Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projekt i symulacja działania nanourządzeń spintronicznych zbudowanych na bazie nowoczesnych nanomateriałów: monowarstw dwusiarczku molibdenu i innych chalkogenków metali przejściowych

2016/20/S/ST3/00141

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST6_5: Kryptologia, prywatność i bezpieczeństwo, informatyka kwantowa

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jarosław Pawłowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 5 - ogłoszony 2015-12-15

Przyznana kwota: 468 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-10-01

Zakończenie projektu: 2019-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. All-electric single-electron spin-to-charge conversion IF: 3,836
  Autorzy:
  J. Pawłowski, G. Skowron, M. Górski, S. Bednarek
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 98, strony: 125411), Wydawca: American Physical Society (APS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.125411 - link do publikacji
 2. Ultrafast Spin Initialization in a Gated InSb Nanowire Quantum Dot IF: 4,782
  Autorzy:
  S. Bednarek, J. Pawłowski, M. Górski, G. Skowron
  Czasopismo:
  Physical Review Applied (rok: 2019, tom: 11, strony: 34012), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevApplied.11.034012 - link do publikacji
 3. All-electric single electron spin initialization IF: 3,786
  Autorzy:
  S Bednarek, J Pawłowski, M Górski and G Skowron
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 123006), Wydawca: IOPScience on behalf of Deutsche Physikalische Gesellschaft
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/aa9368 - link do publikacji
 4. Spin-valley system in a gated MoS2-monolayer quantum dot IF: 3,773
  Autorzy:
  J. Pawłowski
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2019, tom: 21, strony: 123029), Wydawca: IOPScience on behalf of Deutsche Physikalische Gesellschaft
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/ab5ac9 - link do publikacji
 5. Valley qubit in a gated MoS2 monolayer quantum dot IF: 3,836
  Autorzy:
  J. Pawłowski, D. Żebrowski and S. Bednarek
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 97, strony: 155412), Wydawca: American Physical Society (APS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.155412 - link do publikacji