Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wytworzenie i charakterystyka morfologiczna polimerów z odciskiem molekularnym (MIPs) jako nowego typu sorbentów w analityce środowiskowej związków chemicznych z grupy średniolotnych związków organicznych (SVOCs)

2016/20/S/ST4/00151

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST5_13: Chemia środowiska
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

woj. opolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariusz Marć 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 5 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 438 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-12-01

Zakończenie projektu: 2019-02-28

Planowany czas trwania projektu: 27 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Indoor air quality of everyday use spaces dedicated to specific purposes—a review IF: 2,741
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Monika Śmiełowska, Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2018, tom: 25, strony: 2065–2082), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-017-0839-8 - link do publikacji
 2. Application of molecularly imprinted polymers in analytical chiral separations and analysis IF: 7,03
  Autorzy:
  Małgorzata Rutkowska, Justyna Płotka-Wasylka, Calum Morrison, Piotr Paweł Wieczorek, Jacek Namieśnik, Mariusz Marć
  Czasopismo:
  Trends in Analytical Chemistry (rok: 2018, tom: 102, strony: 91-102), Wydawca: Elsevier B.V
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.trac.2018.01.011 - link do publikacji
 3. Computational modeling of molecular imprinted polymers as a green approach in the field of developing new analytical sorbents IF: 8,442
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Teobald Kupka, Piotr Paweł Wieczorek, Jacek Namieśnik
  Czasopismo:
  TrAC - Trends in Analytical Chemistry (rok: 2018, tom: 98, strony: 64-78), Wydawca: Elsevier B.V
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Preparation and characterization of dummy-template molecularly imprinted polymers as potential sorbents for the recognition of selected polybrominated diphenyl ethers IF: 5,123
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Aneta Panuszko, Jacek Namieśnik, Piotr Paweł Wieczorek
  Czasopismo:
  Analytica Chimica Acta (rok: 2018, tom: 1030, strony: 77-95), Wydawca: Elsevier B.V
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aca.2018.05.022 - link do publikacji
 5. Analytical procedures for short chain chlorinated paraffins determination - How to make them greener? IF: 4,61
  Autorzy:
  Kaja Kalinowska, Paweł Lenartowicz, Jacek Namieśnik, Mariusz Marć
  Czasopismo:
  Science of The Total Environment (rok: 2019, tom: 671, strony: 309-323), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2019.03.312 - link do publikacji
 6. Możliwości wykorzystania w praktyce analitycznej sorbentów polimerowych z odciskiem molekularnym do wyodrębniania i/lub wzbogacania analitów z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych z próbek środowiskowych IF: 0,385
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Jacek Namieśnik, Piotr P. Wieczorek
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 96/6, strony: 1340-1346), Wydawca: WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2017.6.24 - link do publikacji
 7. New Polymeric Materials for Solid Phase Extraction IF: 4
  Autorzy:
  Justyna Płotka-Wasylka, Mariusz Marć, Natalia Szczepańska,Jacek Namieśnik
  Czasopismo:
  Critical Reviews in Analytical Chemistry (rok: 2017, tom: 47, strony: 373-383), Wydawca: Taylor & Francis Group, LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10408347.2017.1298987 - link do publikacji
 8. The preparation and evaluation of core-shellmagnetic dummy-template molecularly imprinted polymers for preliminary recognition of the low-mass polybrominated diphenyl ethers from aqueous solutions IF: 5,589
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Piotr Paweł Wieczorek
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2020, tom: 724, strony: 138151), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2020.138151 - link do publikacji
 9. Application potential of dummy molecularly imprinted polymers as solid-phase extraction sorbents for determination of low-mass polybrominated diphenyl ethers in soil and sediment samples IF: 2,746
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Piotr Paweł Wieczorek
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2019, tom: 144, strony: 461-468), Wydawca: Elsevier B.V
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc.2018.09.035 - link do publikacji
 10. Exploratory analysis and ranking of analytical procedures for short-chain chlorinated paraffins determination in environmental solid samples IF: 5,589
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Marta Bystrzanowska, Marek Tobiszewski
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2020, tom: 711, strony: 134665), Wydawca: Elsevier B.V
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2019.134665 - link do publikacji
 11. Problems and challenges associated with estimating the emissions of organic compounds from indoor materials IF: 8,442
  Autorzy:
  Mariusz Marć
  Czasopismo:
  TrAC - Trends in Analytical Chemistry (rok: 2017, tom: 97, strony: 297-308), Wydawca: Elsevier B.V
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.trac.2017.09.022 - link do publikacji
 1. SORBENTY POLIMEROWE Z ODCISKIEM MOLEKULARNYM JAKO POTENCJALNE MATERIAŁY SORPCYJNE W ANALITYCE ŚRODOWISKOWEJ ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY POLIBROMOWANYCH ETERÓW BIFENYLOWYCH (PBDE)
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Piotr Paweł Wieczorek
  Konferencja:
  X Polska Konferencja Chemii Analitycznej (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo MALAMUT
  Data:
  konferencja 01-05.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. WYZWANIA I PROBLEMY NAPOTYKANE W PROCESIE OKREŚLANIA WIELKOŚCI EMISJI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH UWALNIANYCH Z ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT STAŁY LUDZI
  Autorzy:
  Mariusz Marć
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 3. DESIGN OF DUMMY MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS AS POTENTIAL SORPTION MATERIALS FOR SELECTIVE DETERMINATION OF TETRA- AND PENTABROMODIPHENYL ETHERS FROM BOTTOM SEDIMENT SAMPLES
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Piotr Paweł Wieczorek
  Konferencja:
  40th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL & FOOD MONITORING (ISEAC-40) (rok: 2018, ), Wydawca: Universidade de Santiago de Compostela
  Data:
  konferencja 19-22.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. OTRZYMYWANIE POLIMERÓW Z ODCISKIEM CZĄSTECZKOWYM JAKO POTENCJALNYCH SORBENTÓW W ANALITYCE ŚRODOWISKOWEJ ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ŚREDNIOLOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Anna Poliwoda, Piotr Paweł Wieczorek
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie komputerowego modelowania molekularnego w praktyce analitycznej do uproszczenia procesu przygotowania i charakterystyki nowego typu materiałów sorpcyjnych z odciskiem molekularnym
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Aneta Panuszko, Barnaba Piotrowski, Piotr Paweł Wieczorek
  Konferencja:
  61 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Materiały polimerowe z odciskiem molekularnym jako potencjalne sorbenty do selektywnego oznaczania związków z grupy polibromowanych eterów difenylowych w próbkach osadu dennego
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Piotr Paweł Wieczorek
  Konferencja:
  61 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Opracowywanie sorbentów polimerowych z odciskiem molekularnym, jako nowego typu sorbentów w analityce środowiskowej związków chemicznych z grupy średniolotnych związków organicznych – badania podstawowe
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Piotr Paweł Wieczorek
  Konferencja:
  XXII Konferencja "Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politehniki Łódzkiej; ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
  Data:
  konferencja 11-12.12
  Status:
  Opublikowana
 8. Wykorzystanie technik komputerowego modelowania molekularnego jako narzędzia do usprawnienia procesu opracowywania nowego typu sorbentów polimerowych z odciskiem molekularnym
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Teobald Kupka, Jacek Namieśnik, Piotr Paweł Wieczorek
  Konferencja:
  XXII Konferencja "Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politehniki Łódzkiej; ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
  Data:
  konferencja 11-12.12
  Status:
  Opublikowana
 9. Preparation, Characteristics and Analytical Application of Molecularly Imprinted Polymers for Determination of Selected Persistent Organic Pollutants in Environmental Samples
  Autorzy:
  Mariusz Marć
  Konferencja:
  25th International Symposium on Separation Sciences (rok: 2019, ), Wydawca: Lodz University of Technology
  Data:
  konferencja 15-18.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 1. Introduction to MIP synthesis, characteristics and analytical application
  Autorzy:
  Mariusz Marć, Piotr Paweł Wieczorek
  Książka:
  COMPREHENSIVE ANALYTICAL CHEMISTRY Mip Synthesis, Characteristics and Analytical Application (rok: 2019, tom: 86, strony: 44941), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana