Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inteligentne, wielofunkcyjne materiały reagujące na parametry środowiska do modyfikacji powierzchni elektrod, w tym mikroelektrod i nanoelektrod

2015/19/B/ST5/03530

Słowa kluczowe:

inteligentne żele środowiskowa czułość modifikacja powierzchni elektrod mikroelektrody

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Stojek 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 1 325 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-14

Zakończenie projektu: 2020-01-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. laserowa drukarka wielofunkcyjna. Za kwotę 5 000 PLN
 2. 2 stanowiska komputerowe (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 3. Mikrowaga kwarcowa z monitorowanie dyssypacji energii (QCM-D). Za kwotę 470 000 PLN
 4. Wysokiej klasy Spektrofotometr UV-Vis z wyposażeniem.
 5. Wyciągarka laserowa do produkcji nanoelektrod.
 6. Wysokiej klasy potenciostat Autolab 302N z ECD, FRA 32M i BA modułami. Za kwotę 120 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. Recent developments in design and functionalization of micro- and nanostructural environmentally-sensitive hydrogels based on N-isopropylacrylamide IF: 9,9
  Autorzy:
  Marcin Karbarz, Marcin Mackiewicz, Klaudia Kaniewska, Kamil Marcisz, Zbigniew Stojek
  Czasopismo:
  Applied Materials Today (rok: 2017, tom: 9, strony: 516-532), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Triggering the Shrinking/Swelling Process in Thin Gel Layers on Conducting Surfaces by Applying an Appropriate Potential IF: 8,456
  Autorzy:
  Kamil Marcisz, Andzelika Gawronska, Zbigniew Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 12114-12120), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.9b00713 - link do publikacji
 3. Diffusional and migrational transport of ionic species affected by electrostatic interactions with an oppositely charged hydrogel layer attached to an electrode surface IF: 4,396
  Autorzy:
  Klaudia Kaniewska, Wojciech Hyk, Zbigniew Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2018, tom: 88, strony: 97-100), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2018.02.004 - link do publikacji
 4. Electroactive, Mediating and Thermosensitive Microgel Useful for Covalent Entrapment of Enzymes and Formation of Sensing Layer in Biosensors IF: 2,851
  Autorzy:
  Kamil Marcisz, Klaudia Kaniewska, Marcin Mackiewicz, Anna Nowinska, Jan Romanski, Zbigniew Stojek, and Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2018, tom: 30, strony: 2853-2860), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201800459 - link do publikacji
 5. Significant, reversible change in microgel size using electrochemically induced volume phase transition IF: 9,9
  Autorzy:
  Kamil Marcisz, Marcin Mackiewicz, Jan Romanski, Zbigniew Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  Applied Materials Today (rok: 2018, tom: 13, strony: 182-189), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apmt.2018.09.006 - link do publikacji
 6. Degradable, thermo-, pH- and redox-sensitive hydrogel microcapsules for burst and sustained release of drugs IF: 4,213
  Autorzy:
  Marcin Mackiewicz, Jan Romanski, Kinga Drabczyk, Ewelina Waleka, Zbigniew.Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  International Journal of Pharmaceutics (rok: 2019, tom: 569, strony: 118589), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijpharm.2019.118589 - link do publikacji
 7. Mass transport affected by electrostatic barrier in ionized gel layers attached to microelectrode surface IF: 4,396
  Autorzy:
  Klaudia Kaniewska, Marcin Karbarz, Zbigniew Stojek, Wojciech Hyk
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2017, tom: 81, strony: 24-28), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2017.05.019 - link do publikacji
 8. Micro- and nanoelectrode array behavior at regularly sized electrode modified with a thin film of thermoresponsive polymeric gel IF: 5,116
  Autorzy:
  Klaudia Kaniewska, Kyriacos Kyriacou, Mikolaj Donten, Zbigniew Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2018, tom: 290, strony: 595-604), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.09.055 - link do publikacji
 9. Modification of gold electrode with a monolayer of self-assembled microgels IF: 4,798
  Autorzy:
  Marcin Mackiewicz, Kamil Marcisz, Marcin Strawski, Jan Romanski, Zbigniew Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2018, tom: 268, strony: 531-538), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.02.127 - link do publikacji
 10. Recent Advances in Degradable Hybrids of Biomolecules and NGs for Targeted Delivery IF: 3,06
  Autorzy:
  Iwona Stanislawska, Wioletta Liwinska, Marek Lyp, Zbigniew Stojek, Ewelina Zabost
  Czasopismo:
  molecules (rok: 2019, tom: 24, strony: 1873), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules24101873 - link do publikacji
 11. Synthesis of cross-linked poly(acrylic acid) nanogels in an aqueous environment using precipitation polymerization: unusually high volume change IF: 2,515
  Autorzy:
  Marcin Mackiewicz, Zbigniew Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  Royal Society Open Science (rok: 2019, tom: 6, strony: 190981), Wydawca: Royal Society Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1098/rsos.190981 - link do publikacji
 12. Efficient removal of cadmium and lead ions from water by hydrogels modified with cystine IF: 4,01
  Autorzy:
  Marcin Karbarz, Ahmed M. Khalil, Karolina Wolowicz, Klaudia Kaniewska, Jan Romanski, Zbigniew Stojek
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Chemical Engineering (rok: 2018, tom: 6, strony: 3962-3970), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jece.2018.05.054 - link do publikacji
 13. Environmentally Sensitive Hydrogel Functionalized with Electroactive and Complexing-Iron(III) Catechol Groups IF: 2,952
  Autorzy:
  Kamil Marcisz, Jan Romanski, Zbigniew Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science. Polymer Chemistry (rok: 2017, tom: 55, strony: 3236-3242), Wydawca: Wiley Periodicals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pola.28697 - link do publikacji
 14. Nanoconjugates of ferrocene and carbon-encapsulated iron nanoparticles as sensing platforms for voltammetric determination of ceruloplasmin in blood IF: 7,78
  Autorzy:
  Jakub P. Sęk, Artur Kasprzak, Michał Bystrzejewski, Magdalena Poplawska, Waldemar Kaszuwara, Zbigniew Stojek, Anna M. Nowicka
  Czasopismo:
  Biosensors and Bioelectronics (rok: 2018, tom: 102, strony: 490-496), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bios.2017.11.060 - link do publikacji
 15. Tunable environmental sensitivity and degradability of nanogels based on derivatives of cystine and poly(ethylene glycols) of various length for biocompatible drug carrier IF: 3,621
  Autorzy:
  Marcin Mackiewicz, Jan Romanski, Pamela Krug, Maciej Mazur, Zbigniew Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2019, tom: 118, strony: 606-613), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2019.06.031 - link do publikacji
 16. Unusual swelling behavior of core-shell microgels built from polymers exhibiting lower critical solubility temperature IF: 3,531
  Autorzy:
  Marcin Mackiewicz, Zbigniew Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2017, tom: 95, strony: 314-322), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2017.08.011 - link do publikacji
 17. Nanohydrogel with N,N'-bis(acryloyl)cystine crosslinker for high drug loading IF: 3,649
  Autorzy:
  Marcin Mackiewicz, Jan Romanski, Ewa Drozd, Beata Gruber-Bzura, Piotr Fiedor, Zbigniew Stojek, Marcin Karbarz
  Czasopismo:
  International Journal of Pharmaceutics (rok: 2017, tom: 523, strony: 336-342), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijpharm.2017.03.031 - link do publikacji