Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena właściwości prewencyjnych i leczniczych katelicydyny we włóknieniu płuc. Badania in vivo i molekularne w mysim modelu alergicznego zewnątrzpochodnego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP)

2015/19/D/NZ7/02952

Słowa kluczowe:

włóknienie płuc alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych katelicydyna LL-37 Pantoea agglomerans

Deskryptory:

  • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe
  • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka
  • NZ7_15: Toksykologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Lemieszek 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 939 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-07-11

Zakończenie projektu: 2020-04-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.