Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza oksokompleksów metali przejściowych jako prekursorów materiałów funkcjonalnych

2015/19/N/ST5/02263

Słowa kluczowe:

oksokompleksy synteza prekursory molekularne MOF nanocząstki tlenków metali

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Krupiński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-10

Zakończenie projektu: 2018-12-09

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Tetrahedral (μ4-O)M4 motifs beyond Zn: Efficient one-pot synthesis of oxo-amidate clusters via a transmetalation/hydrolysis approach IF: 5,165
  Autorzy:
  Piotr Krupiński, Michał Terlecki, Arkadiusz Kornowicz, Iwona Justyniak, Daniel Prochowicz, Jan van Leusen, Paul Kögerler, Janusz Lewiński
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2022, tom: 61, strony: 7869–7877), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.2c00456 - link do publikacji