Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja związków wytwarzanych przez owady pod wpływem infekcji grzybiczej z zastosowaniem HS-SPME-GC/MS

2016/21/N/NZ4/03613

Słowa kluczowe:

grzyby entomopatogeniczne Tenebrio molitor Galleria mellonella HS-SPME GC/MS

Deskryptory:

 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii
 • NZ6_7: Mykologia
 • NZ4_2: Fizjologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aleksandra Bojke 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 99 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-05-09

Zakończenie projektu: 2019-05-08

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Comparison of volatile compounds released by entomopathogenic fungi IF: 2,777
  Autorzy:
  Aleksandra Bojke, Cezary Tkaczuk, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Czasopismo:
  Microbiological Research (rok: 2018, tom: 214, strony: 129-136), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micres.2018.06.011 - link do publikacji
 2. Application of HS-SPME-GC-MS for the analysis of aldehydes produced by different insect species and their antifungal activity IF: 1,707
  Autorzy:
  A. Bojke , C. Tkaczuk , M. Bauer, W. Kamysz, P. Stepnowski, M. Gołębiowski
  Czasopismo:
  Journal of Microbiological Methods (rok: 2020, tom: 169, strony: --), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mimet.2020.105835 - link do publikacji
 3. Identification of volatile and semi-volatile compounds produced by Tenebrio molitor larvae
  Autorzy:
  Aleksandra Bojke, Cezary Tkaczuk, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiewski
  Czasopismo:
  Applied Biosciences (rok: 2018, tom: 1(3), strony: 45052), Wydawca: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31708/spi3.2018/boj.cns18 - link do publikacji
 1. Zmiany w składzie lotnych związków wytwarzanych przez larwy Tenebrio molitor przed i po infekcji grzybiczej
  Autorzy:
  Aleksandra Ostachowska, Marta Wojciechowska, Cezary Tkaczuk, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Konferencja:
  Konferencja Człowiek Nauka Środowisko – CNŚ VI (rok: 2017, ), Wydawca: Pro Science Polska Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 29-30 czerwica
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ infekcji grzybiczej na skład związków organicznych wytwarzanych przez wybrane gatunki owadów
  Autorzy:
  Aleksandra Bojke
  Konferencja:
  Sesja Sprawozdawcza Doktorantów za rok akademicki 2017/2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Gdańska Chemia Akademicka
  Data:
  konferencja 13 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Application of headspace-solid phase microextraction followed by gas chromatography mass spectrometry to determine volatile compounds produced by insects and entomopathogenic fungi
  Autorzy:
  Aleksandra Bojke, Cezary Tkaczuk, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Konferencja:
  41. Sympozjum Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 19-22 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Chemiczna analiza instrumentalna jako narzędzie do analizy związków wytwarzanych przez Tenebrio molitor przed i po infekcji grzybiczej
  Autorzy:
  Aleksandra Bojke, Cezary Tkaczuk, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Konferencja:
  VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD (rok: 2018, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 8-10 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie techniki HS-SPME-GC/MS do analizy lotnych związków wytwarzanych przez larwy Tenebrio molitor
  Autorzy:
  Aleksandra Ostachowska, Paulina Kobylis, Sławomir Łaszewski, Cezary Tkaczuk, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Konferencja:
  V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 11-12 maj
  Status:
  Opublikowana