Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Racjonalne projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz komputerowe modelowanie ich właściwości.

2016/21/B/ST4/02064

Słowa kluczowe:

Nanomagnetyki molekularne (NMM) Magnetyki jednomolekularne (SMM) Magnetyki jednojonowe (SIM) Polimery koordynacyjne / magnetyki jednołańcuchowe (SCM) Makroskopowe kwantowe tunelowanie namagnesowania (MKTM) Elektronowy rezonans magnetyczny / elektronowy rezonans paramagnetyczny (EMR/EPR) EMR w wysokich polach magnetycznych i wysokich częstotliwościach (HMF-EMR) Spektroskopia optyczna Magnetyzm i podatność magnetyczna Jony metali przejściowych (3d) i ziem rzadkich (4f) w związkach koordynacyjnych Zasady Schiffa Architektury supramolekularne Hamiltonian spinowy (SH): efektywny SH i uogólniony SH (GSH) Pole krystaliczne / pole ligandów (CF/LF) Rozszczepienie pola zerowego (ZFS) Model superpozycyjny (SPM) Modelowanie komputerowe Metody chemii kwantowej - DFT / ab initio

Deskryptory:

  • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa
  • ST4_7: Fizyka chemiczna
  • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Czesław Rudowicz 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 1 200 090 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-03-01

Zakończenie projektu: 2022-02-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.