Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika gazów kwantowych

2015/19/B/ST2/02820

Słowa kluczowe:

xxxx

Deskryptory:

 • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna
 • ST2_8: Optyka i optyka kwantowa
 • ST2_17: Fizyka statystyczna (gazy)

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Kazimierz Rzążewski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 371 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-14

Zakończenie projektu: 2020-05-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Zakup komputera.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Breakdown of the mean field for dark solitons of dipolar bosons in a one-dimensional harmonic
  Autorzy:
  M. Kowalski, R. Ołdziejewski and K. Rzążewski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. Research (rok: 2020, tom: 2, strony: 23386), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevResearch.2.023386 - link do publikacji
 2. Electric dipoles vs. magnetic dipoles —For two molecules in a harmonic trap IF: 1,957
  Autorzy:
  Wojciech Górecki, Kazimierz Rzążewski
  Czasopismo:
  EPL (rok: 2017, tom: 18, strony: 66002), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1209/0295-5075/118/66002 - link do publikacji
 3. Roton in a few-body dipolar system IF: 3,579
  Autorzy:
  R. Ołdziejewski, W. Górecki, K. Pawłowski, and K. Rzążewski
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 123006), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/aaf295 - link do publikacji
 4. Statistical properties of cold bosons in a ring trap, IF: 2,907
  Autorzy:
  M. Kruk, M. Łebek, K. Rzążewski
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2020, tom: 101, strony: 23622), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.101.023622 - link do publikacji
 5. Observation of Atom Number Fluctuations in a Bose-Einstein Condensa IF: 9,227
  Autorzy:
  Kristensen, MA , Christensen, MB; Gajdacz, M ; Iglicki, M, Pawlowski, K ; Klempt, C (; Sherson, JF, Rzążewski, K. ; Hilliard, AJ Arlt, JJ
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2019, tom: 122, strony: 163601), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.122.163601 - link do publikacji
 6. Nonuniversal beyond-mean-field properties of quasi-two-dimensional dipolar Bose gases IF: 2,909
  Autorzy:
  Krzysztof Jachymski, Rafał Ołdziejewski
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2018, tom: 98, strony: 43601), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.98.043601 - link do publikacji
 7. Unified Description of Dynamics of a Repulsive Two-Component Fermi Gas IF: 8,462
  Autorzy:
  P. Grochowski, T. Karpiuk, M. Brewczyk, K. Rzążewski
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2017, tom: 119, strony: 215303), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.119.215303 - link do publikacji
 8. Many-body solitonlike stayes of the bosonic ideal gas IF: 2,909
  Autorzy:
  R. Ołdziejewski, W. Górecki, K. Pawłowski and K.Rzążewski
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2018, tom: 97, strony: 63617), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.97.063617 - link do publikacji
 9. Diagnosing a two-body state of ultracold atoms with light IF: 1,957
  Autorzy:
  Rafał Ołdziejewski, Kazimierz Rzążewski
  Czasopismo:
  EPL (rok: 2017, tom: 119, strony: 46002), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1209/0295-5075/119/46002 - link do publikacji
 10. Fermionic quantum carpets: From canals and ridges to solitonlike structure
  Autorzy:
  p. Grochowski, T. Karpiuk, M. BreWczy, K. Rzążewski
  Czasopismo:
  Physical Review Reseatch (rok: 2020, tom: 2, strony: 13119), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevResearch.2.013119 - link do publikacji
 11. Strongly Correlated Quantum Droplets in Quasi-1D Dipolar Bose Gas, IF: 9,227
  Autorzy:
  R/ Ołdziejewski, W. Górecki, K. Pawłowski, and K. Rzążewski
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2020, tom: 124, strony: 90401), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.124.090401 - link do publikacji