Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bioaktywne szkliste i szkło-krystaliczne materiały krzemianowo-fosforanowe zawierające jony bakteriobójcze

2016/20/T/ST8/00204

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aleksandra Wajda 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 4 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 91 352 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-10-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Structural characterization and evaluation of antibacterial and angiogenic potential of gallium-containing melt-derived and gel-derived glasses from CaO-SiO2 system IF: 3,057
  Autorzy:
  Aleksandra Wajda, Wolfgang H. Goldmann, Rainer Detsch, Alina Grünewald, Aldo R. Boccaccini, Maciej Sitarz
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2018, tom: 44, strony: 22698-22709), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2018.09.051 - link do publikacji
 2. Influence of zinc ions on structure, bioactivity, biocompatibility and antibacterial potential of melt-derived and gel-derived glasses from CaO-SiO2 system IF: 2,488
  Autorzy:
  Aleksandra Wajda, Wolfgang H. Goldmann, Rainer Detsch, Aldo R. Boccaccini, Maciej Siatrz
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2019, tom: 511, strony: 86-99), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2018.12.040 - link do publikacji
 3. Structural and microstructural comparison of bioactive melt-derived and gel-derived glasses from CaO-SiO2 binary system IF: 3,057
  Autorzy:
  Aleksandra Wajda, Maciej Sitarz
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2018, tom: 44, strony: 8856-8863), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2018.02.070 - link do publikacji
 1. Bioaktywność szkieł otrzymanych metodą zol-żel z układu binarnego SiO2−CaO zawierających jony miedzi
  Autorzy:
  Aleksandra Wajda, Maciej Sitarz
  Konferencja:
  Diagnostyka materiałów polimerowych: VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna (rok: 2017, ), Wydawca: Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Koło materiałów polimerowych i metalowych
  Data:
  konferencja 22-27. 01
  Status:
  Opublikowana
 2. Direct crystallization of silicate-phosphate glasses from NaMgPO4-SiO2 system
  Autorzy:
  Aleksandra Wajda, Elżbieta Długoń, Maciej Sitarz
  Konferencja:
  Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow
  Data:
  konferencja 13-16.10.
  Status:
  Opublikowana
 3. Structure and microstructure chracterization of the magnesium-containing bioactive silico-phosphate glasses
  Autorzy:
  Aleksandra Wajda, Maciej Partyka
  Konferencja:
  5th International PhD Seminar Dresden-Kraków-Warsaw (rok: 2016, ), Wydawca: Technische Universitat Dresden
  Data:
  konferencja 30.11-2.12
  Status:
  Opublikowana
 4. Structural and microstructural comparison of bioactive glasses from binary system obtained by different methods
  Autorzy:
  Aleksandra Wajda, Maciej Sitarz
  Konferencja:
  14th International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7. 09.
  Status:
  Opublikowana
 5. Characterization of sol-gel derived glasses from binary system SiO2-CaO containing cerium ions
  Autorzy:
  Aleksandra Wajda, Maciej Sitarz
  Konferencja:
  6th European Young Engineers Conference (rok: 2017, ), Wydawca: University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering
  Data:
  konferencja 24-26.04.
  Status:
  Opublikowana
 6. Structure, biocompatibility and thermal properties of melt-derived SiO2-CaO-ZnO glasses
  Autorzy:
  Aleksandra Wajda, Alina Grünewald, Aldo R. Boccaccini, Maciej Sitarz
  Konferencja:
  14th International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7. 09.
  Status:
  Opublikowana
 7. Charakterystyka bioaktywnych szklistych i szkło-krystalicznych materiałów krzemianowo-fosforanowych zawierających jony magnezu
  Autorzy:
  Maciej Sitarz, Katarzyna Bułat, Aleksandra Wajda
  Konferencja:
  Start-up day (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja Kraków Miastem Start-upów
  Data:
  konferencja 8.11.
  Status:
  Opublikowana