Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena możliwości wykorzystania nowoczesnych architektur sprzętowych w modelowaniu mechanizmów rozwoju mikrostruktury z wykorzystaniem metody automatów komórkowych

2016/21/N/ST8/00194

Słowa kluczowe:

Automaty komórkowe ewolucja mikrostruktury obliczenia równoległe

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Sitko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 83 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-19

Zakończenie projektu: 2019-01-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Macierz dyskowa. Za kwotę 10 508 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. A parallel version of the cellular automata static recrystallization model dedicated for high performance computing platforms – Development and verification IF: 2,644
  Autorzy:
  Sitko Mateusz, Chao Qi, Wang Jiangting, Perzynski Konrad, Muszka Krzysztof, Madej Lukasz
  Czasopismo:
  Computational Materials Science (rok: 2020, tom: 172, strony: 109283), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.commatsci.2019.109283 - link do publikacji
 2. Evaluation of code parallelization solutions in the static recrystallization cellular automata model
  Autorzy:
  Mateusz Sitko, Łukasz Madej
  Czasopismo:
  Procedia Manufacturing (rok: 2018, tom: 15, strony: 1879-1885), Wydawca: ELSEVIER S.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.promfg.2018.07.201 - link do publikacji
 1. Identification of parallel cellular automata static recrystallization model parameters
  Autorzy:
  Mateusz Sitko, Konrad Perzynski, Krzysztof Muszka, Lukasz Madej
  Konferencja:
  KomPlasTech 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Aknet-Press
  Data:
  konferencja 13-16.01.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Implementation of parallel version of cellular automata static recrystallization algorithm
  Autorzy:
  Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ
  Konferencja:
  CMM2017 : 22nd international conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2017, ), Wydawca: Lublin University of Technology
  Data:
  konferencja September 13–16, 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Study on parallelization of cellular automata static recrystallization model based on MPI standard
  Autorzy:
  Mateusz SITKO, Łukasz MADEJ
  Konferencja:
  KomPlasTech 2017 : XXIV international conference on Computer methods in materials technology (rok: 2017, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja January 15–18, 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Study on efficiency of computational domain decomposition in parallel cellular automata static recrystallization model based on MPI standard
  Autorzy:
  M. SITKO, Ł. MADEJ
  Konferencja:
  COMPLAS 2017 : XIV international conference on Computational plasticity fundamentals and applications (rok: 2017, ), Wydawca: COMPLAS 2017
  Data:
  konferencja 5-7 September 2017, Barcelona, Spain
  Status:
  Opublikowana