Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tomasz Czapski herbu Leliwa (1711-1784). Życie i działalność

2015/19/N/HS3/02471

Słowa kluczowe:

magnateria rodzina Czapskich peregrynacja

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mikołaj Tomaszewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 73 068 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-08

Zakończenie projektu: 2020-01-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Gdybym Cię, moje serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła. Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744- 1759, wstęp i oprac. Iwona Maciejewska i Katarzyna Zawilska, Olsztyn 2016, "", t. 31, 2018, s. 359- 363.
  Autorzy:
  Mikołaj Tomaszewski
  Czasopismo:
  Czasy Nowożytne (rok: 2018, tom: 31, strony: 359- 363), Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
  Status:
  Opublikowana
 2. Księgozbiory Czapskich herbu Leliwa w XVIII wieku
  Autorzy:
  Mikołaj Tomaszewski
  Czasopismo:
  Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi (rok: 2017, tom: 11, strony: 395-407), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 3. Paweł Tadeusz Czapski- szlachcic, kolekcjoner, miłośnik nauki. Szkic biograficzny
  Autorzy:
  Mikołaj Tomaszewski
  Czasopismo:
  Echa Przeszłości (rok: 2017, tom: XVIII, strony: 199- 215), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 4. Listy Konstancji z Gnińskich Czapskiej do Aleksandra Józefa Sułkowskiego ze spuścizny profesora Włodzimierza Dworzaczka
  Autorzy:
  Mikołaj Tomaszewski
  Czasopismo:
  Meritum (rok: 2018, tom: 10, strony: 251-260), Wydawca: Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 5. The Swarożyn Line of the Czapski Family of the Coat of Arms of Leliwa in the Early Modern Times
  Autorzy:
  Mikołaj Tomaszewski
  Czasopismo:
  Historical Records, referring to the history of Pomerania and the countries of the Baltic region (rok: 2017, tom: 82, strony: 31- 51), Wydawca: TNT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15762/ZH.2017.75 - link do publikacji
 6. "Jej klasztor z oczu nie patrzy…" – losy Magdaleny i Konstancji Czapskich,
  Autorzy:
  Mikołaj Tomaszewski
  Czasopismo:
  Wiadomości Historyczne z WOS (rok: 2019, tom: nr 6/2019, strony: 47-50), Wydawca: ASPress
  Status:
  Opublikowana
 7. Czapscy herbu Leliwa i ich związki z Toruniem do początków XIX wieku. Zarys problemu
  Autorzy:
  Mikołaj Tomaszewski
  Czasopismo:
  Rocznik Toruński (rok: 2017, tom: 44, strony: 23- 49), Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia (ToMiTo)
  Status:
  Opublikowana
 8. Die Bücher-, Münzen-, Skulpturenund Gemäldesammlungen von Tomasz Czapski (1711–1784)
  Autorzy:
  Mikołaj Tomaszewski
  Czasopismo:
  Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien (rok: 2018, tom: 9, strony: 151- 163), Wydawca: Stacja PAN w Wiedniu
  Status:
  Opublikowana
 9. Linia swarożyńska rodu Czapskich herbu Leliwa w czasach nowożytnych
  Autorzy:
  Mikołaj Tomaszewski
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne (rok: 2017, tom: LXXXII, strony: 31-51), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15762/ZH.2017.47 - link do publikacji
 1. Dziennik Tomasza Czapskiego jako źródło do dziejów podróży edukacyjnych w XVIII wieku
  Autorzy:
  Mikołaj Tomaszewski
  Konferencja:
  Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych, (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Chronicon
  Data:
  konferencja 11-12.05.2017
  Status:
  Opublikowana