Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Szybko degradujące warstwy polimerowe na modyfikowanej elektrochemicznie powierzchni implantów długoterminowych

2016/21/D/ST5/01652

Słowa kluczowe:

powłoki hybrydowe bioaktywność bakteriostatyczność stopy tytanu

Deskryptory:

  • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Alicja Kazek-Kęsik 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 550 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-08

Zakończenie projektu: 2020-02-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.