Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

An Edition of Unpublished Greek Documentary Papyri from Roman Egypt [Edycja greckich papirusów dokumentarnych z Egiptu rzymskiego]

2016/20/T/HS3/00476

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS3_10: Papirologia
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjnobibliograficzne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcin Kotyl 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 4 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 47 676 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-09-27

Czas trwania projektu: 6 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.