Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena znaczenia miRNA-335-5p w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genu PNPLA3 u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

2015/19/N/NZ6/02830

Słowa kluczowe:

PNPLA3 miRNA-335-5p HCV wirusowe zapalenie wątroby typu C włóknienie wątroby marskośc wątroby

Deskryptory:

 • NZ2_1: Genetyka molekularna
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ6_5: Wirusologia

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ewelina Kałużna 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 149 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-17

Zakończenie projektu: 2020-04-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Interleukin 10 single nucleotide polymorphisms in Polish patients with chronic hepatitis C: Analysis of association with severity of disease and treatment outcome IF: 2,311
  Autorzy:
  Świątek-Kościelna B, Kałużna E, Strauss E, Januszkiewicz-Lewandowska D, Bereszyńska I, Wysocki J, Rembowska J, Barcińska D, Antosik D, Mozer-Lisewska I, Nowak J
  Czasopismo:
  Human Immunology (rok: 2017, tom: 78, strony: 192-200), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Włóknienie wątroby a odpowiedź na leczenie pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C.
  Autorzy:
  Kałużna E, Świątek-Kościelna B, Nowak J, Bereszyńska I, Mozer-Lisewska I, Nowak T, Czubała K, Dziechciowska K, Barcińska D, Wysocki J, Januszkiewicz-Lewandowska D.
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. (rok: 2018, tom: VII, strony: 72-77), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana
 2. MikroRNA jako potencjalne biomarkery raka wątroby
  Autorzy:
  Kałużna E, Świątek-Kościelna B, Januszkiewicz-Lewandowska D, Rembowska J, Nowak J
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby nowotworowe (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 62-67), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana
 3. Znaczenie genu PNPLA3 w progresji uszkodzenia wątroby w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C
  Autorzy:
  Kałużna E, Świątek-Kościelna B, Januszkiewicz-Lewandowska D, Nowak J
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki medyczne i nauki o zdrowiu (rok: 2018, tom: Część VII, strony: 78-83), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana
 4. microRNA-155 and microRNA-196b in hepatitis C virus infection
  Autorzy:
  Kałużna EM
  Książka:
  Biomarkers in liver disease: Methods, Discoveries and Applications; Biomarkers in Liver Disease (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 809-836), Wydawca: Springer+Business Media
  Status:
  Opublikowana
 5. Koliste RNA jako ważny element świata niekodujących RNA
  Autorzy:
  Kałużna E, Świątek-Kościelna B
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część IV (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 51-56), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowana