: 2,87
  Autorzy:
  Venkata N. K. B. Adusumalli, Marcin Runowski, and Stefan Lis, ACS Omega
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2020, tom: 5, strony: 4568−4575), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.9b03956 - link do publikacji
 11. Adenosine capped CaF2:Eu3+ nanocrystals and their applications in permanganate detection IF: 2,779
  Autorzy:
  Venkata N.K.B. Adusumalli , Stefan Lis, Marcin Runowski , Przemysław Woźny
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2020, tom: 107, strony: 110048), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2020.110048 - link do publikacji
 12. Comparative studies of structure, spectroscopic properties and intensity parameters of tetragonal rare earth vanadate nanophosphors doped with Eu(III) IF: 3,779
  Autorzy:
  Tomasz Grzyb, Agata Szczeszak, Andrii Shyichuk, Renaldo T. Moura Jr., Albano N. C. Neto, Nina Andrzejewska, Oscar L. Malta, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 741, strony: 459-472), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.01.095 - link do publikacji
 13. Huge enhancement of Sm2+ emission via Eu2+ energy transfer in a SrB4O7 pressure sensor IF: 7,059
  Autorzy:
  Teng Zheng, Marcin Runowski, Przemysław Woźny, Stefan Lis and Víctor Lavín
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2020, tom: 8, strony: 4810-4817), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0TC00463D - link do publikacji
 14. Luminescent-plasmonic effects in GdPO4:Eu3+ nanorods covered with silver nanoparticles IF: 2,686
  Autorzy:
  Szymon Goderski, Marcin Runowski, Natalia Stopikowska, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 188, strony: 24-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.04.008 - link do publikacji
 15. Effect of various surfactants on changes in the emission color chromaticity in upconversion YVO4: Yb3+, Er3+ nanoparticles IF: 2,32
  Autorzy:
  Przemysław Woźny, Agata Szczeszak, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 76, strony: 400-406), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.01.009 - link do publikacji
 16. Emission color tuning and phase transition determination based on highpressure up-conversion luminescence in YVO4: Yb3+, Er3+ nanoparticles IF: 2,961
  Autorzy:
  Przemysław Woźny, Marcin Runowski , Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2019, tom: 209, strony: 321-327), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2019.02.008 - link do publikacji
 17. Er3+, Yb3+ co-doped Sr3(PO4)2 phosphors: A ratiometric luminescence thermometer based on Stark levels with tunable sensitivity IF: 3,28
  Autorzy:
  Teng Zheng, Luhui Zhou, Xujun Qiu, Dan Yang, Marcin Runowski, Stefan Lis, Peng Du, Laihui Luo
  Czasopismo:
  Jpurnal of Luminescence (rok: 2020, tom: 227, strony: 117517), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2020.117517 - link do publikacji
 18. Ligand sensitised LaF3:Eu3+ and SrF2:Eu3+ nanocrystals and their in vitro hemocompatiblity studies, IF: 3,124
  Autorzy:
  V. N. K. B. Adusumali, L. Mrówczyńska, D. Kwiatek, Ł. Piosik, A. Lesicki, S. Lis
  Czasopismo:
  ChemMedChem (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/cmdc.202100028 - link do publikacji
 19. Bifunctional magnetic-upconverting luminescent cellulose fibers for anticounterfeiting purposes IF: 4,65
  Autorzy:
  Małgorzata Skwierczynska, Przemysław Woźny, Marcin Runowski, Marcin Perzanowski, Piotr Kulpinski, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2020, tom: 829, strony: 154456), Wydawca: Elsvier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2020.154456 - link do publikacji
 20. Synthesis and tunable emission studies of new up-converting Ba2GdV3O11 nanopowders doped with Yb3+/Ln3+ (Ln3+ = Er3+, Ho3+, Tm3+) IF: 2,732
  Autorzy:
  Nina Kaczorowska, Agata Szczeszak, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 200, strony: 59-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.03.085 - link do publikacji