Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Trójwymiarowa super-rozdzielcza mikroskopia fluorescencyjna z wykorzystaniem kropek kwantowych i nanokryształów fluorkowych aktywnych w podczerwieni

2016/20/S/ST3/00277

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bartosz Krajnik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 5 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 594 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-12-01

Zakończenie projektu: 2019-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Novel approach for discrimination of eosinophilic granulocytes and evaluation of their surface receptors in a multicolor fluorescent histological assessment IF: 0,36
  Autorzy:
  G. Bila, M. Schneider, S. Peshkova, B. Krajnik, L. Besh, A. Lutsyk, Matsyura, R. Bilyy
  Czasopismo:
  The Ukrainian Biochemical Journal (rok: 2020, tom: 92, strony: 99), Wydawca: Palladin Institute of Biochemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15407/ubj92.02.099 - link do publikacji
 2. Highly colloidally stable trimodal 125I-radiolabeled PEG-neridronate-coated upconversion/magnetic bioimaging nanoprobes IF: 3,998
  Autorzy:
  Uliana Kostiv, Jan Kučka, Volodymyr Lobaz, Nikolay Kotov, Olga Janoušková, Miroslav Šlouf, Bartosz Krajnik, Artur Podhorodecki, Pavla Francová, Luděk Šefc, Daniel Jirák, Daniel Horák
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 20016), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-77112-z - link do publikacji
 3. Single nanocrystal studies on the homogeneity of the optical properties of NaYF4:Yb3+, Er3+ IF: 2,87
  Autorzy:
  B. Krajnik, L. W. Golacki, U. Kostiv, D. Horak, A. Podhorodecki
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2020, tom: 5, strony: 26537), Wydawca: ACS Publications, American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.0c03252 - link do publikacji
 4. Single nanocrystals studies of upconverting nanoparticles IF: 0,47
  Autorzy:
  B. Krajnik, K. Holodnik, A. Noculak, L. Golacki, U. Kostiv, D. Horak, A. Podhorodecki
  Czasopismo:
  ECS Transactions (rok: 2020, tom: 97, strony: 29), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/09702.0029ecst - link do publikacji
 5. Monodisperse core-shell NaYF4:Yb3+/Er3+@NaYF4:Nd3+-PEG-GGGRGDSGGGY-NH2 nanoparticles excitable at 808 and 980 nm: Design, surface engineering and application in life sciences IF: 3,782
  Autorzy:
  Uliana Kostiv, Hana Engstová, Bartosz Krajnik, Miroslav Šlouf, Vladimír Proks, Artur Podhorodecki, Petr Ježek, Daniel Horák
  Czasopismo:
  Frontiers in Chemistry (rok: 2020, tom: 8, strony: 497), Wydawca: Frontiers Media S.A.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fchem.2020.00497 - link do publikacji
 6. Percolation limited emission intensity from upconverting NaYF4:Yb3+,Er3+ nanocrystals – a single nanocrystal optical study IF: 7,233
  Autorzy:
  A. Podhorodecki, B. Krajnik, L. W. Golacki, U. Kostiv, G. Pawlik, M. Kaczmarek and D. Horák
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2018, tom: 10, strony: 21186-21196), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8NR05961F - link do publikacji
 1. Infrared active nanoprobes for bio-medical imaging based on inorganic nanocrystals
  Autorzy:
  A. Podhorodecki, L. W. Golacki, B. Krajnik, M. Banski, A. Lesiak, A. Noculak, E.Fiedorczyk, H. P.Woznica, J. Cichos
  Konferencja:
  TechConnect World Innovation Conference (rok: 2017, ), Wydawca: TechConnect
  Data:
  konferencja 13-16.05
  Status:
  Opublikowana