Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe funkcjonalizowane struktury na bazie tlenków metali o kontrolowanym kształcie

2016/21/B/ST8/00457

Słowa kluczowe:

kryształy TiO2 własności optyczne półprzewodniki

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marta Radecka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 926 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-16

Zakończenie projektu: 2020-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. licencja office.
 2. Źródło pradowe. Za kwotę 47 406 PLN
 3. komputer (2 szt.). Za kwotę 5 200 PLN
 4. Sonda Kelvina. Za kwotę 165 000 PLN
 5. Waga analityczna. Za kwotę 5 769 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 1. Shaped Fe2O3 nanoparticles – Synthesis and enhanced photocatalytic degradation towards RhB IF: 4,439
  Autorzy:
  Anna Kusior, Kinga Michalec, Piotr Jeleń, Marta Radecka
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 476, strony: 342-352), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.12.113 - link do publikacji
 2. Structural properties of TiO2 nanomaterials IF: 1,753
  Autorzy:
  Anna Kusior, Joanna Banaś, Anita Trenczek-Zając, Paulina Zubrzycka, Anna Micek-Ilnicka, Marta Radecka
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2018, tom: 1157, strony: 327-336), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2017.12.064 - link do publikacji
 3. TiO2@Cu2O n-n Type Heterostructures for Photochemistry IF: 3,623
  Autorzy:
  Anita Trenczek-Zając, Joanna Banas-Gac and Marta Radecka
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 3725 (1-15)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Oxide Nanomaterials for Photoelectrochemical Hydrogen Energy Sources IF: 1,316
  Autorzy:
  Marta Radecka, Anna Kusoir, Anita Trenczek-Zajac and Katrzyna Zakrzewska
  Czasopismo:
  Advances in Inorganic Chemistry, (rok: 2018, tom: 72, strony: 145-182), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/bs.adioch.2018.05.001 - link do publikacji
 5. Surface-Controlled Photocatalysis and Chemical Sensing of TiO2, alfa-Fe2O3, and Cu2O Nanocrystals IF: 2,061
  Autorzy:
  A.Kusior, M.Synowiec, K.Zakrzewska and M.Radecka
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2019, tom: 9, strony: 163-214), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst9030163 - link do publikacji
 6. Synteza nanokryształów TiO2 o kontrolowanym kształcie
  Autorzy:
  Paulina ZUBRZYCKA, Anna KUSIOR
  Czasopismo:
  Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. (rok: 2017, tom: 34, strony: 231–236), Wydawca: Stowarzyszenie "Studenckie Towarzystwo Naukowe"
  Status:
  Opublikowana
 7. Interface design, surface-related properties, and their role in interfacial electron transfer. Part II – Photochemistry-related topics IF: 3,282
  Autorzy:
  Anita Trenczek-Zajac, Anna Kusior, Julia Mazurków, Kinga Michalec, Milena Synowiec, Marta Radecka
  Czasopismo:
  Advances in Inorganic Chemistry (rok: 2022, tom: 79, strony: ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 8. Functionalized structures based on shape-controlled TiO2 IF: 4,439
  Autorzy:
  M.Synowiec, A.Micek-Ilnicka, K.Szczepanowicz, A.Różycka, A.Trenczek-Zajac, K.Zakrzewska, M.Radecka
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 473, strony: 603-613), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.12.114 - link do publikacji
 9. Interface design, surface-related properties, and their role in interfacial electron transfer. Part I - materials-related topics IF: 3,282
  Autorzy:
  Anita Trenczek-Zajac, Anna Kusior, Julia Mazurków, Kinga Michalec, Milena Synowiec, Marta Radecka
  Czasopismo:
  Advances in Inorganic Chemistry (rok: 2022, tom: 79, strony: ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 1. Structural properties of TiO2 nanomaterials
  Autorzy:
  Anna Kusior, Joanna Banaś, Anita Trenczek-Zając, Paulina Zubrzycka, Anna Micek-Ilnicka, Marta Radecka
  Konferencja:
  XIV international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja 3–7 September
  Status:
  Opublikowana
 2. Functionalized TiO2@Fe2O3 structures for photoelectrochemical applications
  Autorzy:
  M.Synowiec, K.Zazakowny, K.Szczepanowicz, A.Trenczek-Zajac, M.Radecka
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2018, ), Wydawca: University of Aveiro
  Data:
  konferencja 18-20 July
  Status:
  Opublikowana
 3. Functionalized structures based on shape-controlled TiO2
  Autorzy:
  M.Synowiec, A.Micek-Ilnicka, K.Szczepanowicz, A.Trenczek-Zajac, K.Zakrzewska, M.Radecka
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Jagiellonian University, Faculty of Chemistry
  Data:
  konferencja 15-19 May
  Status:
  Opublikowana
 4. Light harvesting and charge transfer in metal oxide nanomaterials for hydrogen energy generation
  Autorzy:
  K. Zakrzewska, A. Kusior, M. Radecka
  Konferencja:
  The 19th International Conference on Micro and Nanotechnology for Power Generation and Energy Conversion Applications (rok: 2019, ), Wydawca: PowerMEMS 2019
  Data:
  konferencja 2-6 December
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis of TiO2 nanocrystals with controllable shape
  Autorzy:
  P.Zubrzycka, J.Banas, A.Kusior, M.Radecka
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2018, ), Wydawca: University of Aveiro
  Data:
  konferencja 18-20 July
  Status:
  Opublikowana
 6. Surface modification of polyhedral TiO2-synthesis and characterization
  Autorzy:
  Paulina Zubrzycka. Anna Kusior, Joanna Bans, Magdalena Ziabka, Andrzej Mikula, Marta Radecka
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Jagiellonian University, Faculty of Chemistry
  Data:
  konferencja 15-19 May
  Status:
  Opublikowana
 7. The structural properties of nanocrystals based on iron oxide
  Autorzy:
  Kinga Michalec, Anna Kusior
  Konferencja:
  AGH ISC 2018-international Student Conference:Knowledge, Technology and Society (rok: 2018, ), Wydawca: AGH ISC
  Data:
  konferencja 19-12 October
  Status:
  Opublikowana
 8. TiO2/CuxO heterostructures for photocatalysis
  Autorzy:
  J.Banas, P.Zubrzycka, A.Kusior, M.Radecka
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2018, ), Wydawca: University of Aveiro
  Data:
  konferencja 20-18 July
  Status:
  Opublikowana
 9. TiO2–based nanostructures for photocatalysis
  Autorzy:
  Anita TRENCZEK-ZAJĄC
  Konferencja:
  NanoTech Poland international conference & exhibition (rok: 2017, ), Wydawca: Collegium Physicum Adam Mickiewicz University in Poznań
  Data:
  konferencja 1-3 June
  Status:
  Opublikowana
 10. Design of TiO2/SnO2 interface for photocatalytic processes-manipulation of charge transfer
  Autorzy:
  anna Kusior, Lukasz Zych, Katarzyna Zakrzewska, Marta Radecka
  Konferencja:
  3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Jagiellonian University, Faculty of Chemistry
  Data:
  konferencja 15-19 May
  Status:
  Opublikowana
 11. Influence of phase transforamation anatase/rutile and morphology on the photoelectrochemical properties of 3D flower-like TiO2 nanostructures
  Autorzy:
  Anna Kusior, Konrad Swierczek, Maciej Sitarz and Marta Radecka
  Konferencja:
  5th International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2018, ), Wydawca: University of Aveiro
  Data:
  konferencja 18-20 July
  Status:
  Opublikowana
 12. Shape-controlled titanium dioxide for photoelectrolysis
  Autorzy:
  Anita Trenczek-Zając
  Konferencja:
  6th Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (rok: 2017, ), Wydawca: Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association, 2017 no. 11,
  Data:
  konferencja 03-06.09
  Status:
  Opublikowana
 13. The role of temperature in the structural and electrical properties of a-Fe2O3 crystals enclosed by well-defined faces
  Autorzy:
  Anna Kusior, Kinga Michalec, Marta Radecka
  Konferencja:
  13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society of calorimetry and Thermal Analysis
  Data:
  konferencja 2-6 September
  Status:
  Opublikowana