Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe i koherencyjne zjawiska w centrach barwnych w diamencie

2016/21/B/ST7/01430

Słowa kluczowe:

diament nanodiament centrum barwne światłowód fotoniczny spektroskopia optyczna i mikrofalowa

Deskryptory:

 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
 • ST7_2: Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy
 • ST7_4: Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wojciech Gawlik 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 1 255 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-04-20

Zakończenie projektu: 2021-04-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Elementy i podzespoły mikrofalowe. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Generator RF (mikrofalowy) z wyposażeniem. Za kwotę 50 000 PLN
 3. Generator przebiegów.
 4. Elementy optyczno-mechaniczne. Za kwotę 20 000 PLN
 5. Wzmacniacz RF (mikrofalowy) z wyposażeniem. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (34)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. 3D Hierarchical Boron-Doped Diamond-Multilayered Graphene Nanowalls as an Efficient Supercapacitor Electrode IF: 4,27
  Autorzy:
  D. Banerjee, K.J. Sankaran, S. Deshmukh, M. Ficek, G. Bhattacharya, J. Ryl, D.M. Phase, M. Gupta, R. Bogdanowicz, I.-N. Lin, A. Kanjilal, K. Haenen, S.S. Roy
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C. (rok: 2019, tom: 123, strony: 15458-15466), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.9b03628 - link do publikacji
 2. A rapid-response ultrasensitive biosensor for influenza virus detection using antibody modified boron-doped diamond IF: 4,847
  Autorzy:
  Nidzworski, D., Siuzdak, K., Niedziałkowski, P., Bogdanowicz, R., Sobaszek, M., Ryl, J., Weiher, P., Sawczak, M., Wnuk, E., Goddard, W.A., Jaramillo-Botero, A., Ossowski, T.
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 15707), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-15806-7 - link do publikacji
 3. DFT studies of refractive index of boron-doped diamond
  Autorzy:
  Dec B., Bogdanowicz R.
  Czasopismo:
  Photonic Letters of Poland (rok: 2018, tom: 10(2), strony: 39-41), Wydawca: Photonic Society of Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.v10i2.824 - link do publikacji
 4. Enhanced boron doping of thin diamond films grown in deuterium-rich microwave plasma IF: 2,29
  Autorzy:
  R. Bogdanowicz, M. Sobaszek, M. Sawczak, G.M. Grigorian, M. Ficek, P. Caban, A. Herman, A. Cenian
  Czasopismo:
  Diam. Relat. Mater. (rok: 2019, tom: 96, strony: 198-206), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.diamond.2019.05.005 - link do publikacji
 5. Heterogeneous distribution of surface electrochemical activity in polycrystalline highly boron-doped diamond electrodes under deep anodic polarization IF: 4,396
  Autorzy:
  Ryl, J., Zielinski, A., Bogdanowicz, R., Darowicki, K.
  Czasopismo:
  Electrochem. Commun. (rok: 2018, tom: 83, strony: 41-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2017.08.019 - link do publikacji
 6. In-situ monitoring of electropolymerization processes at boron-doped diamond electrodes by Mach-Zehnder interferometer IF: 6,39
  Autorzy:
  M. Sobaszek, M. Strąkowski, Ł. Skowroński, K. Siuzdak, M. Sawczak, I. Własny, A. Wysmołek, A. Wieloszyńska, J. Pluciński, R. Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Sens. Actuators B Chem. (rok: 2020, tom: 304, strony: 127315), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.snb.2019.127315 - link do publikacji
 7. Limitations of rotating-wave approximation in magnetic resonance: Characterization and elimination of the Bloch-Siegert shift in magneto-optics IF: 3,75
  Autorzy:
  J. Sudyka, S. Pustelny, W. Gawlik
  Czasopismo:
  New J. Phys. (rok: 2019, tom: 21, strony: 23024), Wydawca: Institute of Physics Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/aaf778 - link do publikacji
 8. Self-organized multi-layered graphene–boron-doped diamond hybrid nanowalls for high-performance electron emission devices IF: 7,367
  Autorzy:
  Sankaran, K.J., Ficek, M., Kunuku, S., Panda, K., Yeh, C.-J., Park, J.Y., Sawczak, M., Michałowski, P.P., Leou, K.-C., Bogdanowicz, R., Lin, I.-N., Haenen, K.
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2018, tom: 10, strony: 1345-1355), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7NR06774G - link do publikacji
 9. Triboenvironment Dependent Chemical Modification of Sliding Interfaces in Ultrananocrystalline Diamond Nanowall Film: Correlation with Friction and Wear IF: 4,536
  Autorzy:
  Rani, R., Panda, K., Kumar, N., Sankaran, K.J., Pandian, R., Ficek, M., Bogdanowicz, R., Haenen, K., Lin, I.-N.
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2018, tom: 122, strony: 945–956), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.7b10992 - link do publikacji
 10. Ab-initio study of electrical and optical properties of allylamine.
  Autorzy:
  Dec B., Pyrchla K., Bogdanowicz R.
  Czasopismo:
  Photonics Letters of Poland (rok: 2018, tom: 10 (3), strony: 94-96), Wydawca: Photonics Society of Poland / Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.v10i3.847 - link do publikacji
 11. Biomolecular influenza virus detection based on the electrochemical impedance spectroscopy using the nanocrystalline boron-doped diamond electrodes with covalently bound antibodies IF: 6,39
  Autorzy:
  Siuzdak K., Niedziałkowski P., Sobaszek M., Łęga T., Sawczak M., Czaczyk E., Dziąbowska K., Ossowski T., Nidzworski D., Bogdanowicz, R.
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators B: Chemical, (rok: 2019, tom: 280, strony: 263-271), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 12. Enhancing electrochemical properties of an ITO-coated lossy-mode resonance optical fiber sensor by electrodeposition of PEDOT:PSS IF: 2,673
  Autorzy:
  M. Sobaszek, D. Burnat, P. Sezemsky, V. Stranak, R. Bogdanowicz, M. Koba, K. Siuzdak, M. Śmietana
  Czasopismo:
  Opt. Mater. Express (rok: 2019, tom: 9, strony: 3069-78), Wydawca: Opt. Soc. Amer.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OME.9.003069 - link do publikacji
 13. Growth and Isolation of Large Area Boron-Doped Nanocrystalline Diamond Sheets: A Route toward Diamond-on-Graphene Heterojunction IF: 14,86
  Autorzy:
  R. Bogdanowicz,* M. Ficek, M. Sobaszek, A. Nosek, Ł. Gołun´ski, J. Karczewski, A. Jaramillo-Botero, W. A. Goddard III, M. Bockrath, and T. Ossowski
  Czasopismo:
  Adv. Funct. Mater. (rok: 2019, tom: 29, strony: 1805242), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adfm.201805242 - link do publikacji
 14. Interaction of a heralded single photon with nitrogen-vacancy centers in a diamond IF: 3,669
  Autorzy:
  M. Gieysztor, M. Misiaszek, J. van der Veen, W. Gawlik, F. Jelezko, P. Kolenderski
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2021, tom: 29, strony: 564), Wydawca: OSA Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.409882 - link do publikacji
 15. Low-strain sensor based on the flexible boron-doped diamond-polymer structures IF: 8,821
  Autorzy:
  M. Rycewicz, M. Ficek, K. Gajewski, S. Kunuku, J. Karczewski, T. Gotszalk, I. Wlasny, A. Wysmołek, R. Bogdanowicz
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2021, tom: 173, strony: 832), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2020.11.071 - link do publikacji
 16. Nonlinear magneto-optical rotation with parametric resonance IF: 2,907
  Autorzy:
  P. Put, P. Wcisło, W. Gawlik, S. Pustelny
  Czasopismo:
  Phys. Rev. A (rok: 2019, tom: 100, strony: 43838), Wydawca: Am.Phys.Soc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.100.043838 - link do publikacji
 17. Optical Magnetometry Based on Nanodiamonds with Nitrogen-Vacancy Color Centers IF: 2,972
  Autorzy:
  Adam M. Wojciechowski, Paulina Nakonieczna, Mariusz Mrózek , Krystian Sycz, Andrzej Kruk, Mateusz Ficek, Maciej Głowacki, Robert Bogdanowicz, and Wojciech Gawlik
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 2951), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12182951 - link do publikacji
 18. Atomic-state diagnostics and optimization in cold-atom experiments IF: 4,847
  Autorzy:
  Krystian Sycz, Adam M. Wojciechowski, Wojciech Gawlik
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 2805), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-20522-x - link do publikacji
 19. Boron-Doped Nanocrystalline Diamond–Carbon Nanospike Hybrid Electron Emission Source IF: 8,456
  Autorzy:
  K.J. Sankaran, M. Ficek, K. Panda, C.-J. Yeh, M. Sawczak, J. Ryl, K.-C. Leou, J.Y. Park, I.-N. Lin, R. Bogdanowicz, K. Haenen
  Czasopismo:
  ACS Appl. Mater. Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 48612–48623), Wydawca: Am. Chem. Soc. (ASC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.9b17942 - link do publikacji
 20. Linear antenna microwave chemical vapour deposition of diamond films on long-period fiber gratings for bio-sensing applications IF: 2,591
  Autorzy:
  Ficek, M., Niedziałkowski, P., Śmietana, M., Koba, M., Drijkoningen, S., Bogdanowicz, R., Bock, W.J., Haenen, K.
  Czasopismo:
  Opt. Mater. Express (rok: 2017, tom: 7, strony: 3952–3962), Wydawca: Opt. Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OME.7.003952 - link do publikacji
 21. Electrochemical performance of thin free-standing boron-doped diamond nanosheet electrodes IF: 3,807
  Autorzy:
  R. Bogdanowicz, M. Ficek, N. Malinowska, S. Gupta, R. Meek, P. Niedziałkowski, M. Rycewicz, M. Sawczak, J. Ryl, T. Ossowski
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2020, tom: 862, strony: 114016), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2020.114016 - link do publikacji
 22. Gas composition influence on the properties of boron-doped diamond films deposited on the fused silica IF: 0,854
  Autorzy:
  Dec B., Ficek M., Rycewicz M., Macewicz Ł., Gnyba M., Sawczak M., Sobaszek M., Bogdanowicz R.
  Czasopismo:
  Materials Science-Poland (rok: 2018, tom: 36(2), strony: 288-296), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/msp-2018-0046 - link do publikacji
 23. Nitrogen-vacancy color centers created by proton implantation in a diamond IF: 3,057
  Autorzy:
  Mariusz Mrózek, Adam M. Wojciechowski, Wojciech Gawlik, Mateusz Schabikowski, Marzena Mitura-Nowak, Janusz Lekki, Marta Wolny-Marszałek,
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14(4), strony: 833), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14040833 - link do publikacji
 24. Optical detection of ketoprofen by its electropolymerization on an indium tin oxide-coated optical fiber probe IF: 2,475
  Autorzy:
  Bogdanowicz R., Niedziałkowski P., Sobaszek M., Burnat D., Białobrzeska W., Cebula Z., Sezemsky P., Koba M., Stranak V., Ossowski T., Śmietana, M.
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2018, tom: 18 (5), strony: 1361 (1-15)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s18051361 - link do publikacji
 25. Preparation of yttria powders co-doped with Nd3+, and La3+ using EDTA gel processes for application in transparent ceramics IF: 3,411
  Autorzy:
  A. Kruk, A. Wajler, M. Bobruk, A. Adamczyk, M. Mrózek, W. Gawlik, T. Brylewski
  Czasopismo:
  Journal of the European Ceramic Society (rok: 2017, tom: 37, strony: 4129-40), Wydawca: European Ceramic Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jeurceramsoc.2017.05.040 - link do publikacji
 26. Tailoring electro/optical properties of transparent boron-doped carbon nanowalls grown on quartz IF: 2,972
  Autorzy:
  Pierpaoli M., Ficek M., Rycewicz M., Sawczak M., Karczewski J., Ruello M. L., Bogdanowicz R.
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 547 (1-13)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12030547 - link do publikacji
 27. Towards high quality ITO coatings: The impact of nitrogen admixture in HiPIMS discharges IF: 2,589
  Autorzy:
  Stranak, V., Bogdanowicz, R., Sezemsky, P., Wulff, H., Kruth, A., Smietana, M., Kratochvil, J., Cada, M., Hubicka, Z.
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2018, tom: 335, strony: 126-133), Wydawca: Elevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2017.12.030 - link do publikacji
 28. Growth and isolation of large area boron‐doped nanocrystalline diamond sheets: a route toward diamond‐on‐graphene heterojunction IF: 13,325
  Autorzy:
  Bogdanowicz R., Ficek M., Sobaszek M., Nosek A., Gołuński Ł., Karczewski J., Jaramillo-Botero A., Goddard III W. A., Bockrath M., Ossowski T.
  Czasopismo:
  Advanced Functional Materials (rok: 2018, tom: 1805242, strony: 1805242 (1-9)), Wydawca: Wiley - VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adfm.201805242 - link do publikacji
 29. Low‐coherence interferometer with nanocrystalline diamond films with potential application to measure small biological samples IF: 1,795
  Autorzy:
  Hirsch M., Kosowska M., Majchrowicz D., Struk P., Wierzba P., Ficek M., Sankaran K., Haenen K., Jędrzejewska‐Szczerska
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi A (rok: 2018, tom: 215 (22), strony: 44932), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssa.201800244 - link do publikacji
 30. Optical Characterization of Nitrogen-Vacancy Centers Created by Proton Implantation in Diamond IF: 0,656
  Autorzy:
  M. Schabikowski, A.M. Wojciechowski, M. Mitura-Nowak, M. Mrózek, A. Kruk, B. Rajchel, W. Gawlik, M. Marszałek
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2020, tom: 137, strony: 45181), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.137.9 - link do publikacji
 31. Optical-spectrometry-based method for immunosuppressant medicine level detection in aqueous solutions IF: 2,475
  Autorzy:
  Marzejon M., Kosowska M., Majchrowicz D., Bułło-Piontecka B., Wąsowicz M., Jędrzejewska-Szczerska, M.
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2018, tom: 18 (7), strony: 44935), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s18072001 - link do publikacji
 32. Preparation and characterization of AFM tips with nitrogen-vacancy and nitrogen-vacancy-nitrogen color centers IF: 0,214
  Autorzy:
  Zuzanna Orzechowska, Mariusz Mrózek, Wojciech Gawlik, and Adam M. Wojciechowski
  Czasopismo:
  PHOTONICS LETTERS OF POLAND (rok: 2021, tom: 13, strony: 28-30), Wydawca: Photonic Society of Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.v13i2.1095 - link do publikacji
 33. Preparation and characterization of TiO2/carbon nanowall composite on a transparent substrate
  Autorzy:
  Pierpaoli M., Lewkowicz A., Ficek M., Ruello M. L., Bogdanowicz R.
  Czasopismo:
  Photonics Letters of Poland (rok: 2018, tom: 10(2), strony: 54-56), Wydawca: Photonics Society of Poland / Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.v10i2.825 - link do publikacji
 34. Studies on optical transmittance of boron-doped nanocrystalline diamond films
  Autorzy:
  Wieloszyńska A., Bogdanowicz, R.
  Czasopismo:
  Photonics Letters of Poland (rok: 2018, tom: 10(3), strony: 88-90), Wydawca: Photonic Society of Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.v10i3.844 - link do publikacji
 1. Field-Induced Narrowing and Broadening of a Magnetic Resonance in a Bichromatic Microwave Field
  Autorzy:
  Wojciech Gawlik, Mariusz Mrózek, Adam M. Wojciechowski
  Konferencja:
  International Conference on Quantum Metrology and Sensing (IQuMS), 9-13.12 2019, Paris (rok: 2019, ), Wydawca: École Normale Supérieure, Paris, France
  Data:
  konferencja 43808
  Status:
  Opublikowana
 2. Field-Induced Narrowing and Broadening of a Magnetic Resonance in a Bichromatic Microwave Field
  Autorzy:
  Wojciech Gawlik, Mariusz Mrózek, Adam M. Wojciechowski
  Konferencja:
  PHOTONICA 2019, VII International School and Conference on Photonics, 26-30 August 2019, Belgrade (rok: 2019, ), Wydawca: Serbian Academy of Scinces and Arts
  Data:
  konferencja 43703
  Status:
  Opublikowana
 3. Microwave hole-burning spectroscopy and coherent population oscillations in NV- color centers in diamond
  Autorzy:
  Mariusz Mrózek, Krystian Sycz, Andrzej Kruk, Adam M. Wojciechowski, Wojciech Gawlik
  Konferencja:
  50 EGAS Conference, 9-13 July 2018, Kraków (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział FAIS UJ
  Data:
  konferencja 9-13. 07. 2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Spectroscopy of NV- color centers in nanodiamond powders and suspensions: towards novel diamond-based photonic sensors
  Autorzy:
  Paulina Nakonieczna, Krystian Sycz, Mariusz Mrózek, Andrzej Kruk, Adam M. Wojciechowski, Wojciech Gawlik, Mateusz Ficek, Maciej Głowacki, Robert Bogdanowicz
  Konferencja:
  50 EGAS Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział FAIS UJ
  Data:
  konferencja 9-13 July 2018
  Status:
  Opublikowana
 5. pH-Dependency of the Physical Properties of the Nitrogen-Vacancy Centers in Diamonds
  Autorzy:
  M.J. Głowacki, M. Sawczak, A. Wcisło, M. Ficek, R. Bogdanowicz
  Konferencja:
  Biophotonics Congress: Biomedical Optics 2020 (Translational, Microscopy, OCT, OTS, BRAIN) (rok: 2020, ), Wydawca: OSA Publishing
  Data:
  konferencja 20–23 April 2020
  Status:
  Opublikowana
 6. Coherent population oscillations in diamond color centers – basic properties and sensising applications
  Autorzy:
  Wojciech Gawlik and Adam M. Wojciechowski
  Konferencja:
  European Quantum Technologies Conference (rok: 2019, ), Wydawca: European Quantum Flagship
  Data:
  konferencja 18-22 févr. 2019-02-18
  Status:
  Opublikowana
 7. Microwave and optical studies of NV- color centers in diamond implanted by N+ ion beam at large doses
  Autorzy:
  Andrzej Kruk, Krystian Sycz, Mariusz Mrózek, Adam M. Wojciechowski, Paulina Nakonieczna, Wojciech Gawlik, Marzena Mitura-Nowak, Mateusz Schabikowski, Bogusław Rajchel, Marta Marszałek
  Konferencja:
  50 EGAS Conference, 9-13 July 2018, Kraków (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział FAIS UJ
  Data:
  konferencja 9-13.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 1. Nanolayers in fiber-optic biosensing
  Autorzy:
  Jędrzejewska-Szczerska M., Majchrowicz D., Hirsch M., Struk P., Bogdanowicz R., Bechelany M., Tuchin V. V.
  Książka:
  Nanotechnology and Biosensors, (rok: 2018, tom: Chapter 14, strony: 395-426), Wydawca: Elsevier (ed. by Dimitrios P. Nikolelis and Georgia-Paraskevi Nikoleli)
  Status:
  Opublikowana