Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielomodowa pamięć kwantowa w zimnych atomach: inżynieria fal spinowych

2016/21/B/ST2/02559

Słowa kluczowe:

interfejs atomy-światło pamięci kantowe

Deskryptory:

 • ST2_8: Optyka i optyka kwantowa
 • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Wasilewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 999 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-23

Zakończenie projektu: 2020-10-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. układ formowania wiązki AC Stark. Za kwotę 60 000 PLN
 2. lambdametr. Za kwotę 100 000 PLN
 3. system pomp do powiększania chmury. Za kwotę 150 000 PLN
 4. układ przełaczania pola magnetycznego. Za kwotę 37 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Spatial spin-wave modulator for quantum memory assisted adaptive measurements IF: 4,532
  Autorzy:
  M. Lipka, A. Leszczyński, M. Mazelanik, M. Parniak, W. Wasilewski
  Czasopismo:
  Physical Review Applied (rok: 2019, tom: 11, strony: 34049), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevApplied.11.034049 - link do publikacji
 2. Superradiant parametric conversion of spin waves IF: 2,907
  Autorzy:
  Mateusz Mazelanik, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Wojciech Wasilewski, and Michał Parniak
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW A (rok: 2019, tom: 100, strony: 53850), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.100.053850 - link do publikacji
 3. Temporal imaging for ultra-narrowband few-photon states of light IF: 9,778
  Autorzy:
  Mateusz Mazelanik, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Michał Parniak, and Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  Optica (rok: 2020, tom: 7, strony: 203-208), Wydawca: OSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OPTICA.382891 - link do publikacji
 4. Certification of high-dimensional entanglement and Einstein-Podolsky-Rosen steering with cold atomic quantum memory IF: 2,909
  Autorzy:
  Michał Dąbrowski, Matuesz Mazelanik, Michał Parniak, Adam Leszczyński, Michał Lipka, and Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW A (rok: 2018, tom: 98, strony: 042126, 8 pages), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.98.042126 - link do publikacji
 5. Optical frequency locked loop for long-term stabilization of broad-line DFB laser frequency difference IF: 1,696
  Autorzy:
  Michał Lipka, Michał Parniak and Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  Applied Physics B (rok: 2017, tom: 123, strony: 238 (7)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00340-017-6808-6 - link do publikacji
 6. Optics of Spin Waves through ac Stark Modulation IF: 8,839
  Autorzy:
  Michał Parniak, Mateusz Mazelanik, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Michał Dąbrowski, and Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW LETTERS (rok: 2019, tom: 122, strony: 63604), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.122.063604 - link do publikacji
 7. Wavevector multiplexed atomic quantum memory via spatially-resolved single-photon detection IF: 12,124
  Autorzy:
  Michał Parniak, Michał Dąbrowski, Mateusz Mazelanik, Adam Leszczyński, Michał Lipka & Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2017, tom: 8, strony: Article number: 2140), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41467-017-02366-7 - link do publikacji
 8. Coherent spin-wave processor of stored optical pulses IF: 8,27
  Autorzy:
  M. Mazelanik, M. Parniak, A. Leszczyński, M. Lipka, W. Wasilewski
  Czasopismo:
  npj Quantum Information (rok: 2019, tom: 5, strony: 22), Wydawca: Nature publishing group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41534-019-0136-0 - link do publikacji
 9. Spatially resolved control of fictitious magnetic fields in a cold atomic ensemble IF: 3,589
  Autorzy:
  Adam Leszczyński, Mateusz Mazelanik, Michał Lipka, Michał Parniak, Michał Dąbrowski, and Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  Optics Letters (rok: 2018, tom: 43, strony: 1147-1150), Wydawca: OSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OL.43.001147 - link do publikacji
 10. Microchannel plate cross-talk mitigation for spatial autocorrelation measurements IF: 3,495
  Autorzy:
  Michał Lipka, Michał Parniak, and Wojciech Wasilewski
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2018, tom: 112, strony: 211105 (5 pages)), Wydawca: AIP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5033559 - link do publikacji