Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy

2016/21/B/HS3/00026

Słowa kluczowe:

badania wykopaliskowe kultura materialna miasto hellenistyczno-rzymskie analizy paleobotaniczne analizy lipidowe fotogrametria analizy petrograficzne i fizyko-chemiczne badania izotopowe malowidła mozaiki architektura mieszkalna cyrkulacja dóbr relacje między dużym a peryferyjnym ośrodkiem

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna
  • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Roksana Chowaniec 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 449 935 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-17

Zakończenie projektu: 2022-01-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.